تقویم برنامه‌های پیش‌رو- خانه‌هنر هارمونی 1402

 
پنجشنبه 6 تا 11 مهر

برنامه این هفته…

نمایشگاه گروهی کالیگرافی
خط و نقش
پنجشنبه 13 تا 18 مهر

 

نمایشگاه گروهی نقاشی
صدای رنگ
پنجشنبه 20 تا 25 مهر

 

نمایشگاه گروهی نقاشی
کودکان و نوجوانان

علاقمندان عزیز میتوانید پیشنهاد و درخواست خود را با تکمیل فرم زیر، جهت استفاده از امکانات خانه هنر  مطرح نمایید..

درخواست استفاده از فضای خانه هنر

ارتبــاط با خــانه هنـر


شماره تماس ::  02632828301

داخلی 3


شماره تلگرام :: 09300197905

t.me/Arthome_Harmonic


Arthome.Harmonic@gmail.com