مبلمــان بـاروک

Baroque
19th Century European Style

C O L L E C T I O N

این محصولات تکه هایی از تاریخ هستند که همـواره در قلب و روح مـا، احساسی از شکوه، اصالت و وقـار برمی انگیزانند …

Baroque
Find All Products

میز تلویزیون

باروک | Baroque

تومان17,880,000
New
تومان8,610,000
تومان12,670,000
New

کاناپه 4 نفره

بارونس Baroness B | OPS01 – B

تومان39,680,000

کاناپه 4 نفره

آمیتیس – Amitis | OPS01

تومان51,080,000
تومان28,730,000

اتومن

اریکا | Erika

تومان4,570,000

اتومن

اریکا | Erika

تومان4,530,000
تومان4,720,000
تومان2,070,000

میز تحریر

دنا 120 و 150 | Dena

تومان8,010,000تومان8,570,000

میز تحریر

باروک | Baroque

تومان16,060,000

آینه

رینا | Rina

تومان8,030,000

کاناپه 3 نفره

آریل – Ariel | OPS02

تومان17,580,000
تومان31,610,000

کاناپه 3 نفره

دورین – Dorian | OPS01

تومان49,760,000

کاناپه 3 نفره

لارنت – Laurent | OPS02

تومان25,560,000

کاناپه 4 نفره

لارنت – Laurent | OPS03

تومان34,010,000

کاناپه 3 نفره

لارنت – Laurent | OPS01

تومان25,560,000

کاناپه 4 نفره

لارنت – Laurent | OPS01

تومان34,010,000

کاناپه 2 نفره

دافنه | Daphne

تومان21,750,000

کاناپه 3 نفره

دافنه | Daphne

تومان29,270,000

کاناپه 3 نفره

دافنه | Daphne

تومان27,050,000

کاناپه 2 نفره

دافنه | Daphne

تومان20,310,000

کاناپه 3 نفره

بارن – Baron | OPS01

تومان25,370,000
تومان24,960,000تومان27,110,000

جلو مبل

دافنه | Daphne

تومان6,110,000
تومان15,890,000
تومان17,330,000
New

مبل یکنفره

باروک – Baroque | OPS02

تومان18,870,000
New

مبل یکنفره

باروک – Baroque | OPS01

تومان18,860,000

مبل یکنفره

وینسنت | Vincent

تومان13,500,000

مبل یکنفره

دافنه | Daphne

تومان15,020,000

مبل یکنفره

دافنه | Daphne

تومان13,560,000

تختخواب

شیلر 180 | Schiller

تومان30,690,000

کنار تختی

شیلر | Schiller

تومان5,390,000

صندلی

لارا | Lara

تومان6,380,000
تومان9,420,000
تومان8,080,000
تومان9,970,000
تومان10,320,000
تومان10,320,000
تومان9,970,000
تومان10,020,000
تومان3,130,000
تومان9,160,000
تومان9,160,000
تومان28,840,000
تومان9,920,000
تومان9,920,000

جلو مبل

باروک | Baroque

تومان14,870,000
New
تومان16,370,000
تومان7,170,000
New
تومان8,330,000

جلو مبل

بارن | Baron

تومان6,460,000

جلو مبل

الین | Elian

تومان5,970,000

جلو مبل

نوئلا | Noella

تومان8,030,000
New

جلو مبل

نوئلا | Noella

تومان8,840,000

جالباسی

رناتا | Renata

تومان6,540,000

مبل یکنفره

اریکا | Erika

تومان18,840,000

مبل یکنفره

اریکا | Erika

تومان19,090,000

مبل یکنفره

برژه – Bergès | OPS02

تومان20,440,000

مبل یکنفره

لارنت – Laurent | OPS01

تومان11,480,000

مبل یکنفره

لارنت – Laurent | OPS02

تومان11,480,000

کاناپه 3 نفره

چستر وود | Chester Wood

تومان25,590,000

مبل یکنفره

لارنت – Laurent | OPS02

تومان14,710,000

مبل یکنفره

بارن – Baron | OPS02

تومان11,920,000
تومان30,780,000
فروش ویژه !
%15-
تومان20,350,000

آینه

نورا | Nora

تومان4,060,000
تومان41,450,000

آینه

نورا | Nora

تومان4,480,000
New
تومان20,790,000
تومان18,890,000
New
تومان16,270,000
تومان14,780,000
New
تومان17,840,000
تومان15,510,000

کنار مبل

رنه | Rene

تومان8,680,000

کنار مبل

راول | Ravel

تومان5,980,000

ویترین

آنر | Honor

تومان10,760,000

ویترین

لارنت | Laurent

تومان22,020,000

ویترین

لارنت | Laurent

تومان19,880,000
تومان5,480,000
تومان15,220,000
تومان21,840,000تومان23,260,000

کنار تختی

رازان | Razan

تومان4,550,000
تومان10,350,000
تومان2,600,000

نیمکت

رازان | Razan

تومان3,650,000

میز تلویزیون

باروک | Baroque

تومان16,250,000
تومان30,870,000
تومان39,460,000
تومان15,640,000تومان17,140,000
New

میز غذاخوری

رامان – 10 نفره | Raman

تومان22,350,000
تومان7,410,000

کنار مبل

لارنت| Laurent

تومان4,960,000

تختخواب

دورین 180 | Dorian

تومان31,840,000
تومان10,100,000
New
تومان10,100,000

کنار مبل

هامون | Hamoon

تومان5,390,000

کنار مبل

رناتا | Renata

تومان5,980,000

کنار مبل

رناتا | Renata

تومان5,430,000

کنار مبل

هامون | Hamoon

تومان4,890,000
تومان5,710,000

کنار مبل

هامون | Hamoon

تومان5,430,000

کنار مبل

بارن | Baron

تومان4,560,000
تومان13,280,000
تومان11,360,000
تومان11,360,000
تومان11,360,000

ویترین

باروک | Baroque

تومان31,870,000