خانه هنر هارمونی بصورت محدود، تصمیم بر برنامه ریزی و شروع مجدد فعالیتهای خانه هنر را دارد . . .
علاقمندان عزیز میتوانند پیشنهاد و درخواست خود را
با تکمیل فرم زیر، جهت استفاده از امکانات خانه هنر ، و ارسال آن برای تلگرام خانه هنر، مطرح نمایند.

فرم درخواست ( Word ) فرم درخواست ( PDF )