دست سازه های سـوماش
Soomash Ceramics

دست سـازه های سرامیکی سـوماش

Soomash Ceramics

C O L L E C T I O N


Harmony Accessories
Soomash

C O L L E C T I O N


 سرشت ما با هنر گره خورده است. هنر و عشق به اثری کاربردی تبدیل شده، که لبریز از احساس هنرمند خالق آن است.

ظروف دست ساز سرامیک سوماش
آثار: لیلا موحد

این آثار کاملا دست ساز بوده و با الهام از طبیعت و رنگهای ترکیبی ساخته می شوند . کلیه مواد به کار رفته در آثار منشاء طبیعی دارند از جمله گل رس جهت ساخت بدنه و اکسید های موجود در طبیعت که جهت ساخت لعاب های رنگی مورد استفاده قرار می گیرند. آثار بعد از ساخته شدن کاملا خشک شده و در دمای 950 درجه سانتیگراد در کوره مخصوص پخته میشوند در مرحله ی بعد سطح آثار پخته شده با لعاب اندود شده و جهت پخت دوم در کوره با دمای 1000 تا 1100 درجه سانتیگراد پخته می شوند.

Image Gallery

Handmade Ceramics

Stores

Harmony Accessories

شعبه هارمونیک ::
جنب اتوبان تهران-کرج ، میدان استاندارد ایران،مجتمع هارمونیک

شعبه ایران مال ::
تهران، انتهای بزرگراه شهید همت (غرب)، بزرگراه شهید خرازی، بازار بزرگ ایران (ایران مال)، طبقه G1، واحد RB107
روبروی هایپر استار

Iran Mall

Harmony Accessories