هارمونی برنده رتبه اول معماری داخلی دفاتر کار


هارمونی در دومین همایش ملی معماری با موضوع " ایران، کدام معماری؟" بعنوان نفر اول معماری داخلی در گروه دفاتر کار شناخته شد. در این همایش که به کوشش انجمن ملی پایدار و نشریه معماری پایدار با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان معماری و صاحب نظران حوزه های مختلف برگزار شده بود، داوری به صورت آزاد و از نگاه معمار و مردم صورت گرفت و طراحی دفتر کار هارمونی و چوبشار که توسط تیم طراحی هارمونی انجام گرفته بود بعنوان نفر اول معماری داخلی دفاتر کارانتخاب شد
توضیحات کامل این همایش در سایت معماری پایدار آورده شده است.


بازسازی مهمان سرای ذوب آهن و تبدیل آن به دفتر اداری دو شرکت " هارمونی " و " چوبشار "
طراحی از مرتضی رحیمی فاراب
کرج 1392
مکان : کرج ، بلوار ذوب آهن ، منطقه ی شیخ آباد ، ضلع جنوبی میدان استاندارد

دانلود نسخه چاپ شده این طرح در مجله شماره 33 هنر معماری : Download Pdf

Central Office


Harmony Design Group ranked First in the Second National Conference on Architecture and Interior Design Offices


Loading