دیگــر می آموزید تـا خود بسازید . . . 
فعالیتی جدید در خانه هنر هارمونی

 

کـارگـاه سـاخت و تصویـرگری روی سفـال
استاد راهنما : مرضیه جعفرپور

هر هفته
چهـارشنبه ها                        00 : 21 – 00 : 16
پنجشنبه ها و جمعه ها           00 : 21 – 00 : 10


رسیتال پیانو کودکان درخانه هنر هارمونی

Piano Recital

رویـکـردهـای خـانه هنـر هـارمونی

ارتبــاط با خــانه هنـر

علاقمندان عزیز میتوانند پیشنهاد و درخواست خود را برای استفاده از امکانات خانه هنر مطرح نمایند :