Harmony & Choobshar New Year's Big Gathering


Harmony & Choobshar new year's big gathering was held on April 10th with the aim of beginning the new year with passion, enthusiasm and respect.

گردهمایی خانواده بزرگ چوبشار و هارمونی به مناسبت آغاز سال1394


بار دیگر دور هم جمع شدیم تا با هم بودنمان را ارج نهیم و یادمان نرود که می توان خندید، عشق داد و برکت برداشت. مراسم جشن شروع سال جدید در تاریخ 21 فروردین 1394 برگزار گردید. این مراسم بهانه ای بود برای دیدار تمامی همکاران و خانواده های محترمشان از واحدهای مختلف دو مجموعه بزرگ چوبشار و هارمونی و همینطور همکاران عزیز برون سازمانی تا تجلی ای باشد از عزم و اراده ی ما برای شروع سالی دلپذیرتر، پرشورتر و احترام آمیزتر.

Loading