مبلمـان بـاروک
Baroque

محصولات برند بـاروک در مجموعه ما

Baroque

Products & Categories


مجموعه مبلمـان باروک دستـاورد 3 سال تلاش و خلاقیت کم نظیـر واحدهـای طراحی، مهندسی و تولیدی هارمونی می باشد. این مجموعه را به مناسبت افتتاح و بازگشـایی “هارمونیک” در دیماه 1395 برای اولین بار به معرض نمایش گذاشتیم. ما این مجموعه را با الهام از سبک های مبلمـان قرن های 18 و 19 اروپایی، اما با تغییـراتی الهـام بخش و بی پـروا جهت ایجاد شور و لذت در زندگی انسـان و خـانواده معـاصر طراحی و بازآفرینی کردیم.
رنگ، بافت و ظرافت چـوبهای آن به همـراه لطافت پارچه های لینن، کتـان و مخمـل به آنها شخصیتی منحصـر به فرد بخشیده
و اکنون به نظر می آید ثمره این تلاشها تکه هایی از تاریخ هستند که همـواره در قلب و روح مـا، احساسی از شکوه، اصالت و آرامش برمی انگیزانند.

 

نگــاهش کنید . . . 


Sofas

View All 

 

 

Sofas

View All 

Sofas

View All

New

کاناپه 4 نفره

بارونس Baroness B | OPS01-B

کاناپه 4 نفره

آمیتیس | Amitis

کاناپه 3 نفره

آریل – Ariel | OPS01

کاناپه 4 نفره

چپندیل | chippendale

کاناپه 4 نفره

چپندیل | chippendale

کاناپه 3 نفره

دورین – Dorian | OPS01

کاناپه 3 نفره

لارنت – Laurent | OPS02

کاناپه 4 نفره

لارنت – Laurent | OPS03

کاناپه 3 نفره

لارنت | Laurent

کاناپه 4 نفره

لارنت – Laurent | OPS01

کاناپه 2 نفره

دافنه | Dafneh

کاناپه 3 نفره

دافنه | Dafneh

کاناپه 3 نفره

دافنه | Dafneh

کاناپه 2 نفره

دافنه | Dafneh

کاناپه 3 نفره

بارن – Baron | OPS01

کاناپه 3 نفره

چستر وود | Chester Wood

Armchairs

View All 


Armchairs

View All

 Armchairs

View All

مبل یکنفره

فلورنت | Florent

New

مبل یکنفره

باروک | Baroque

New

مبل یکنفره

باروک | Baroque

مبل یکنفره

وینسنت | Vincent

مبل یکنفره

دافنه | Dafneh

مبل یکنفره

دافنه | Dafneh

مبل یکنفره

اریکا | Erika

مبل یکنفره

برژه – Bergès | OPS02

مبل یکنفره

لارنت – Laurent | OPS01

مبل یکنفره

لارنت – Laurent | OPS02

مبل یکنفره

لارنت – Laurent | OPS02

مبل یکنفره

بارن – Baron | OPS01

Coffee & Side Tables

View All 


Coffee & Side Tables

View All

 Coffee & Side Tables

View All 

Chairs

View All 


Chairs

View All

 Chairs

View All

Dining Tables

View All 


Dining Tables

View All

 Dining Tables

View All

میز غذاخوری

چپندیل | Chippendale

میز غذاخوری

بارن | Baron

میز غذاخوری

رامان | Raman

TV Units

View All 

 

TV Units

View All 

 TV Units

View All

میز تلویزیون

باروک | Baroque

 

Consoles & Vitrins

View All

Consoles & Vitrins

View All 

 Consoles & Vitrins

View All

 Bedroom

View All

Bedroom

View All 

 

Bedroom

View All

Other Products

View All 

 

Other Products

View All

 Other Products

View All

میز تحریر

دنا | Dena

میز تحریر

باروک | Baroque

جالباسی

رناتا | Renata