مبلمــان بـاروک

Baroque
19th Century European Style

C O L L E C T I O N

این محصولات تکه هایی از تاریخ هستند که همـواره در قلب و روح مـا، احساسی از شکوه، اصالت و وقـار برمی انگیزانند …

Baroque
Find All Products

New

مبل یکنفره

باروک Baroque K | K

22,810,000 تومان
New

مبل ال

لئونت | Leonet

100,530,000 تومان

میز غذاخوری

باروک | Baroque

27,540,000 تومان

میز تلویزیون

باروک | Baroque

21,460,000 تومان
9,380,000 تومان
13,820,000 تومان

کاناپه 4 نفره

بارونس Baroness B | B

42,660,000 تومان

کاناپه 4 نفره

آمیتیس | Amitis

55,400,000 تومان

تختخواب

دورین 180 | Dorian

34,080,000 تومان

اتومن

اریکا | Erika

5,540,000 تومان
5,720,000 تومان
2,490,000 تومان

میز تحریر

دنا 120 و 150 | Dena

9,620,000 تومان10,290,000 تومان

میز تحریر

باروک | Baroque

19,280,000 تومان

آینه

رینا | Rina

9,640,000 تومان

کاناپه 3 نفره

آریل | Ariel

21,670,000 تومان

کاناپه 4 نفره

چیپندیل | Chippendale

38,310,000 تومان

کاناپه 3 نفره

دورین | Dorian

58,020,000 تومان

کاناپه 3 نفره

لارنت | Laurent

30,870,000 تومان

کاناپه 4 نفره

لارنت | Laurent

41,300,000 تومان

کاناپه 2 نفره

دافنه | Daphne

26,140,000 تومان

کاناپه 3 نفره

دافنه | Daphne

33,910,000 تومان

کاناپه 3 نفره

دافنه | Daphne

31,250,000 تومان

کاناپه 2 نفره

دافنه | Daphne

23,990,000 تومان

کاناپه 3 نفره

بارن | Baron

30,630,000 تومان
29,960,000 تومان32,540,000 تومان

جلو مبل

دافنه | Daphne

6,680,000 تومان
17,410,000 تومان

مبل یکنفره

فلورنت | Florent

18,970,000 تومان

مبل یکنفره

باروک Baroque K | K

22,750,000 تومان

مبل یکنفره

دافنه | Daphne

17,530,000 تومان

مبل یکنفره

دافنه | Daphne

15,600,000 تومان

تختخواب

شیلر 180 | Schiller

36,830,000 تومان

کنار تختی

شیلر | Schiller

6,470,000 تومان

صندلی

لارا | Lara

7,680,000 تومان
12,380,000 تومان

صندلی

بارن | Baron

12,030,000 تومان
12,350,000 تومان
12,000,000 تومان12,080,000 تومان

صندلی

ایکس | X

3,760,000 تومان
11,010,000 تومان
11,450,000 تومان

جلو مبل

باروک | Baroque

17,850,000 تومان

جلو مبل

باروک | Baroque

19,650,000 تومان
8,610,000 تومان
10,000,000 تومان

جلو مبل

بارن | Baron

7,760,000 تومان

جلو مبل

الین | Elian

7,170,000 تومان

جلو مبل

نوئلا | Noella

9,640,000 تومان

جلو مبل

نوئلا | Noella

10,610,000 تومان

جالباسی

رناتا | Renata

7,850,000 تومان

مبل یکنفره

اریکا | Erika

22,790,000 تومان

مبل یکنفره

برژه | Bergès

23,580,000 تومان
13,880,000 تومان

کاناپه 3 نفره

چستر وود | Chester Wood

31,180,000 تومان

مبل یکنفره

لارنت | Laurent

17,930,000 تومان

مبل یکنفره

بارن | Baron

14,780,000 تومان
36,940,000 تومان
فروش ویژه!
%15-
24,420,000 تومان

آینه

نورا | Nora

4,880,000 تومان
36,940,000 تومان

آینه

نورا | Nora

4,880,000 تومان
24,950,000 تومان
22,670,000 تومان
19,530,000 تومان
17,740,000 تومان
19,440,000 تومان
21,410,000 تومان

کنار مبل

رنه | Rene

10,420,000 تومان

کنار مبل

راول | Ravel

7,180,000 تومان

ویترین

آنر | Honor

12,920,000 تومان

ویترین

لارنت | Laurent

23,970,000 تومان

ویترین

لارنت | Laurent

23,900,000 تومان
6,580,000 تومان
18,270,000 تومان
26,210,000 تومان27,920,000 تومان

کنار تختی

رازان | Razan

5,460,000 تومان

دراور

رازان | Razan

12,420,000 تومان
3,120,000 تومان

نیمکت

رازان | Razan

4,380,000 تومان

میز تلویزیون

باروک | Baroque

19,500,000 تومان
37,050,000 تومان
37,050,000 تومان
18,770,000 تومان20,570,000 تومان

میز غذاخوری

رامان – 10 نفره | Raman

29,500,000 تومان

کنار مبل

لارنت| Laurent

5,960,000 تومان

تختخواب

دورین 180 | Dorian

34,410,000 تومان
12,120,000 تومان
11,040,000 تومان

کنار مبل

هامون | Hamoon

5,870,000 تومان

کنار مبل

رناتا | Renata

6,520,000 تومان

کنار مبل

رناتا | Renata

6,520,000 تومان

کنار مبل

هامون | Hamoon

5,870,000 تومان
6,860,000 تومان

کنار مبل

هامون | Hamoon

6,520,000 تومان

کنار مبل

بارن | Baron

5,480,000 تومان
15,990,000 تومان

مبل یکنفره

چیپندیل | Chippendale

13,540,000 تومان

ویترین

باروک | Baroque

38,250,000 تومان