مسابقه گل آرایی فروردین 94

هارمونی هرماه مسابقه ای تحت عنوان مسابقه گل آرایی بین کارشناسان طراحی داخلی شعبات و نمایندگی های خود برگزارمی کند.کارشناسان فروش ما با ذوق سرشار و منطبق برسلیقه ی شما گل ها و گلدانهای هارمونی را دیزاین می کنند و عکس کارهای خود را برای واحد اکسسوری ارسال می کنند، با توجه به آراء هرماه یک برنده انتخاب می گردد.
برنده ی این ماه مسابقه گل آرایی خانم نغمه میرزاخانی از شعبه ی کرج

Flower Design Competition

Our flower designer experts select an extensive range of flowers and arrange them in stylish and specific vases for different tastes.Harmony holds organizational flower design competition every month.
The winner for this month is Ms.Naghme Mirazakhani, the design expert from Karaj showroom.
Enjoy the designs...

Loading