مبلمــان بـاروک

Baroque
19th Century European Style

C O L L E C T I O N

این محصولات تکه هایی از تاریخ هستند که همـواره در قلب و روح مـا، احساسی از شکوه، اصالت و وقـار برمی انگیزانند …

Baroque
Find All Products

جلو مبل

دافنه | Daphne

8,020,000 تومان
New

مبل یکنفره

باروک Baroque K | K

27,380,000 تومان

مبل ال

لئونت | Leonet

120,470,000 تومان
33,050,000 تومان

میز تلویزیون

باروک | Baroque

25,760,000 تومان
11,260,000 تومان
16,590,000 تومان

کاناپه 4 نفره

بارونس Baroness B | B

50,510,000 تومان

کاناپه 4 نفره

آمیتیس | Amitis

66,480,000 تومان

تختخواب

دورین 180 | Dorian

40,900,000 تومان

اتومن

اریکا | Erika

6,650,000 تومان
7,370,000 تومان
2,990,000 تومان

میز تحریر

دنا 120 و 150 | Dena

11,550,000 تومان

میز تحریر

باروک | Baroque

23,140,000 تومان

آینه

رینا | Rina

11,570,000 تومان

کاناپه 4 نفره

عالی قاپو | Ali Qapu

71,030,000 تومان

کاناپه 3 نفره

آریل | Ariel

29,860,000 تومان

کاناپه 4 نفره

چیپندیل | Chippendale

45,980,000 تومان

کاناپه 3 نفره

دورین | Dorian

69,630,000 تومان

کاناپه 3 نفره

لارنت | Laurent

37,050,000 تومان

کاناپه 4 نفره

لارنت | Laurent

49,560,000 تومان

کاناپه 2 نفره

دافنه | Daphne

22,036,000 تومان

کاناپه 2 نفره

دافنه | Daphne

20,160,000 تومان

کاناپه 3 نفره

بارن | Baron

36,770,000 تومان
35,960,000 تومان
22,770,000 تومان

مبل یکنفره

فلورنت | Florent

20,900,000 تومان

مبل یکنفره

باروک Baroque K | K

27,290,000 تومان

مبل یکنفره

دافنه | Daphne

13,377,000 تومان

تختخواب

شیلر 180 | Schiller

44,200,000 تومان

کنار تختی

شیلر | Schiller

7,770,000 تومان

صندلی

لارا | Lara

9,190,000 تومان

صندلی

امبر | Ambre

14,470,000 تومان
13,640,000 تومان

صندلی

بارن | Baron

11,670,000 تومان
14,820,000 تومان
14,400,000 تومان

صندلی

ایکس | X

4,520,000 تومان
13,220,000 تومان
13,740,000 تومان

جلو مبل

باروک | Baroque

21,420,000 تومان

جلو مبل

باروک | Baroque

23,580,000 تومان
10,340,000 تومان
12,000,000 تومان

جلو مبل

بارن | Baron

9,320,000 تومان

جلو مبل

نوئلا | Noella

13,890,000 تومان

جلو مبل

نوئلا | Noella

15,280,000 تومان

جالباسی

رناتا | Renata

9,030,000 تومان

مبل یکنفره

اریکا | Erika

27,360,000 تومان

مبل یکنفره

برژه | Bergès

28,310,000 تومان
18,300,000 تومان

کاناپه 3 نفره

چستر وود | Chester Wood

37,420,000 تومان

مبل یکنفره

لارنت | Laurent

21,530,000 تومان

مبل یکنفره

بارن | Baron

17,740,000 تومان
44,330,000 تومان
34,480,000 تومان

آینه

نورا | Nora

5,190,000 تومان
44,330,000 تومان

آینه

نورا | Nora

5,190,000 تومان
29,940,000 تومان
27,210,000 تومان
23,440,000 تومان
21,290,000 تومان
23,330,000 تومان
25,700,000 تومان

کنار مبل

رنه | Rene

11,660,000 تومان

کنار مبل

راول | Ravel

8,270,000 تومان

ویترین

آنر | Honor

15,510,000 تومان

ویترین

لارنت | Laurent

28,770,000 تومان

ویترین

لارنت | Laurent

28,690,000 تومان
7,900,000 تومان
21,930,000 تومان
31,460,000 تومان

کنار تختی

رازان | Razan

6,560,000 تومان

دراور

رازان | Razan

14,910,000 تومان
3,750,000 تومان

میز تلویزیون

باروک | Baroque

25,740,000 تومان
44,460,000 تومان
44,460,000 تومان
22,530,000 تومان

میز غذاخوری

رامان – 10 نفره | Raman

35,400,000 تومان

کنار مبل

لارنت| Laurent

7,160,000 تومان

تختخواب

دورین 180 | Dorian

41,300,000 تومان
14,550,000 تومان
13,250,000 تومان

کنار مبل

هامون | Hamoon

6,400,000 تومان

کنار مبل

رناتا | Renata

7,830,000 تومان

کنار مبل

رناتا | Renata

7,830,000 تومان

کنار مبل

هامون | Hamoon

6,400,000 تومان
8,240,000 تومان

کنار مبل

هامون | Hamoon

7,830,000 تومان

کنار مبل

بارن | Baron

6,580,000 تومان
19,190,000 تومان

مبل یکنفره

چیپندیل | Chippendale

16,250,000 تومان

ویترین

باروک | Baroque

45,900,000 تومان