نشیمن خـانواده
Family Room

محصولات قسمت نشیمن خـانواده
از برند چوبشـار در مجموعه ما

Products & CategoriesSofas

View All


نشیمن خانواده

Family Room


Sofas

View All 

Sofas

View All 

کاناپه 4 نفره

1408

35,450,000 تومان38,570,000 تومان

کاناپه 3 نفره

1408

31,130,000 تومان33,850,000 تومان

کاناپه 3 نفره

برنان | Barnan

30,420,000 تومان33,150,000 تومان

کاناپه 3 نفره

دی | Day

23,720,000 تومان25,770,000 تومان

کاناپه 3 نفره

رایان | Rayan

21,740,000 تومان23,610,000 تومان

کاناپه 2 نفره

رایان | Rayan

19,830,000 تومان21,570,000 تومان

مبل ال

رایان | Rayan

45,840,000 تومان50,050,000 تومان

کاناپه 4 نفره

نیاک | Niak

29,220,000 تومان31,660,000 تومان

مبل ال

نیاک | Niak

49,830,000 تومان53,930,000 تومان

کاناپه 2 نفره

شارانی | Sharani

18,080,000 تومان19,600,000 تومان

کاناپه 3 نفره

شارانی | Sharani

20,750,000 تومان22,530,000 تومان
18,470,000 تومان20,200,000 تومان

کاناپه تختخواب شو

البرز | Alborz

24,950,000 تومان27,200,000 تومان

کاناپه 3 نفره

چستر وود | Chester Wood

34,610,000 تومان40,780,000 تومان

کاناپه 3 نفره

شارلوت | Charlotte

32,150,000 تومان34,970,000 تومان

Armchairs

View All

Armchairs

View All 

 

Armchairs

View All

 

مبل یکنفره

نیاک | Niak

10,370,000 تومان11,280,000 تومان

مبل یکنفره

1408

18,450,000 تومان20,100,000 تومان

مبل یکنفره

رایان Rayan S | S

14,610,000 تومان15,940,000 تومان
New

مبل یکنفره

رایان Rayan B | B

16,520,000 تومان18,030,000 تومان

مبل یکنفره

رایان Rayan T | T

17,350,000 تومان18,910,000 تومان

مبل یکنفره

شارانی | Sharani

14,030,000 تومان15,260,000 تومان

مبل یکنفره

شارانی Sharani B | B

12,950,000 تومان14,180,000 تومان

مبل یکنفره

داوین | Davin

9,060,000 تومان9,900,000 تومان

مبل یکنفره

آرون | Aron

13,960,000 تومان15,270,000 تومان

مبل یکنفره

ایرلندی | Irlandi

18,900,000 تومان20,630,000 تومان

Coffee & Side Tables

View All 


Coffee & Side Tables

View All

 

Coffee & Side Tables

View All 

جلو مبل

1408-CT01

8,860,000 تومان9,760,000 تومان

جلو مبل

شارانی | Sharani

10,770,000 تومان11,850,000 تومان

جلو مبل

روندو | Rondo

10,500,000 تومان11,560,000 تومان
14,090,000 تومان15,510,000 تومان
14,390,000 تومان15,830,000 تومان
14,390,000 تومان15,830,000 تومان

جلو مبل

رایان | Rayan

8,210,000 تومان9,040,000 تومان

جلو مبل

نیاک | Niak

9,960,000 تومان10,970,000 تومان

جلو مبل

وانا | Vana

13,720,000 تومان15,100,000 تومان

جلو مبل

برنان | Barnan

9,420,000 تومان10,370,000 تومان

کنار مبل

آرا | Ara

6,230,000 تومان6,840,000 تومان
9,560,000 تومان10,520,000 تومان

کنار مبل

رایان | Rayan

3,580,000 تومان3,940,000 تومان
6,800,000 تومان7,470,000 تومان
6,800,000 تومان7,470,000 تومان

کنار مبل

ژینن | Zhinen

5,410,000 تومان5,950,000 تومان

کنار مبل

ژینن | Zhinen

3,450,000 تومان3,800,000 تومان

Chairs

View All 

Chairs

View All

 

Chairs

View All

صندلی

1408

5,980,000 تومان6,540,000 تومان

صندلی

رایان | Rayan

6,120,000 تومان6,700,000 تومان

صندلی

سلین | Celen

5,190,000 تومان

صندلی

رایان | Rayan

5,150,000 تومان5,620,000 تومان

صندلی

نیوا | Niva

7,080,000 تومان7,740,000 تومان
فروش ویژه!

صندلی

هیما | Hima

4,200,000 تومان5,380,000 تومان

صندلی

داوین | Davin

5,390,000 تومان6,150,000 تومان

صندلی

آرون | Aron

7,070,000 تومان7,770,000 تومان
6,630,000 تومان7,260,000 تومان
4,700,000 تومان5,150,000 تومان

صندلی بار

ایکس | X

4,290,000 تومان4,720,000 تومان

صندلی

ایکس | X

4,110,000 تومان4,520,000 تومان
5,920,000 تومان6,490,000 تومان

صندلی

دیمو | Dimo

4,940,000 تومان5,420,000 تومان

صندلی

ریتا | Rita

10,320,000 تومان11,310,000 تومان

Dining Tables

View All 

Dining Tables

View All

 

Dining Tables

View All

میز غذاخوری

1408 – 8 نفره | 1408-DT01

20,600,000 تومان22,660,000 تومان
18,480,000 تومان31,520,000 تومان
22,670,000 تومان31,520,000 تومان
14,880,000 تومان19,040,000 تومان

میز غذاخوری

رایان | Rayan-Flexible

14,620,000 تومان20,190,000 تومان
28,970,000 تومان31,880,000 تومان
16,530,000 تومان18,180,000 تومان
16,490,000 تومان20,200,000 تومان

 

TV Units

View All

TV Units

View All

TV Units

View All 

میز تلویزیون

پلان | Plan

11,680,000 تومان12,860,000 تومان
24,890,000 تومان27,440,000 تومان

میز تلویزیون

1408

18,900,000 تومان
24,890,000 تومان27,440,000 تومان

میز تلویزیون

رایان | Rayan

15,390,000 تومان16,920,000 تومان

میز تلویزیون

1408

17,570,000 تومان19,340,000 تومان

میز تلویزیون

شارانی | Sharani

16,700,000 تومان18,360,000 تومان
19,680,000 تومان21,650,000 تومان
15,110,000 تومان16,620,000 تومان

میز تلویزیون

ژینن 160 | Zhinen

13,360,000 تومان14,720,000 تومان

میز تلویزیون

ژینن 200 | Zhinen

16,530,000 تومان18,180,000 تومان

میز تلویزیون

روندو | Rondo

16,550,000 تومان18,210,000 تومان

میز تلویزیون

برنان | Barnan

20,140,000 تومان22,160,000 تومان

 

Consoles & Vitrins

View All

Consoles & Vitrins

View All

Consoles & Vitrins

View All 

7,770,000 تومان

کنسول

تیوا | Tiva

18,980,000 تومان20,870,000 تومان
19,190,000 تومان21,120,000 تومان
28,320,000 تومان31,160,000 تومان

کنسول

روندو | Rondo

16,880,000 تومان18,560,000 تومان
20,010,000 تومان22,010,000 تومان
19,490,000 تومان21,450,000 تومان

کنسول

رایان | Rayan

8,250,000 تومان9,080,000 تومان

ویترین

روندو | Rondo

6,940,000 تومان7,620,000 تومان

ویترین

رایان | Rayan

17,000,000 تومان18,710,000 تومان
17,960,000 تومان19,760,000 تومان

 

Bookshelves & Desks

View All

Bookshelves & Desks

View All 

Bookshelves & Desks

View All

کتابخانه

دنا | Dena

9,220,000 تومان10,140,000 تومان

کتابخانه

براکت 60 | Bracket

11,920,000 تومان13,120,000 تومان

کتابخانه

براکت 90 | Bracket

14,020,000 تومان15,420,000 تومان

کتابخانه

پلان 70 | Plan

13,170,000 تومان14,490,000 تومان

کتابخانه

پلان 110 | Plan

16,770,000 تومان18,450,000 تومان
14,740,000 تومان16,230,000 تومان

میز تحریر - میز آرایش

دنا 120 و 150 | Dena

10,480,000 تومان12,350,000 تومان

Other Products

View All 

 

Other Products

View All

4,250,000 تومان
7,490,000 تومان

آینه قدی

رایان Rayan | M170

8,180,000 تومان8,990,000 تومان
2,580,000 تومان2,850,000 تومان
2,280,000 تومان2,510,000 تومان

اتومن

رایان | Rayan

6,180,000 تومان6,740,000 تومان

جاکفشی

پلان | Plan

6,720,000 تومان7,400,000 تومان

جاکفشی

روندو | Rondo

8,330,000 تومان9,170,000 تومان
4,760,000 تومان5,240,000 تومان