1st Interior design competition

مسابقات هنر معماری- دوره ی اول

هارمونی اسپانسر کتاب نورپردازی بی نقص در طراحی فضاهای مسکونی

نوشته ی سالی استوری
نورپردازی اصولی یک فضا، علاوه بر جنبه ی زیبایی شناسانه، و مقدم بر آن، از بایدهای طراحی داخلی است که مستقیم بر سلامت تن و آرامش روح، و همچنین بر کارایی انسان در آن محیط تأثیر می گذارد. چراغ¬ های متنوع و نورهای متفاوت هریک برای هدفی طراحی شده اند. نورپردازی تنها ایجاد روشنایی محیطی برای کاربردی ویژه نیست. علمی مبتنی بر اصول ایجاد تیرگی و روشنی به منظور خلق فضا و حجم، ایجاد نقطه¬ ی متمرکز در پلانی آزاد، اغراق در ویژگی های معمارانه ی فضا، تضاد، احساسات و شاعرانگی است، و همچنین رابطه ای تعمدی و متعادل بین منابع نوری و شدت و تأثیر آنها. "سالی استواری"، کارشناس و متخصص نورپردازی محیطی و داخلی، سال ها تلاش خود را وقف فعالیت در این زمینه کرده است و چه خوب که نتایج یافته های خود را به صورت مدون و طبقه بندی شده در کتاب های گردآوری کرد تا دانش خود را با خوانندگان کتاب هایش سهیم شود. وی در کتاب «نورپردازی بی نقص» خود به بیان اصول نورپردازی و تأثیرات آن در فضاهای داخلی پرداخته و می آموزد که با چه ابزاری می توان در طراحی داخلی یک آشپزخانه، دفتر خانگی، اتاق های خصوصی و یا اتاق گفتگو نورپردازی بی نقص و موفقی داشت تا در کنار سایر المان ها و اصول سازه ای، آرامش و کارایی در آن نقطه به اوج برسد. پس از مطالعه و بررسی کتاب، خالی از لطف ندیدیم که آن را به سایر معماران و علاقه مندان به این بخش از طراحی داخلی معرفی کنیم. باشد که بارقه های خلاقیت و زیبایی بیشتری را در طراحی داخلی فضاهای مسکونی شاهد باشیم.

Perfect Lighting in Residential Interiors

The 2nd Interior design competition Honar-e-Memari

مسابقات هنر معماری- دوره ی دوم

Loading