توضیحات

کنار مبل J-1255
Side Table

چوب

چوب راش و MDF

چرم پایه ها

چرم طبیعی ایتالیایی

اطلاعات بیشتر
برند

Product Type

Side Table

Environment

Living room

Technical Information

Technical Information

Catalogue

Catalogue

Catalogue

Product Care & Maintanace