مبلمان نئوکلاسیک
C & C

مبلمـان نئوکلاسـیک

C & C


ارائه در مجمـوعه هـارمونیک 
با تعیین وقت قبلی

هارمونی در مجموعه C&C با آمیزش دوباره و ترکیب المانهای مدرن و طرح های اصیل کلاسیک، احساس عظمت و وقاری به این آثار بخشیده که حاصل باور و نگـاهی است  به شکوه و ارزشهای تاریخ بشـری. ما محصولات برنـد C&C را با تلاش و کوششی جانفرسـا از با ارزش ترین و با کیفیت ترین چـرم های طبیعی، پـارچه ها، چـوبهـا و دیگر مـواد اولیـه با ارزش خلق کرده ایم، امـا بی گمـان و به وضـوح هنر دست هنرمندانی که آنها را خلق کرده اند شمـا را بیشتـر از همه تحت تاثیـر قـرار خـواهد داد.

نگــاهش کنیـد . . .


By gathering together and combining the modern elements and original classic designs, C&C Collection has given a sense of grandeur and dignity to these works, which is the result of its belief and glance at the glory and values of the human history. We have created C&C brand products from the most valuable and high-quality natural leathers, fabrics, woods and other valuable raw materials, but no doubt, the art of the artists who created those works of art will impress you the most.


Look at that . . .

کاناپه 3 نفره

AW-S023

کاناپه 4 نفره

AW-S023

کاناپه 2 نفره

AN-S276-A

کاناپه 3 نفره

ANS 222

کاناپه 3 نفره

ANS 269 3S – V01

کاناپه 3 نفره

BN-S1308

کاناپه 2 نفره

B-CF019A

کاناپه 2 نفره

AN-S-269

مبل یکنفره

ANS-255

مبل یکنفره

ANT-S-321

مبل یکنفره

CY-3320

مبل یکنفره

AN-S-251

مبل یکنفره

AN-S278-A

مبل یکنفره

ANS 830

لانژ

ANS 075 U03

لانژ

ANF 285

جلو مبل

AN J031

جلو مبل

ANJ031

جلو مبل

BNJ-1832

جلو مبل

BN-J050

کنار مبل

AN-J051

کنار مبل

BN-J036

کنار مبل

ANJ 031 C

کنار مبل

ANJ 031C

صندلی

CY008

صندلی

CY 2360-D02

صندلی

AN-CY013

صندلی

AN-CY015

صندلی

BNCY 3331 CD10

صندلی

BNCY 3331

صندلی

CY013-CR10

صندلی

CY015-CR10

صندلی

BN CY 050

صندلی

CY 011 – JD109

صندلی

CY 011-JJ09

میز غذاخوری

BNCT 3218

میز غذاخوری

T009

میز غذاخوری

AN-T002

میز غذاخوری

BN CT 3939

میز غذاخوری

B-TB002

میز غذاخوری

B-TB004

میز غذاخوری

A-TB009A

میز تلویزیون

ST 016

میز بار

BN-SP0305-D20A09

کنسول

B-TB044A

ویترین

SG 2365 B

کنسول

CC 09 BL

ویترین

AN CC 01

ویترین

B-AM029

کنسول

CA-B-TB016

تختخواب

AN P002

تختخواب

B-P0030 V01

تختخواب

CA B – CF036A

کنار تختی

B-CB053B

نیمکت

CA-B-SC022

نیمکت

B-CF040

کنار تختی

BN CC 03

اتومن

ANS 269

استند

BCJ 032 D

پارتیشن

AN-PF01-A

آینه

AN GJ01

نیمکت

CA-B-SC011

قاب عکس

W-AM024

نیمکت

B-SC017

جالباسی

W-SC010A

کتابخانه

B-CB116C