مبلمــان بـاروک

Baroque
19th Century European Style

C O L L E C T I O N

این محصولات تکه هایی از تاریخ هستند که همـواره در قلب و روح مـا، احساسی از شکوه، اصالت و وقـار برمی انگیزانند …

Baroque
Find All Products

جلو مبل

دافنه | Daphne

8,830,000 تومان
New

مبل یکنفره

چهارباغ | Chaharbagh

30,110,000 تومان
152,390,000 تومان
36,360,000 تومان

میز تلویزیون

باروک | Baroque

34,280,000 تومان
12,390,000 تومان
18,250,000 تومان

کاناپه 4 نفره

بارونس Baroness B | B

56,330,000 تومان

کاناپه 4 نفره

آمیتیس | Amitis

73,140,000 تومان

تختخواب

دورین 180 | Dorian

44,990,000 تومان

اتومن

اریکا | Erika

7,315,000 تومان
8,110,000 تومان
3,290,000 تومان

میز تحریر

دنا 120 و 150 | Dena

از: 13,970,000 تومان

میز تحریر

باروک | Baroque

25,460,000 تومان

کاناپه 4 نفره

عالی قاپو | Ali Qapu

78,150,000 تومان

کاناپه 3 نفره

آریل | Ariel

42,770,000 تومان

کاناپه 4 نفره

چیپندیل | Chippendale

50,580,000 تومان

کاناپه 3 نفره

دورین | Dorian

76,650,000 تومان

کاناپه 3 نفره

لارنت | Laurent

41,240,000 تومان

کاناپه 4 نفره

لارنت | Laurent

54,520,000 تومان

کاناپه 2 نفره

دافنه | Daphne

26,670,000 تومان

کاناپه 2 نفره

دافنه | Daphne

24,395,000 تومان

کاناپه 3 نفره

بارن | Baron

29,340,000 تومان
از: 39,560,000 تومان
22,990,000 تومان

مبل یکنفره

فلورنت | Florent

27,850,000 تومان

مبل یکنفره

چهارباغ | Chaharbagh

26,730,000 تومان

مبل یکنفره

دافنه | Daphne

16,198,000 تومان

تختخواب

شیلر 180 | Schiller

48,620,000 تومان

کنار تختی

شیلر | Schiller

8,550,000 تومان

صندلی

لارا | Lara

10,110,000 تومان
15,420,000 تومان
15,010,000 تومان

صندلی

بارن | Baron

12,840,000 تومان
16,310,000 تومان
از: 15,840,000 تومان

صندلی

ایکس | X

4,980,000 تومان
14,550,000 تومان
15,120,000 تومان

جلو مبل

باروک | Baroque

23,570,000 تومان

جلو مبل

باروک | Baroque

25,940,000 تومان
14,800,000 تومان
17,160,000 تومان

جلو مبل

بارن | Baron

10,260,000 تومان

جلو مبل

نوئلا | Noella

15,280,000 تومان

جلو مبل

نوئلا | Noella

16,810,000 تومان

جالباسی

رناتا | Renata

9,940,000 تومان

مبل یکنفره

اریکا | Erika

25,280,000 تومان

مبل یکنفره

برژه | Bergès

31,150,000 تومان
20,820,000 تومان

کاناپه 3 نفره

چستر وود | Chester Wood

41,170,000 تومان

مبل یکنفره

لارنت | Laurent

24,040,000 تومان

مبل یکنفره

بارن | Baron

19,520,000 تومان
48,770,000 تومان
39,790,000 تومان

آینه

نورا | Nora

5,710,000 تومان
48,770,000 تومان

آینه

نورا | Nora

5,710,000 تومان

آینه

رینا | Rina

12,730,000 تومان
32,940,000 تومان
29,940,000 تومان
25,790,000 تومان
23,420,000 تومان
21,610,000 تومان
28,270,000 تومان

کنار مبل

رنه | Rene

12,830,000 تومان

کنار مبل

راول | Ravel

9,100,000 تومان

ویترین

آنر | Honor

17,070,000 تومان

ویترین

لارنت | Laurent

31,670,000 تومان

ویترین

لارنت | Laurent

31,560,000 تومان
8,690,000 تومان
24,130,000 تومان
از: 34,610,000 تومان

کنار تختی

رازان | Razan

7,220,000 تومان

دراور

رازان | Razan

16,410,000 تومان
4,130,000 تومان

میز تلویزیون

باروک | Baroque

31,160,000 تومان
48,910,000 تومان
62,530,000 تومان
از: 24,790,000 تومان

میز غذاخوری

رامان – 10 نفره | Raman

38,940,000 تومان

کنار مبل

لارنت| Laurent

7,880,000 تومان

تختخواب

دورین 180 | Dorian

44,990,000 تومان
16,010,000 تومان
14,580,000 تومان

کنار مبل

هامون | Hamoon

7,640,000 تومان

کنار مبل

رناتا | Renata

9,510,000 تومان

کنار مبل

رناتا | Renata

9,510,000 تومان

کنار مبل

هامون | Hamoon

7,640,000 تومان
9,070,000 تومان

کنار مبل

هامون | Hamoon

9,510,000 تومان

کنار مبل

بارن | Baron

7,240,000 تومان
21,110,000 تومان

مبل یکنفره

چیپندیل | Chippendale

20,080,000 تومان

ویترین

باروک | Baroque

50,490,000 تومان