مبلمــان بـاروک

Baroque
19th Century European Style

C O L L E C T I O N

این محصولات تکه هایی از تاریخ هستند که همـواره در قلب و روح مـا، احساسی از شکوه، اصالت و وقـار برمی انگیزانند …

Baroque
Find All Products

کاناپه 3 نفره

دافنه | Dafneh

کاناپه 2 نفره

دافنه | Dafneh

کاناپه 2 نفره

دافنه | Dafneh

کاناپه 3 نفره

دافنه | Dafneh

کاناپه 3 نفره

دورین | Dorian

کاناپه 4 نفره

چپندیل | chippendale

کاناپه 3 نفره

بارن – Baron | OPS01

میز غذاخوری

چپندیل | Chippendale

جلو مبل

دافنه | Dafneh

مبل یکنفره

فلورنت | Florent

مبل یکنفره

وینسنت | Vincent

مبل یکنفره

دافنه | Dafneh

مبل یکنفره

دافنه | Dafneh

تختخواب

شیلر | Schiller

کنار تختی

شیلر | Schiller

صندلی

لارا | Lara

صندلی

آمبر | Amber

جلو مبل

باروک | Baroque

جلو مبل

بارن | Baron

جلو مبل

دافنه | Dafneh

جلو مبل

الین | Elian

جلو مبل

نوالا | Noella

کاناپه 3 نفره

آریل – Aryl | OPS01

جالباسی

رناتا | Renata

مبل یکنفره

اریکا | Erika

مبل یکنفره

برژه | Bergès

کاناپه 4 نفره

لارنت – Laurent | OPS01

مبل یکنفره

لارنت | Laurent

کاناپه 3 نفره

لارنت | Laurent

کاناپه 3 نفره

چستر وود | Chester Wood

کاناپه 4 نفره

آمیتیس | Amitis

مبل یکنفره

لارنت | Laurent

مبل یکنفره

بارن – Baron | OPS01

کنار مبل

رنه | Rene

کنار مبل

راول | Ravel

ویترین

آنر | Honor

ویترین

لارنت | Laurent

ویترین

لارنت | Laurent

تختخواب

رازان | Razan

کنار تختی

رازان | Razan

میز تلویزیون

باروک | Baroque

میز غذاخوری

بارن | Baron

میز غذاخوری

رامان | Raman

کنار مبل

امپرور | Emperor

کنار مبل

لارنت| Laurent

کنار مبل

هامون | Hamoon

کنار مبل

رناتا | Renata

کنار مبل

رناتا | Renata

کنار مبل

هامون | Hamoon

کنار مبل

هامون | Hamoon

کنار مبل

بارن | Baron

مبل یکنفره

چپندیل | Chippendale

ویترین

باروک | Baroque