مبلمــان بـاروک

Baroque
19th Century European Style

C O L L E C T I O N

این محصولات تکه هایی از تاریخ هستند که همـواره در قلب و روح مـا، احساسی از شکوه، اصالت و وقـار برمی انگیزانند …

Baroque
Find All Products

New
تومان7,530,000
تومان11,060,000
New

کاناپه 4 نفره

بارونس Baroness B | OPS01-B

تومان35,200,000

کاناپه 4 نفره

آمیتیس – Amitis | OPS01

تومان44,880,000
تومان25,380,000

اتومن

اریکا | Erika

تومان4,010,000

اتومن

اریکا | Erika

تومان3,970,000
تومان1,800,000

میز تحریر

دنا | Dena

تومان6,960,000

میز تحریر

باروک | Baroque

تومان13,960,000

آینه

رینا | Rina

تومان6,980,000

کاناپه 3 نفره

آریل – Ariel | OPS02

تومان15,490,000

کاناپه 4 نفره

چپندیل – Chippendale | OPS02

تومان28,060,000

کاناپه 4 نفره

چپندیل – Chippendale | OPS02

تومان28,060,000

کاناپه 3 نفره

دورین – Dorian | OPS01

تومان43,940,000

کاناپه 3 نفره

لارنت – Laurent | OPS02

تومان22,560,000

کاناپه 4 نفره

لارنت – Laurent | OPS03

تومان29,950,000

کاناپه 3 نفره

لارنت – Laurent | OPS01

تومان22,560,000

کاناپه 4 نفره

لارنت – Laurent | OPS01

تومان29,950,000

کاناپه 2 نفره

دافنه | Dafneh

تومان19,010,000

کاناپه 3 نفره

دافنه | Dafneh

تومان25,220,000

کاناپه 3 نفره

دافنه | Dafneh

تومان23,290,000

کاناپه 2 نفره

دافنه | Dafneh

تومان17,800,000

کاناپه 3 نفره

بارن – Baron | OPS01

تومان22,170,000

میز غذاخوری

چپندیل | Chippendale

تومان21,700,000

جلو مبل

دافنه | Dafneh

تومان5,310,000
تومان13,910,000
تومان15,190,000
New

مبل یکنفره

باروک – Baroque | OPS02

تومان16,530,000
New

مبل یکنفره

باروک – Baroque | OPS01

تومان16,520,000

مبل یکنفره

وینسنت | Vincent

تومان11,820,000

مبل یکنفره

دافنه | Dafneh

تومان12,950,000

مبل یکنفره

دافنه | Dafneh

تومان11,920,000

تختخواب

شیلر | Schiller

تومان26,680,000

کنار تختی

شیلر | Schiller

تومان4,680,000

صندلی

لارا | Lara

تومان5,670,000
تومان8,370,000
تومان7,080,000
تومان8,700,000
تومان8,990,000
تومان8,990,000
تومان8,700,000
تومان8,750,000

صندلی

ایکس X | 33

تومان2,720,000
تومان7,970,000
تومان7,970,000
تومان26,090,000
تومان8,790,000
تومان8,790,000

جلو مبل

باروک | Baroque

تومان12,930,000
تومان6,230,000
New
تومان7,240,000

جلو مبل

بارن | Baron

تومان5,610,000

جلو مبل

الین | Elian

تومان5,220,000

جلو مبل

نوالا | Noella

تومان6,980,000

جالباسی

رناتا | Renata

تومان5,680,000

مبل یکنفره

اریکا | Erika

تومان16,730,000

مبل یکنفره

برژه – Bergès | OPS02

تومان18,090,000

مبل یکنفره

لارنت – Laurent | OPS01

تومان10,030,000

مبل یکنفره

لارنت – Laurent | OPS02

تومان10,030,000

کاناپه 3 نفره

چستر وود | Chester Wood

تومان23,590,000

مبل یکنفره

لارنت – Laurent | OPS02

تومان12,940,000

مبل یکنفره

بارن – Baron | OPS01

تومان10,730,000
تومان26,820,000

آینه

نورا | Nora

تومان3,530,000
تومان36,040,000

آینه

نورا | Nora

تومان3,890,000
تومان16,420,000
تومان12,850,000
New
تومان15,510,000
تومان15,510,000

کنار مبل

رنه | Rene

تومان7,560,000

کنار مبل

راول | Ravel

تومان5,210,000

ویترین

آنر | Honor

تومان9,390,000

ویترین

لارنت | Laurent

تومان19,200,000

ویترین

لارنت | Laurent

تومان17,320,000
تومان4,760,000
تومان13,230,000

تختخواب

رازان | Razan

تومان20,220,000

کنار تختی

رازان | Razan

تومان3,950,000
تومان9,000,000
تومان2,260,000

نیمکت

رازان | Razan

تومان3,170,000

میز تلویزیون

باروک | Baroque

تومان14,170,000
تومان26,840,000
تومان26,840,000
تومان34,310,000

میز غذاخوری

بارن | Baron

تومان14,900,000
New

میز غذاخوری

رامان | Raman

تومان19,430,000
تومان6,440,000

کنار مبل

لارنت| Laurent

تومان4,310,000

تختخواب

دورین | Dorian

تومان39,560,000
تومان8,780,000
New
تومان8,780,000

کنار مبل

هامون | Hamoon

تومان4,680,000

کنار مبل

رناتا | Renata

تومان5,200,000

کنار مبل

رناتا | Renata

تومان4,720,000

کنار مبل

هامون | Hamoon

تومان4,250,000
تومان4,960,000

کنار مبل

هامون | Hamoon

تومان4,720,000

کنار مبل

بارن | Baron

تومان3,960,000
تومان11,570,000
تومان9,910,000
تومان9,910,000
تومان9,910,000

ویترین

باروک | Baroque

تومان27,770,000