اتاق خـواب

Bedroom


اتـاق خـواب
Bedroom

محصولات قسمت اتـاق خـواب
از برند چوبشـار در مجموعه ما

Products & Categories


تومان26,290,000

تختخواب

شیلر 180 | Schiller

تومان27,890,000

کنار تختی

شیلر | Schiller

تومان4,890,000
تومان13,830,000
تومان4,970,000
تومان18,870,000
تومان18,870,000

تختخواب

لونا 180 | Luna

تومان21,420,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )
تومان9,000,000تومان9,927,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

آینه

لونا | Luna

تومان1,950,000تومان2,151,000

نیمکت

لونا | Luna

تومان2,290,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

کنار تختی

لونا | Luna

تومان3,330,000تومان3,672,000
تومان19,850,000تومان21,140,000

کنار تختی

رازان | Razan

تومان4,130,000
تومان9,410,000
تومان2,370,000

نیمکت

رازان | Razan

تومان3,320,000
تومان9,200,000تومان11,600,000
تومان14,280,000تومان15,380,000

کنار تختی

هیپو | Hippo

تومان2,660,000
تومان7,940,000
تومان1,960,000

نیمکت

هیپو | Hippo

تومان2,280,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

تختخواب

پلان 100 | Plan

تومان13,260,000تومان14,625,000

کنار تختی

پلان | Plan

تومان3,620,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )
تومان9,990,000تومان11,016,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

آینه

پلان | Plan

تومان2,580,000تومان2,853,000
تومان19,370,000تومان20,680,000
تومان9,990,000

آینه

پلان | Plan

تومان2,270,000

میز تحریر - میز آرایش

دنا 120 و 150 | Dena

تومان7,270,000تومان7,790,000

نیمکت

رایان | Rayan

تومان2,490,000
تومان19,850,000
تومان23,410,000

کنار تختی

لونا | Luna

تومان3,660,000
تومان9,910,000

آینه

لونا | Luna

تومان2,140,000

تختخواب

پلان 100 | Plan

تومان14,600,000

کنار تختی

پلان | Plan

تومان3,980,000

آینه

پلان | Plan

تومان2,850,000
تومان10,990,000

Other Products

View All

فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

کتابخانه

دنا | Dena

تومان6,680,000تومان7,371,000

کتابخانه

براکت 60 | Bracket

تومان8,580,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

کتابخانه

براکت 90 | Bracket

تومان10,170,000تومان11,214,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

کتابخانه

پلان 70 | Plan

تومان9,570,000تومان10,557,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

کتابخانه

پلان 110 | Plan

تومان11,690,000تومان12,897,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

کتابخانه

نوجوان | Teen

تومان3,140,000تومان3,465,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )
تومان10,230,000تومان11,286,000

میز تحریر - میز آرایش

دنا 120 و 150 | Dena

تومان7,270,000تومان7,790,000

کتابخانه

پلان 70 | Plan

تومان10,540,000

کتابخانه

پلان 110 | Plan

تومان12,860,000