مبلمان نئوکلاسیک
C & C

مبلمـان نئوکلاسـیک

C & C


ارائه در مجمـوعه هـارمونیک 
با تعیین وقت قبلی

هارمونی در مجموعه C&C با آمیزش دوباره و ترکیب المانهای مدرن و طرح های اصیل کلاسیک، احساس عظمت و وقاری به این آثار بخشیده که حاصل باور و نگـاهی است  به شکوه و ارزشهای تاریخ بشـری. ما محصولات برنـد C&C را با تلاش و کوششی جانفرسـا از با ارزش ترین و با کیفیت ترین چـرم های طبیعی، پـارچه ها، چـوبهـا و دیگر مـواد اولیـه با ارزش خلق کرده ایم، امـا بی گمـان و به وضـوح هنر دست هنرمندانی که آنها را خلق کرده اند شمـا را بیشتـر از همه تحت تاثیـر قـرار خـواهد داد.

نگــاهش کنیـد . . .

کاناپه 3 نفره

AW-S023

کاناپه 4 نفره

AW-S023

کاناپه 2 نفره

AN-S276-A

کاناپه 3 نفره

ANS 222

کاناپه 3 نفره

ANS 813

کاناپه 3 نفره

ANS 269 3S – V01

کاناپه 3 نفره

BN-S1308

کاناپه 2 نفره

B-CF019A

Chaise longue

AN-S-269

مبل یکنفره

CY-3320

مبل یکنفره

AN-S-251

مبل یکنفره

AN-S278-A

مبل یکنفره

ANS 830

Chaise longue

ANS 075 U03

Chaise longue

ANF 285

جلو مبل

AN J031

جلو مبل

ANJ031

جلو مبل

BNJ-1832

جلو مبل

J-3218

جلو مبل

BN-J050

کنار مبل

AN-J051

کنار مبل

J-1255

کنار مبل

BN-J036

کنار مبل

ANJ 031 C

کنار مبل

ANJ 031C

جلو مبل

A-TB009A

صندلی

CY 2360-D02

صندلی

AN-CY013

صندلی

AN-CY015

صندلی

BNCY 3331 CD10

صندلی

BNCY 3331

صندلی

CY013-CR10

صندلی

CY015-CR10

صندلی

BN CY 050

صندلی

CY 011 – JD109

صندلی

CY 011-JJ09

میز غذاخوری

BNCT 3218

میز غذاخوری

T009

میز غذاخوری

AN-T002

میز غذاخوری

BN CT 3939

میز غذاخوری

B-TB002

میز غذاخوری

B-TB004

میز تلویزیون

ST 016

میز تلویزیون

B-CB004A

میز تلویزیون

BN TG 1828

میز بار

BN-SP0305-D20A09

کنسول

B-TB044A

ویترین

SG 2365 B

کنسول

CC 09 BL

ویترین

AN CC 01

کنسول

AN CC 02

ویترین

B-AM029

ویترین

AM029

کنسول

CA-B-TB016

کنار تختی

B-CB053B

نیمکت

CA-B-SC022

دیگر محصولات | Other Products

B-CF040

کنار تختی

BN CC 03

اتومن

ANS 269

میز کار

W 2365

استند

BCJ 032 D

پارتیشن

AN-PF 02

پارتیشن

AN-PF01-A

آینه

AN GJ01

نیمکت

CA-B-SC011

قاب عکس

W-AM024

نیمکت

B-SC017

جالباسی

W-SC010A

کتابخانه

B-CB116C