بازگشایی مجموعه هارمونیک سنتر


باور داشتیم با نیت زیباکردن و ماندگارکردن گوشه ای از زمین خدا آغاز کرده ایم .
برای من و همکاران عزیز، گاهی تلاش و کوششی توانفرسا بود.اما از بر پاکردن آجر به آجر آن و ساختن گوشه به گوشه آن ( شاید خود) لذت بردیم و بالیدیم .
حتما جایی است که کمتر دیده اید، پس مطمئن باشید ما هم از شوق آن که شما از گوشه گوشه آن لذت ببرید، به خود خواهیم بالید.
تیرماه 1395 .
آدرس: اتوبان تهران - کرج ،میدان استاندارد،مجموعه هارمونیک سنتر
تلفن: 20-32828300-026


Loading

news.jpg