فرش های وینتیج
Vintage Carpets

فرش های دست بافت وینتیج

Vintage Carpets

C O L L E C T I O N


Harmony Carpets

C O L L E C T I O N


 

ورود به دنیای فرشهای ایرانی سفری بی نظیر است. کاوش در این جهان تاریخچه های پنهان و سنت های باستانی را که هزاران سال بر آن گذشته، آشکار می کند .در این جهان رنگ ها و شکل ها معنی و مفهوم عمیقی دارند.


در این مجموعه بی نظیر، فرش های قدیمی و با ارزش دستبافت با تغییراتی مناسب سبک زندگی خانه های مدرن و امروزی شده اند.

Stores

Harmony Accessories

شعبه هارمونیک ::
جنب اتوبان تهران-کرج ، میدان استاندارد ایران،مجتمع هارمونیک

شعبه ایران مال ::
تهران، انتهای بزرگراه شهید همت (غرب)، بزرگراه شهید خرازی، بازار بزرگ ایران (ایران مال)، طبقه G1، واحد RB107
روبروی هایپر استار

Iran Mall

Harmony Accessories