تحویل

تحویل درست و به موقع کالای شما اولین اولویت برای ماست. ابتدا کالای خریداری شده بوسیله ی واحد انبار با نهایت دقت بازرسی و بسته بندی می گردد و سپس در اختیار واحد حمل و مونتاژ قرار می گیرد. این واحد در زمان مشخص شده و به بهترین نحو کالای شما را در سراسر کشور رایگان به شما تحویل خواهند داد. افراد تیم حمل و مونتاژ ما آموزش های ویژه ای دیده اند و مجهز به وسایل لازم برای ارائه ی بهترین خدمات می باشند. حمل و مونتاژ کالاهای شما در شهرهای تهران و کرج در شرایط عادی حداکثر یک هفته ی کاری زمان می برد. در شهرستان ها زمان تحویل به نسبت مسافت با شما هماهنگ خواهد گردید. و سرانجام از واحد ارتباط با مشتریان شرکت (CRM)برای اطمینان از انجام صحیح همه ی امور با شما تماس خواهند گرفت.

Delivery

You have just purchased a Harmony sofa, so the delivery of your order is a top priority for us. You are notified of the expected date of delivery so that delivery may occur in the most convenient way. Naturally each and every item you order is carefully inspected and packaged prior to shipment. Each of our teams receives specific training and is provided with the necessary equipment to enable unparalleled service. Transport and assembly of Harmony Furniture is free to your home if you are in Tehran or Karaj and it usually takes one week, otherwise only the transport will be free. Finally our CRM unit will call you to ensuring that everything will be OK.

Loading