مبلمان نئوکلاسیک
C & C

مبلمـان نئوکلاسـیک

C & C


ارائه در مجمـوعه هـارمونیک 
با تعیین وقت قبلی

هارمونی در مجموعه C&C با آمیزش دوباره و ترکیب المانهای مدرن و طرح های اصیل کلاسیک، احساس عظمت و وقاری به این آثار بخشیده که حاصل باور و نگـاهی است  به شکوه و ارزشهای تاریخ بشـری. ما محصولات برنـد C&C را با تلاش و کوششی جانفرسـا از با ارزش ترین و با کیفیت ترین چـرم های طبیعی، پـارچه ها، چـوبهـا و دیگر مـواد اولیـه با ارزش خلق کرده ایم، امـا بی گمـان و به وضـوح هنر دست هنرمندانی که آنها را خلق کرده اند شمـا را بیشتـر از همه تحت تاثیـر قـرار خـواهد داد.

نگــاهش کنیـد . . .


By gathering together and combining the modern elements and original classic designs, C&C Collection has given a sense of grandeur and dignity to these works, which is the result of its belief and glance at the glory and values of the human history. We have created C&C brand products from the most valuable and high-quality natural leathers, fabrics, woods and other valuable raw materials, but no doubt, the art of the artists who created those works of art will impress you the most.


Look at that . . .

کاناپه 3 نفره-چرم طبیعی

AW-S023

کاناپه 4 نفره-چرم طبیعی

AW-S023

کاناپه 2 نفره-چرم طبیعی

AN-S276-A

کاناپه 3 نفره-چرم طبیعی

ANS 222

کاناپه 3 نفره-چرم طبیعی

ANS 269

کاناپه 3 نفره

BN-S1308

کاناپه 2 نفره-چرم طبیعی

B-CF019A

کاناپه 2 نفره-چرم طبیعی

AN-S-269

مبل یکنفره-چرم طبیعی

ANS-269

مبل یکنفره-چرم طبیعی

ANS-255

مبل یکنفره-چرم طبیعی

ANT-S-321

مبل یکنفره-چرم طبیعی

CY-3320

مبل یکنفره-چرم طبیعی

AN-S-251

مبل یکنفره-چرم طبیعی

AN-S278-A

مبل یکنفره-چرم طبیعی

ANS 830

لانژ - چرم طبیعی

ANS 075 U03

لانژ - چرم طبیعی

ANF 285

جلو مبل

AN J031

جلو مبل

ANJ031

جلو مبل

BNJ-1832

جلو مبل

BN-J050

کنار مبل

AN-J051

کنار مبل

BN-J036

کنار مبل

ANJ 031 C

کنار مبل

ANJ 031C

صندلی-چرم طبیعی

CY008

صندلی-چرم طبیعی

CY 2360-D02

صندلی-چرم طبیعی

AN-CY013

صندلی-چرم طبیعی

AN-CY015

صندلی-چرم طبیعی

BNCY 3331 CD10

صندلی-چرم طبیعی

BNCY 3331

صندلی-چرم طبیعی

CY013-CR10

صندلی-چرم طبیعی

CY015-CR10

صندلی-چرم طبیعی

BN CY 050

صندلی

CY 011 – JD109

صندلی

CY 011-JJ09

میز غذاخوری

T009

میز غذاخوری

AN-T002

میز غذاخوری

BN CT 3939

میز غذاخوری

B-TB002

میز غذاخوری

B-TB004

میز غذاخوری

A-TB009A

میز تلویزیون

TVR 001

میز تلویزیون

ST 016

ویترین

CA W – CB 201

میز بار

BN-SP0305-D20A09

کنسول

B-TB044A

ویترین

SG 2365 B

کنسول

CC 09 BL

ویترین

AN CC 01

ویترین

B-AM029

کنسول

CA-B-TB016

تختخواب - چرم طبیعی

AN P002

تختخواب - چرم طبیعی

B-P0030 V01

تختخواب - چرم طبیعی

CA B – CF036A

کنار تختی

B-CB053B

نیمکت - چرم طبیعی

CA-B-SC022

نیمکت - چرم طبیعی

B-CF040

کنار تختی

BN CC 03

اتومن - چرم طبیعی

ANS 269

استند

BCJ 032 D

پارتیشن

AN-PF01-A

آینه

AN GJ01

نیمکت - چرم طبیعی

CA-B-SC011

قاب عکس

W-AM024

نیمکت

B-SC017

جالباسی

W-SC010A

کتابخانه

B-CB116C