دومین همایش ملی معماری


دومین همایش سالانه ملی معماری ، با موضوع " ایــــران کــــدام معمـــــاری ؟ " و با حضور پیشکسوتان و صاحب نام های معماری،هنر فلسفه و تاریخ ، در مورخ 06 / 09/ 93 در محل مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما برگزار شد . موضوع این همایش در راستای اعتلا و حفظ معماری اصیل ایرانی ، تشخیص فرصتها و تهدید ها و همچنین بررسی معماری معاصر ایران بود.
در این همایش ازحمایت شرکت هارمونی در زمینه معماری و اهتمام به حفظ و اعتلای معماری ایرانی تقدیر شد .
"سایت انجمن معماران پایدار"

The 2nd National Architecture Seminar

The 2nd National Architecture Seminar Held On 27 Nov 2014 in IRIB International Conference Central.
Sponsored by Harmony
for more info click here

Loading