مبلمـان بـاروک
Baroque

محصولات برند بـاروک در مجموعه ما

Baroque

Products & Categories


مجموعه مبلمـان باروک دستـاورد 3 سال تلاش و خلاقیت کم نظیـر واحدهـای طراحی، مهندسی و تولیدی هارمونی می باشد. این مجموعه را به مناسبت افتتاح و بازگشـایی “هارمونیک” در دیماه 1395 برای اولین بار به معرض نمایش گذاشتیم. ما این مجموعه را با الهام از سبک های مبلمـان اروپایی، اما با تغییـراتی الهـام بخش و بی پـروا جهت ایجاد شور و لذت در زندگی انسـان و خـانواده معـاصر طراحی و بازآفرینی کردیم.
رنگ، بافت و ظرافت چـوبهای آن به همـراه لطافت پارچه های لینن، کتـان و مخمـل به آنها شخصیتی منحصـر به فرد بخشیده
و اکنون به نظر می آید ثمره این تلاشها تکه هایی از تاریخ هستند که همـواره در قلب و روح مـا، احساسی از شکوه، اصالت و آرامش برمی انگیزانند.

 

نگــاهش کنید . . . 


Baroque Furniture Collection is the result of 3 years of incomparable effort and creativity of the design, engineering and production departments of Harmony.
We exhibited this collection for the first time in January 2016 on the occasion of the opening and reopening of “Harmonic”.
We designed and recreated this collection while being inspired by the styles of the European 18th and 19th centuries’ furniture styles, but with subtle inspiring and reckless changes in order to engender joy and excitement in the lives of contemporary people and families.
The color, texture and delicacy of its woods along with the softness of linen, cotton and velvet fabrics give them a unique personality, and now it seems that the offspring of these efforts are the pieces of history that always evoke in our hearts and souls a sense of glory, originality and peace.

Look at that . . .


Sofas

View All 

 

 

Sofas

View All 

Sofas

View All

Add to Wishlist
New
43,800,000 Tعادی
Add to Wishlist
New

کاناپه 3 نفره

آریل | Ariel

58,400,000 Tعادی
Add to Wishlist
174,560,000 Tعادی
Add to Wishlist

کاناپه 4 نفره

بارونس Baroness B | B

77,600,000 Tعادی
Add to Wishlist

کاناپه 4 نفره

آمیتیس | Amitis

82,250,000 Tعادی
Add to Wishlist

کاناپه 4 نفره

عالی قاپو | Ali Qapu

89,480,000 Tعادی
Add to Wishlist

کاناپه 3 نفره

آریل | Ariel

58,400,000 Tعادی
Add to Wishlist

کاناپه 4 نفره

چیپندیل | Chippendale

71,200,000 Tعادی
Add to Wishlist

کاناپه 3 نفره

دورین | Dorian

89,840,000 Tعادی
Add to Wishlist

کاناپه 3 نفره

لارنت | Laurent

54,400,000 Tعادی
Add to Wishlist

کاناپه 4 نفره

لارنت | Laurent

64,110,000 Tعادی
Add to Wishlist

کاناپه 2 نفره

دافنه | Daphne

قیمت اصلی 39,780,000 T بود.قیمت فعلی 27,850,000 T است.عادی
Add to Wishlist

کاناپه 2 نفره

دافنه | Daphne

قیمت اصلی 36,660,000 T بود.قیمت فعلی 25,670,000 T است.عادی
Add to Wishlist

کاناپه 3 نفره

بارن | Baron

43,800,000 Tعادی
Add to Wishlist

کاناپه 3 نفره

چستر وود | Chester Wood

50,170,000 Tعادی

Armchairs

View All 


Armchairs

View All

 Armchairs

View All

Add to Wishlist
New
23,580,000 Tعادی
Add to Wishlist
New

مبل یکنفره

بارن | Baron

22,140,000 Tعادی
Add to Wishlist
New

مبل یکنفره

چهارباغ | Chaharbagh

36,530,000 Tعادی
Add to Wishlist
29,580,000 Tعادی
Add to Wishlist

مبل یکنفره

فلورنت | Florent

30,760,000 Tعادی
Add to Wishlist

مبل یکنفره

چهارباغ | Chaharbagh

30,910,000 Tعادی
Add to Wishlist
ناموجود

مبل یکنفره

دافنه | Daphne

Tعادی
Add to Wishlist

مبل یکنفره

برژه | Bergès

42,200,000 Tعادی
Add to Wishlist
27,740,000 Tعادی
Add to Wishlist

مبل یکنفره

لارنت | Laurent

28,260,000 Tعادی
Add to Wishlist

مبل یکنفره

بارن | Baron

22,140,000 Tعادی
Add to Wishlist
23,580,000 Tعادی
Add to Wishlist

مبل یکنفره

چیپندیل | Chippendale

22,370,000 Tعادی

Coffee & Side Tables

View All 


Coffee & Side Tables

View All

 Coffee & Side Tables

View All 

Add to Wishlist
New

جلو مبل

بارن | Baron

12,320,000 Tعادی
Add to Wishlist

جلو مبل

دافنه | Daphne

10,600,000 Tعادی
Add to Wishlist
New

کنار مبل

بارن | Baron

8,690,000 Tعادی
Add to Wishlist

جلو مبل

باروک | Baroque

28,290,000 Tعادی
Add to Wishlist

جلو مبل

باروک | Baroque

31,130,000 Tعادی
Add to Wishlist
17,760,000 Tعادی
Add to Wishlist
20,600,000 Tعادی
Add to Wishlist

جلو مبل

بارن | Baron

12,320,000 Tعادی
Add to Wishlist

جلو مبل

نوئلا | Noella

18,340,000 Tعادی
Add to Wishlist

جلو مبل

نوئلا | Noella

20,180,000 Tعادی
Add to Wishlist
21,610,000 Tعادی
Add to Wishlist
33,930,000 Tعادی
Add to Wishlist

کنار مبل

رنه | Rene

15,400,000 Tعادی
Add to Wishlist

کنار مبل

راول | Ravel

10,920,000 Tعادی
Add to Wishlist

کنار مبل

لارنت| Laurent

9,460,000 Tعادی
Add to Wishlist
New

کنار مبل

لارنت | Laurent

14,700,000 Tعادی
Add to Wishlist
19,220,000 Tعادی
Add to Wishlist
8,690,000 Tعادی
Add to Wishlist

کنار مبل

هامون | Hamoon

9,170,000 Tعادی
Add to Wishlist

کنار مبل

رناتا | Renata

11,420,000 Tعادی
Add to Wishlist

کنار مبل

رناتا | Renata

11,420,000 Tعادی
Add to Wishlist

کنار مبل

هامون | Hamoon

9,170,000 Tعادی
Add to Wishlist
10,890,000 Tعادی
Add to Wishlist

کنار مبل

هامون | Hamoon

11,420,000 Tعادی
Add to Wishlist

کنار مبل

بارن | Baron

8,690,000 Tعادی

Chairs

View All 


Chairs

View All

 Chairs

View All

Add to Wishlist
New
16,740,000 Tعادی
Add to Wishlist
New

صندلی

بارن | Baron

14,770,000 Tعادی
Add to Wishlist
14,240,000 Tعادی
Add to Wishlist
20,700,000 Tعادی
Add to Wishlist

صندلی

لارا | Lara

15,300,000 Tعادی
Add to Wishlist
18,140,000 Tعادی
Add to Wishlist
16,740,000 Tعادی
Add to Wishlist

صندلی

بارن | Baron

14,770,000 Tعادی
Add to Wishlist
18,240,000 Tعادی
Add to Wishlist
18,140,000 Tعادی
Add to Wishlist

صندلی

ایکس | X

6,480,000 Tعادی
Add to Wishlist
16,110,000 Tعادی
Add to Wishlist
17,930,000 Tعادی

Dining Tables

View All 


Dining Tables

View All

 Dining Tables

View All

Add to Wishlist
42,840,000 Tعادی
Add to Wishlist
از: 41,350,000 Tعادی
Add to Wishlist
33,330,000 Tعادی
Add to Wishlist
58,700,000 Tعادی
Add to Wishlist
از: 27,270,000 Tعادی
Add to Wishlist

میز غذاخوری

رامان – 10 نفره | Raman

42,840,000 Tعادی

TV Units

View All 

 

TV Units

View All 

 TV Units

View All

Add to Wishlist

میز تلویزیون

باروک | Baroque

41,140,000 Tعادی
Add to Wishlist

میز تلویزیون

باروک | Baroque

37,400,000 Tعادی

 

Consoles & Vitrins

View All

Consoles & Vitrins

View All 

 Consoles & Vitrins

View All

Add to Wishlist
58,530,000 Tعادی
Add to Wishlist
47,750,000 Tعادی
Add to Wishlist

آینه

نورا | Nora

7,800,000 Tعادی
Add to Wishlist
58,530,000 Tعادی
Add to Wishlist

آینه

نورا | Nora

7,800,000 Tعادی
Add to Wishlist
39,530,000 Tعادی
Add to Wishlist
35,930,000 Tعادی
Add to Wishlist
30,950,000 Tعادی
Add to Wishlist
28,110,000 Tعادی
Add to Wishlist

ویترین

آنر | Honor

20,490,000 Tعادی
Add to Wishlist

ویترین

لارنت | Laurent

42,700,000 Tعادی
Add to Wishlist

ویترین

لارنت | Laurent

42,700,000 Tعادی
Add to Wishlist

ویترین

باروک | Baroque

60,590,000 Tعادی

 Bedroom

View All

Bedroom

View All 

 

Bedroom

View All

Add to Wishlist

تختخواب

دورین 180 | Dorian

69,300,000 Tعادی
Add to Wishlist

تختخواب

شیلر 180 | Schiller

58,350,000 Tعادی
Add to Wishlist

کنار تختی

شیلر | Schiller

10,880,000 Tعادی
Add to Wishlist

صندلی

لارا | Lara

15,300,000 Tعادی
Add to Wishlist
10,950,000 Tعادی
Add to Wishlist
30,360,000 Tعادی
Add to Wishlist

کنار تختی

رازان | Razan

8,670,000 Tعادی
Add to Wishlist
4,960,000 Tعادی
Add to Wishlist

تختخواب

دورین 180 | Dorian

69,300,000 Tعادی

Other Products

View All 

 

Other Products

View All

 Other Products

View All

Add to Wishlist

اتومن

اریکا | Erika

10,320,000 Tعادی
Add to Wishlist
11,060,000 Tعادی
Add to Wishlist
3,950,000 Tعادی
Add to Wishlist

میز تحریر

دنا 120 و 150 | Dena

از: 16,770,000 Tعادی
Add to Wishlist

میز تحریر

باروک | Baroque

30,560,000 Tعادی
Add to Wishlist

جالباسی

رناتا | Renata

11,930,000 Tعادی
Add to Wishlist

آینه

رینا | Rina

15,280,000 Tعادی