” مجــــموعـــه مونالیزا  “

M o n a l i s a

C O L L E C T I O N

Choobshar  |  Iranian Home Style

 

Find all products

Monalisa Collection | خانواده مونالیزا

مبلمان | Parlor Room غذاخوری | Dining Room اتاق خواب | Bedroom

مبلمان | Parlor Room

کاناپه 3 نفره

دورین | Dorian

از: 69,630,000 تومان

مبل یکنفره

رالف | Ralph

از: 28,320,000 تومان
از: 29,690,000 تومان
از: 13,730,000 تومان

مبل یکنفره

مونالیزا | Monalisa

از: 18,120,000 تومان

مبل یکنفره

مونالیزا Monalisa B | B

از: 24,690,000 تومان

غذاخوری | Dining Room

از: 14,580,000 تومان
از: 69,340,000 تومان
از: 54,980,000 تومان
از: 13,740,000 تومان

اتاق خواب | Bedroom

تختخواب

دورین 180 | Dorian

از: 40,090,000 تومان

کنار تختی

شیلر | Schiller

از: 7,770,000 تومان
از: 21,930,000 تومان
از: 7,900,000 تومان

صندلی

لارا | Lara

از: 9,190,000 تومان