مسابقه گل آرایی مهر 96

هارمونی هرماه مسابقه ای تحت عنوان مسابقه گل آرایی بین کارشناسان طراحی داخلی خود برگزارمی کند.کارشناسان فروش ما با ذوق سرشار و منطبق برسلیقه ی شما گل ها و گلدانهای هارمونی را دیزاین می کنند و عکس کارهای خود را برای واحد مرکزی ارسال می کنند، با توجه به آراء هرماه یک برنده انتخاب می گردد.
برنده این ماه مسابقه طراحی و دیزاین خانم کیانا محمدی پور از مجموعه هارمونیک سنتر

Flower Design Competition

Our flower designer experts select an extensive range of flowers and arrange them in stylish and specific vases for different tastes.Harmony holds organizational flower design competition every month.
The winner for this month is Ms.mohamadipor , the design expert from Harmonic center.
Enjoy the designs...

Loading