حق کپی

نام و لوگوی هارمونی ثبت گردیده و هرگونه استفاده از آن غیر مجاز بوده و تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد.
هم چنین تمام محتویات این سایت، اعم از متن ها، طرح های گرافیکی، ویدئوکلیپ ها، تورهای مجازی، کاتالوگ ها و عکس ها منحصر به هارمونی می باشد و تحت حمایت قانون بین المللی کپی رایت قرار دارد. و هرگونه استفاده ی غیر مجاز از آن ها تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد.
طراحی این سایت توسط تیم طراحی شرکت هارمونی انجام گرفته است و اجرای فنی آن به عهده ی شرکت نوژان طراحان می باشد

Copyright

Harmony logo and trademark is registered and any unauthorized use of this logo will be prosecuted. All the contents of this website, including but not limited to text, graphics, audio clips, videos, images and animations are exclusive property of Harmony and are protected by the international laws on copyright and other intellectual property rights.
All the photos are property of the author and any unauthorized usage can be prosecuted in accordance with current laws.
This site is designed by Harmony team and programming by Nojan Tarahan.


Loading