مبلمان نئوکلاسیک
C & C

مبلمـان نئوکلاسـیک

C & C


ارائه در مجمـوعه هـارمونیک 
با تعیین وقت قبلی

هارمونی در مجموعه C&C با آمیزش دوباره و ترکیب المانهای مدرن و طرح های اصیل کلاسیک، احساس عظمت و وقاری به این آثار بخشیده که حاصل باور و نگـاهی است  به شکوه و ارزشهای تاریخ بشـری. ما محصولات برنـد C&C را با تلاش و کوششی جانفرسـا از با ارزش ترین و با کیفیت ترین چـرم های طبیعی، پـارچه ها، چـوبهـا و دیگر مـواد اولیـه با ارزش خلق کرده ایم، امـا بی گمـان و به وضـوح هنر دست هنرمندانی که آنها را خلق کرده اند شمـا را بیشتـر از همه تحت تاثیـر قـرار خـواهد داد.

نگــاهش کنیـد . . .

کاناپه 3 نفره

ANS 813

کاناپه 3 نفره

ANS 269 3S – V01

کاناپه 3 نفره

ANS 263-271

کاناپه 3 نفره

BN-S1308

کاناپه 2 نفره

B-CF019A

کاناپه 2 نفره

ANS-279-276-2S

مبل یکنفره

ANS 263-271

مبل یکنفره

ANS 830

Chaise longue

ANS 075 U03

مبل یکنفره

AN-S073

Chaise longue

ANS 075 Y10

مبل یکنفره

AF-S1168

مبل یکنفره

ANS-278-276-1S

کنار مبل

BCJ 032 D

جلو مبل

BN-J050

کنار مبل

ANJ 031 C

جلو مبل

A-TB009A

جلو مبل

B-CT002

صندلی

CY 2360-D02

صندلی

BNCY 3331

صندلی

AN-CY015

صندلی

AN CY 050 – F02

صندلی

CY 011 – JD109

میز غذاخوری

BN CT 3939

میز غذاخوری

B-TB044A

میز غذاخوری

B-TB002

میز غذاخوری

B-TB004

میز غذاخوری

B-TB008A

میز تلویزیون

ST 016

میز تلویزیون

B-CB004A

میز تلویزیون

BN TG 1828

ویترین

SG 2365 B

کنسول

CC 09 BL

ویترین

AN CC 01

کنسول

AN CC 02

ویترین

B-AM029

ویترین

HE-3385

کنسول

CC 09 WH

کنار تختی

AN CC 03

کنار تختی

B-CB053B

دیگر محصولات | Other Products

B-CF040

کنار تختی

BN CC 03

میز کار

W 2365

پارتیشن

AN-PF 02

آینه

AN GJ01

قاب عکس

W-AM024

نیمکت

B-SC017

جالباسی

W-SC010A

کتابخانه

B-CB116C