فروش ویژه منتخبی از کالاها

در مجموعه هارمونیک

Choobshar

Family Room

فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

Modular Sofa

نیاک | Niak

تومان42,360,000تومان45,169,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

کاناپه ال

نیاک – Niak | OPS02

تومان41,740,000تومان44,397,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

کاناپه ال

رایان – Rayan | OPS02

تومان27,230,000تومان28,935,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

کاناپه 4 نفره

1408 – OPS01

تومان24,260,000تومان26,226,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

کاناپه 3 نفره

برنان – Barnan | OPS07

تومان21,690,000تومان23,355,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

کاناپه 3 نفره

برنان – Barnan | OPS08

تومان21,690,000تومان23,355,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

کاناپه 3 نفره

1408 – OPS01

تومان21,290,000تومان22,995,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

کاناپه 4 نفره

نیاک – Niak | OPS02

تومان20,410,000تومان22,050,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )
تومان12,830,000تومان21,933,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

کاناپه 4 نفره

نیاک – Niak | OPS01

تومان19,920,000تومان21,609,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )
تومان17,280,000تومان19,053,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

کاناپه تختخواب شو

البرز | Alborz

تومان17,150,000تومان18,711,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

میز غذاخوری

1408-DT01

تومان14,300,000تومان15,768,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

میز تلویزیون

برنان | Barnan

تومان13,980,000تومان15,417,000
فروش ویژه!
%25-

کاناپه 3 نفره

وانا – Vana | OPS01

تومان15,090,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

کاناپه 2 نفره

رایان – Rayan | OPS01

تومان13,670,000تومان14,634,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

تختخواب

پلان 100 | Plan

تومان13,260,000تومان14,625,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

کنسول

تیوا | Tiva

تومان13,170,000تومان14,535,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

مبل یکنفره

1408 – OPS01

تومان13,210,000تومان14,193,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )
تومان11,450,000تومان14,058,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

میز تلویزیون

1408

تومان12,200,000تومان13,455,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

میز تلویزیون

1408

تومان11,920,000تومان13,140,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

ویترین

رایان | Rayan

تومان11,800,000تومان13,014,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

کتابخانه

پلان 110 | Plan

تومان11,690,000تومان12,897,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )
تومان11,890,000تومان12,888,000
فروش ویژه!
%25-

کاناپه 2 نفره

وانا – Vana | OPS01

تومان12,390,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )
تومان11,340,000تومان12,312,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )
تومان10,230,000تومان11,286,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

کتابخانه

براکت 90 | Bracket

تومان10,170,000تومان11,214,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )
تومان9,990,000تومان11,016,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )
تومان9,990,000تومان11,016,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

مبل یکنفره

رایان – Rayan | OPS01

تومان10,020,000تومان10,872,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

کتابخانه

پلان 70 | Plan

تومان9,570,000تومان10,557,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )
تومان9,000,000تومان9,927,000
فروش ویژه!
%25-

مبل یکنفره

وانا – Vana | OPS01

تومان9,660,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )
تومان7,875,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

کتابخانه

دنا | Dena

تومان6,680,000تومان7,371,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )
تومان6,630,000تومان7,317,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

جلو مبل

برنان | Barnan

تومان6,540,000تومان7,218,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

مبل یکنفره

داوین – Davin | OPS07

تومان6,370,000تومان6,903,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

مبل یکنفره

داوین – Davin | OPS08

تومان6,370,000تومان6,903,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

جلو مبل

1408-CT01

تومان6,150,000تومان6,786,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

جاکفشی

روندو | Rondo

تومان6,110,000تومان6,741,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

آینه قدی

رایان Rayan | M170

تومان5,680,000تومان6,255,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )
تومان4,870,000تومان5,310,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )
تومان4,870,000تومان5,310,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )
تومان4,710,000تومان5,193,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

کنار مبل

آرا | Ara

تومان4,320,000تومان4,770,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

اتومن

رایان | Rayan

تومان4,250,000تومان4,635,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

صندلی

1408 – OPCH01

تومان4,120,000تومان4,500,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )
تومان3,960,000تومان4,374,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )
تومان3,960,000تومان4,293,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )
تومان3,960,000تومان4,293,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )
تومان3,810,000تومان4,158,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

کنار مبل

ژینن | Zhinen

تومان3,740,000تومان4,131,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

کنار تختی

لونا | Luna

تومان3,330,000تومان3,672,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

آینه قدی

پلان | Plan

تومان2,580,000تومان2,853,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

کنار مبل

ژینن | Zhinen

تومان2,390,000تومان2,637,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

آینه

لونا | Luna

تومان1,950,000تومان2,151,000

Choobshar

Parlor Room

فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

کاناپه 3 نفره

دورین – Dorian | OPS05

تومان44,820,000تومان48,663,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )
تومان7,860,000تومان9,540,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )
تومان8,360,000تومان10,116,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )
تومان10,400,000تومان12,564,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )
تومان39,790,000تومان48,258,000

Baroque

European Style

فروش ویژه!
%15-
تومان20,350,000

Harmony

Modern Furniture

فروش ویژه!
%30-

مبل یکنفره

AFS-337-363

تومان21,350,000
فروش ویژه!
%35-

کنسول

KT-018

تومان13,650,000
فروش ویژه!
%50-

کنسول

WF5-008-7-8

تومان12,100,000
فروش ویژه!
%25-

مبل یکنفره

ADS-132-133

تومان10,800,000
فروش ویژه!
%30-

جلو مبل

CJ-1061-A

تومان6,370,000
فروش ویژه!
35%-

اتومن

AF-S-337-Ottoman

تومان4,875,000
فروش ویژه!
%30-

صندلی بار

Feng 794

تومان2,660,000
فروش ویژه!
%30-

صندلی بار

Feng 796

تومان2,660,000
فروش ویژه!
%30-

صندلی بار

Feng 791

تومان2,660,000