شماره تماس : 22300400 -021

دفتر مرکزی هارمونی

آدرس: اتوبان تهران - کرج ، میدان استاندارد
شماره تماس : 7-32828303 026 داخلی های 124 و 125
واحد اداری : edari.harmony[at]gmail.com
واحد بازرگانی : Harmony.ir[at]gmail.com
واحد نمایندگی ها : agent2.harmony[at]gmail.com
واحد حقوقی : Legal.harmony[at]gmail.com
واحد طراحی : harmonydesign.ir[at]gmail.com
واحد لایتینگ : sale.ponteluce[at]gmail.com

Harmony Headquarter

Central office :
Address: Standard Sq. ,Karaj, Tehran, Iran
Tell: 026 32828303-7 Internal:124,125
Administrative: edari.harmony[at]gmail.com
Agency: Agent2.harmony[at]gmail.com
Commercial: Harmony.ir[at]gmail.com
Legal: Legal.harmony[at]gmail.com
Design : harmonydesign.ir[at]gmail.com
Lighting: sale.ponteluce[at]gmail.com

Loading

contact.jpg