مبلمان نئوکلاسیک
C & C

مبلمـان نئوکلاسـیک

C & C


ارائه در مجمـوعه هـارمونیک 
با تعیین وقت قبلی

هارمونی در مجموعه C&C با آمیزش دوباره و ترکیب المانهای مدرن و طرح های اصیل کلاسیک، احساس عظمت و وقاری به این آثار بخشیده که حاصل باور و نگـاهی است  به شکوه و ارزشهای تاریخ بشـری. ما محصولات برنـد C&C را با تلاش و کوششی جانفرسـا از با ارزش ترین و با کیفیت ترین چـرم های طبیعی، پـارچه ها، چـوبهـا و دیگر مـواد اولیـه با ارزش خلق کرده ایم، امـا بی گمـان و به وضـوح هنر دست هنرمندانی که آنها را خلق کرده اند شمـا را بیشتـر از همه تحت تاثیـر قـرار خـواهد داد.

نگــاهش کنیـد . . .


By gathering together and combining the modern elements and original classic designs, C&C Collection has given a sense of grandeur and dignity to these works, which is the result of its belief and glance at the glory and values of the human history. We have created C&C brand products from the most valuable and high-quality natural leathers, fabrics, woods and other valuable raw materials, but no doubt, the art of the artists who created those works of art will impress you the most.


Look at that . . .

Add to Wishlist

کاناپه 3 نفره-چرم طبیعی

AW-S023

Add to Wishlist

کاناپه 4 نفره-چرم طبیعی

AW-S023

Add to Wishlist

کاناپه 2 نفره-چرم طبیعی

AN-S276-A

Add to Wishlist

کاناپه 3 نفره-چرم طبیعی

ANS 222

Add to Wishlist

کاناپه 3 نفره-چرم طبیعی

ANS 269

Add to Wishlist

کاناپه 3 نفره

BN-S1308

Add to Wishlist

کاناپه 2 نفره-چرم طبیعی

B-CF019A

Add to Wishlist

کاناپه 2 نفره-چرم طبیعی

AN-S-269

Add to Wishlist

مبل یکنفره-چرم طبیعی

ANS-269

Add to Wishlist

مبل یکنفره-چرم طبیعی

ANS-255

Add to Wishlist

مبل یکنفره-چرم طبیعی

ANT-S-321

Add to Wishlist

مبل یکنفره-چرم طبیعی

CY-3320

Add to Wishlist

مبل یکنفره-چرم طبیعی

AN-S-251

Add to Wishlist

مبل یکنفره-چرم طبیعی

AN-S278-A

Add to Wishlist

مبل یکنفره-چرم طبیعی

ANS 830

Add to Wishlist

لانژ - چرم طبیعی

ANS 075 U03

Add to Wishlist

لانژ - چرم طبیعی

ANF 285

Add to Wishlist

جلو مبل

AN J031

Add to Wishlist

جلو مبل

ANJ031

Add to Wishlist

جلو مبل

BNJ-1832

Add to Wishlist

جلو مبل

BN-J050

Add to Wishlist

کنار مبل

AN-J051

Add to Wishlist

کنار مبل

BN-J036

Add to Wishlist

کنار مبل

ANJ 031 C

Add to Wishlist

کنار مبل

ANJ 031C

Add to Wishlist

صندلی-چرم طبیعی

CY008

Add to Wishlist

صندلی-چرم طبیعی

CY 2360-D02

Add to Wishlist

صندلی-چرم طبیعی

AN-CY013

Add to Wishlist

صندلی-چرم طبیعی

AN-CY015

Add to Wishlist

صندلی-چرم طبیعی

BNCY 3331 CD10

Add to Wishlist

صندلی-چرم طبیعی

BNCY 3331

Add to Wishlist

صندلی-چرم طبیعی

CY013-CR10

Add to Wishlist

صندلی-چرم طبیعی

CY015-CR10

Add to Wishlist

صندلی-چرم طبیعی

BN CY 050

Add to Wishlist

صندلی

CY 011 – JD109

Add to Wishlist

صندلی

CY 011-JJ09

Add to Wishlist
Add to Wishlist

میز غذاخوری

T009

Add to Wishlist

میز غذاخوری

AN-T002

Add to Wishlist

میز غذاخوری

BN CT 3939

Add to Wishlist

میز غذاخوری

B-TB002

Add to Wishlist

میز غذاخوری

B-TB004

Add to Wishlist

میز غذاخوری

A-TB009A

Add to Wishlist

میز تلویزیون

TVR 001

Add to Wishlist

میز تلویزیون

ST 016

Add to Wishlist

ویترین

CA W – CB 201

Add to Wishlist

میز بار

SP0305

Add to Wishlist

کنسول

B-TB044A

Add to Wishlist

ویترین

SG 2365 B

Add to Wishlist

کنسول

CC 09 BL

Add to Wishlist

ویترین

AN CC 01

Add to Wishlist

ویترین

B-AM029

Add to Wishlist

کنسول

CA-B-TB016

Add to Wishlist

تختخواب - چرم طبیعی

AN P002

Add to Wishlist

تختخواب - چرم طبیعی

B-P0030 V01

Add to Wishlist

تختخواب - چرم طبیعی

CA B – CF036A

Add to Wishlist

کنار تختی

B-CB053B

Add to Wishlist

نیمکت - چرم طبیعی

CA-B-SC022

Add to Wishlist

نیمکت - چرم طبیعی

B-CF040

Add to Wishlist

کنار تختی

BN CC 03

Add to Wishlist

اتومن - چرم طبیعی

ANS 269

قیمت اصلی 113,850,000 T بود.قیمت فعلی 68,310,000 T است.عادی
Add to Wishlist

استند

BCJ 032 D

Add to Wishlist

پارتیشن

AN-PF01-A

Add to Wishlist

آینه

AN GJ01

Add to Wishlist

نیمکت - چرم طبیعی

CA-B-SC011

Add to Wishlist

قاب عکس

W-AM024

Add to Wishlist

نیمکت

B-SC017

Add to Wishlist

جالباسی

W-SC010A

Add to Wishlist

کتابخانه

B-CB116C