مبلمان هــارمونی
Harmony

داسـتان هــارمونی مـا

The Story of Harmony


داستـان هــارمونی مـا

The Story of Harmony


مجموعه ما، با هدف ارتقاء صنعت مبلمان در کشور و برقراری ارتباط و آشنایی با این صنعتِ بسیار متحول شده در سطح جهان، در سال 1384 (  2005 میلادی ) به ثبت برند هارمونی همت گمارد.
در آن هنگام، ما سالها بود که با اولین برند از مجموعه خود، به نام چوبشار، در حال طراحی و تولید انبوهی از مدلهای گوناگون مبلمان خانگی و عرضه آن به بازار ایران بودیم. اما بزودی، طی تجربیات فراوان خود، دریافتیم که اجرای بسیاری از ایده های خلاقانه  واحد طراحی ما به عنوان قلب تولید مجموعه (که جهت پاسخگویی به انتظارات و نیازهای یک زندگی مدرن شهری برنامه ریزی می گردید.) دیگر امکان پذیر نمی باشد.

بیشتر بخوانید


محصـولات برند هـارمونی در مجمـوعه ما

Harmony

Products & Categories


 

کاناپه 3 نفره

ADS-190

کاناپه ال

AHS-190

کاناپه ال

ADS-052-JB629-JB628

کاناپه 4 نفره

ADS-128

کاناپه 3 نفره

AW-S 006-3S

کاناپه 3 نفره

ADS-389-3S

کاناپه ال

ADS-393-FA920

کاناپه 2 نفره

ADS-389-2S

کاناپه 4 نفره

AHS-316

کاناپه 3 نفره

S11803

کاناپه 3 نفره

AHS-036-D10

کاناپه 4 نفره

ADS-052-JB628-JB629

کاناپه ال

AF-S-1283-F50

کاناپه 4 نفره

MS 1005

کاناپه ال

AHS 036-D29

کاناپه 4 نفره

AHS 233-4s

کاناپه ال

AW-S 006-L

کاناپه ال

ADS-052 L-Brown

کاناپه ال

ADS-052 L

مبل یکنفره

ADS-133

مبل یکنفره

1162JC633

مبل یکنفره

1162JB628

مبل یکنفره

ADS 308

مبل یکنفره

AHS-100

مبل یکنفره

AFS-1283-F51

مبل یکنفره

E2758

مبل یکنفره

E2779-1s

مبل یکنفره

04001

مبل یکنفره

PJS17301

مبل یکنفره

S1607-4015

مبل یکنفره

S1607-3003

جلو مبل

BH-J3379A

جلو مبل

BH-J1392A

جلو مبل

BH-J3379C

جلو مبل

BH-J3379B

جلو مبل

BHJ-1392B

جلو مبل

BYJ-2790A

جلو مبل

BG-60120

جلو مبل

ADXC 023-FA 921

جلو مبل

ADXC 026-FA 928

جلو مبل

J 1730-07-BL

جلو مبل

J 1730 19-WH

جلو مبل

J-2772-Pearl-Gray

جلو مبل

TB-07

جلو مبل

RT 601

جلو مبل

CJ-1061-A

کنار مبل

CJ-1061-B

جلو مبل

BD-J1122A

جلو مبل

CJ 991 A

جلو مبل

CJ-1302

جلو مبل

CJ-1089

صندلی

Cy-1190

صندلی

DC 493

صندلی

CH-CY1309

صندلی

CH-021

صندلی

BY 1302

صندلی

Feng 796

صندلی

Feng 791

صندلی

NET BAR

صندلی

B150

صندلی

CY 1066

صندلی

PC 672

صندلی

DC-S049 V

میز غذاخوری

RTS 036

میز غذاخوری

CT 950

میز غذاخوری

CT 8817

میز غذاخوری

RTS 003

میز غذاخوری

A 847

میز غذاخوری

CT 3706

میز غذاخوری

CT 3721

میز تلویزیون

HD HTAAJ

میز تلویزیون

HD HTAAM

کنسول

BYJ-2790

ویترین

SW 839

کنسول

KT-018

تختخواب

AX-P009

کنار تختی

CG 8707-WH

تختخواب

AX-P001

کنار تختی

CG 8707-PG

کنار تختی

CG 8912

تختخواب

S-1606-BL

کنار تختی

WF1-013A-BW

کنسول

KT-018

تختخواب

S-1606-WH

کنار تختی

WF1-013A

کنار تختی

HX-CG003

میز تحریر

HXW 006

اتومن

AF-XC028

اتومن

132-133