کیفیت

یک ست کامل مبلمان با صدها فرآیند دقیق تولید سنجیده می شود. هر یک از این فرآیندها درمعرض آزمایشات دقیق مهندسان R&D (تحقیق و پژوهش) قرار می گیرند و تنها بهترین تولیدات اجازه ی خروج می گیرند.
هم چنین مواد به کار رفته در محصولات تحت آزمایش های مختلف قرار می گیرند تا دوام و شایستگی آن ها در طول زمان و در موقعیت های مختلف و شرایط آب و هوایی مختلف سنجیده شوند. فوم پلی یورتان به کار رفته در مبلمان های ما نیز به صورت اختصاصی تولید می شوند. این روند ما را به کیفیتی می رساند که بتوانیم 5 سال گارانتی برای فریم کالا و 2 سال گارانتی برای تشک و روکش مبل داشته باشیم.
ما در تمام جزئیات مبلمان که شامل انتخاب مدل، رنگ، چوب، چرم، پارچه، و غیره است بصورت اختصاصی و سفارشی عمل می کنیم.
محصولات ما تحت نظر استانداردهای بین المللی از نظر مدیریتِ کیفیت و حفاظت از محیط زیست، دو گواهینامه ی مهم دریافت کرده اند: گواهینامه ی ISO9001 و ISO14001؛ تا ثابت کنیم متعهد به کمترین میزان تأثیر روی محیط زیست هستیم. ما خود را در برابر استفاده از مواد اولیه ی دوستدار محیط زیست، مسئول و متعهد می دانیم و امروزه به این باور رسیده ایم که کیفیت های محیط زیستی به اندازه ی تولید و نوآوری مهم هستند.
باید اذعان نمود که تولید دستی تمامی این محصولات، تضمین کننده ی ارزشهای پایدار و همیشگی آنها در گذر زمان می باشد.

QUALITY

Our company is never satisfied, however, and has thus created its very own Quality Laboratory, responsible for testing every sofa component to ensure that each one complies with the strictest international standards as well as guaranteeing maximum comfort and resistance to wear. A complete set of furniture will experience hundreds precise manufacture processes. Each process will be subject to the accurate testing by R&D engineers. Only the perfect product can be delivered.
The materials are subjected to repeated tests in order to measure their performance and resistance over time in every situation and weather condition. The special polyurethane foam padding is patented and developed under Italian license at our facilities in china. It is this continuous research for superior quality that lets us offer a 5-year warranty on the structure of our products and 2 years on padding, mechanisms and upholstery.
Harmony furniture is above all furniture with a unique character, inspired by multiple personalities: The personality of the creator who designed it, with his sense of talent and ingenuity; and your personal touch of freedom and creativity.
Compliance with strict international standards concerning quality management and environmental protection has earned the Harmony Group two important certificates: ISO 9001 and ISO 14001, as proof of our commitment to operating with low environmental impact. Harmony is also responsible, committed to a comprehensive approach of respecting refined materials and the world around us. Becoming better every day, continuously seeking ways to reduce impacts on our environment is one of our core values. Toady more than ever; we believe that environmental quality is as important as production, creativity and innovation.
We invite you to discover on this site the blend of creativity, customization and responsibility which shapes the individuality of HARMONY and its collections. We should note the manual dot manufacture technology will embody the eternal value as time goes by.

Loading