لوسترهای دست‌ساز مورانو در هارمونی

Harmony Italian Art Light

C O L L E C T I O N

 

Doge

Lamp collection in Classic style in handmade blown glass, black, red, white, crysta-Gold, amber color with crystal inserts and crystal gold leaf. Nickel or gold metal frame.

مجموعه ای مدرن و دست ساز با سبک مدرن است که در جزیره ی مورانوی ایتالیا ساخته می شود. در رنگ های مشکی، قرمز، سفید، کریستال طلایی، کهربایی با برگ های کریستال طلایی موجود می باشد. روکش بدنه ی فلزی آن از جنس نیکل یا طلا می باشد. 

Doge 2L

L 50 – H 41

Doge 6L

Ø 82 – H 85

Doge 8L

Ø 82 – H 85

Doge 12L

Ø 102 – H 85

Pl 18

Lamp collection in modern style in handmade blown glass, Colorful with Nickle metal frame.

ارائه‌ی سازه‌های شیشه‌ای خاص و یونیک با طراحی تیم هارمونی که در جزیره‌ی مورانوی ایتالیا ساخته شده است.

Rosso

Lamp collection in Classic style in handmade blown glass, red color with gold leaf and gold metal frame.

ارائه‌ی سازه‌های شیشه‌ای خاص و یونیک با طراحی تیم هارمونی که در جزیره‌ی مورانوی ایتالیا ساخته شده است. با رنگ قرمز و طلای آب شده که روکش بدنه ی فلزی آن از جنس طلا می باشد. 

Rosso 12L

Ø 110 – H 100

Rialto

Lamp collection in Classic style in handmade blown glass, Caramello, Grigio, Crystal, Crystal-rose with crystal inserts and crystal gold leaf. Nickel or gold metal frame.

مجموعه ای مدرن و دست ساز با سبک مدرن است که در جزیره ی مورانوی ایتالیا ساخته می شود. در رنگ های کاراملی، طوسی، کریستال-قرمز و کریستالی با برگ های کریستال طلایی موجود می باشد. روکش بدنه ی فلزی آن از جنس نیکل یا طلا می باشد. 

Rialto 3L

L 50 – H 54

Rialto 6L

Ø 78 – H 86

Rialto 8L

Ø 79 – H 89

Rialto 12L

Ø 92 – H 110

Miro

Lighting collection with hand-made blown lead crystal 24% PbO, available with 24 KT gold or nickel frame.

مجموعه ای مدرن از شیشه های کریستال دست ساز با سرب 24% و بدنه ی فلزی آبکاری شده با نیکل یا طلای 24عیار می باشد .

Miro Abajour

Ø 15 – H 36

Miro 8L

Ø 81 – H 66

HM02

Lamp collection in blown glass modern style.

مجموعه ای مدرن از شیشه های کریستال دست ساز.

HM02 10+5L

Ø 130 – H 130

Angela PLA9

Lamp collection in modern style in handmade blown glass.

ارائه‌ی سازه‌های شیشه‌ای خاص و یونیک با طراحی تیم هارمونی که در جزیره‌ی مورانوی ایتالیا ساخته شده است.

 

Alvise

Lamp collection in blown glass Classical style with lead crystal 24%PbO trimmmings available in crystal/gold colour.

مجموعه ای مدرن از شیشه های کریستال دست ساز است که با سرب 24%  تزئین داده شده است و در رنگ کریستال طلایی موجود است.

Alvise 3L

L 65 – H 57

Alvise 12L

Ø 106 – H 78

Erika

Lighting collection with lead crystal 24% PbO pendants, available with 24 KT gold or nickel frame.

لوسترهای شیشه  ای دست ساز با آویزهای کریستالی خاص هستند  که با یک لایه نقره پوشانده شده اند و روکش بدنه ی فلزی آن طلای 24 عیار یا نیکل می باشد.

Erika 10+ 8L

Ø 83 – H 108

Erika 60L

Ø 155 – H 217

Dream

Lighting collection with lead crystal 24% PbO pendants, available with 24 KT gold or nickel frame.

لوسترهای شیشه  ای دست ساز با آویزهای کریستالی خاص هستند که با یک لایه نقره پوشانده شده اند و روکش بدنه ی فلزی آن طلای 24 عیار یا نیکل می باشد.

Dream 16+8L

Ø 86 – H 124

Dali

Lighting collection with hand-made blown lead crystal 24% PbO, available with 24 KT gold or nickel frame.

مجموعه ای مدرن از شیشه های کریستال دست ساز با سرب 24% و بدنه ی فلزی آبکاری شده با نیکل یا طلای 24عیار می باشد .

Dali Abajour

Ø 20 – H 42

Canaletto

Lamp collection in Classic style in handmade blown glass, white colour with black inserts. Nickel metal frame.

مجموعه ای مدرن از چند لایه شیشه ی دست ساز با لبه ی مشکی می باشد که با یک لایه کریستال پوشیده شده است. روکش بدنه فلزی آن از جنس نیکل می باشد .

Canaletto 2L

L 40 – H 32

Pegaso

Lighting collection Classico style with lead crystal 24% PbO pendants, available with 24 KT gold or nickel frame.

لوسترهای شیشه ای دست ساز با آویزهای کریستالی با سرب 24% که به سبک کلاسیک هستند و  روکش بدنه ی فلزی آن از طلای 24 عیار یا نیکل می باشد.

Pegaso Ø 80

Ø 107 – H 100