تقویم کاری فروشگاه های هارمونی - سال 1396

هارمونیک سنتر

  • ساعت کاری مجموعه در روزهای عادی 10 الی 21 می باشد .

  • جمعه ها و روزهای تعطیلِ اعیاد (که در تقویم با رنگ سبز مشخص شده است) مجموعه از ساعت 10 الی 19 باز است .

  • ایام نوروز و روزهای تعطیل رسمی عزاداری (که در تقویم با رنگ قرمز مشخص شده است) مجموعه تعطیل می باشد .

  • شماره های تماس هارمونیک سنتر: 20-32828300-026

فروشگاه تهران -مرکز مبل ایران 3

  • ساعت کاری فروشگاه در روزهای عادی 9 صبح الی 21 می باشد .

  • جمعه ها و روزهای تعطیل اعیاد ساعت 9 الی 18 فروشگاه باز است .

  • روزهای تعطیل رسمی عزاداری ها فروشگاه تعطیل می باشد، هم چنین در زمان نمایشگاه ها یا ایام خاص با توجه به برنامه اتخاذ شده از سوی دفتر مدیریت مجموعه بازار3 این برنامه دستخوش تغییر می باشد.

    شماره های تماس فروشگاه تهران: 84 و 66193083

Loading