نشیمن خـانواده
Family Room

محصولات قسمت نشیمن خـانواده
از برند چوبشـار در مجموعه ما

Products & CategoriesSofas

View All

نشیمن خانواده

Family Room


Sofas

View All 

Sofas

View All 

کاناپه 3 نفره

برنان – Barnan | OPS08

تومان21,500,000

کاناپه 3 نفره

برنان – Barnan | OPS07

تومان21,500,000

کاناپه 3 نفره

دی – Day | OPS08

تومان17,170,000

کاناپه 3 نفره

دی – Day | OPS07

تومان17,200,000

کاناپه 3 نفره

رایان – Rayan | OPS04

تومان14,910,000

کاناپه 2 نفره

رایان – Rayan | OPS02

تومان13,630,000

کاناپه 2 نفره

رایان | Rayan

تومان13,630,000

کاناپه ال

رایان – Rayan | OPS01

تومان27,080,000

کاناپه 3 نفره

رایان – Rayan | OPS03

تومان14,830,000

کاناپه ال

نیاک – Niak | OPS03

تومان39,480,000
فـروش ویــژه !
%25-

کاناپه 2 نفره

وانا – Vana | OPS01

تومان16,520,000 تومان12,390,000
فـروش ویــژه !
%25-

کاناپه 3 نفره

وانا – Vana | OPS01

تومان20,120,000 تومان15,090,000

کاناپه 2 نفره

شارانی – Sharani | OPS05

تومان13,340,000

کاناپه 3 نفره

شارانی – Sharani | OPS05

تومان15,300,000

کاناپه 3 نفره

شارانی – Sharani | OPS06

تومان14,340,000

کاناپه 2 نفره

شارانی – Sharani | OPS06

تومان12,510,000
تومان12,910,000

کاناپه 3 نفره

شارانی – Sharani | OPS04

تومان14,340,000

کاناپه 2 نفره

شارانی – Sharani | OPS04

تومان12,510,000

کاناپه 2 نفره

شارانی – Sharani | OPS02

تومان12,510,000

کاناپه تختخواب شو

البرز | Alborz

تومان17,150,000

کاناپه 3 نفره

شارلوت – Charlotte | OPS02

تومان17,450,000

کاناپه 3 نفره

شارلوت – Charlotte | OPS03

تومان17,450,000

Armchairs

View All

Armchairs

View All 

 

Armchairs

View All

 

New

مبل یکنفره

رایان – Rayan B | OPS02

تومان11,350,000

مبل یکنفره

رایان – Rayan T | OPS01

تومان11,890,000
تومان5,730,000
تومان9,580,000
تومان10,070,000
تومان5,580,000
تومان5,580,000
تومان5,580,000
تومان9,580,000

مبل یکنفره

داوین – Davin | OPS08

تومان6,370,000

مبل یکنفره

داوین – Davin | OPS06

تومان6,230,000

مبل یکنفره

داوین – Davin | OPS05

تومان6,230,000

مبل یکنفره

آرون – Aron | OPS07

تومان9,820,000

مبل یکنفره

آرون – Aron | OPS06

تومان9,900,000

مبل یکنفره

آرون – Aron | OPS05

تومان8,470,000
تومان10,260,000
فـروش ویــژه !
%25-

مبل یکنفره

وانا – Vana | OPS01

تومان12,880,000 تومان9,660,000

Coffee & Side Tables

View All 


Coffee & Side Tables

View All

 

Coffee & Side Tables

View All 

جلو مبل

شارانی | Sharani

تومان7,560,000
New

جلو مبل

روندو | Rondo

تومان6,870,000
تومان9,780,000
تومان9,990,000

جلو مبل

رایان | Rayan

تومان5,950,000

جلو مبل

نیاک | Niak

تومان6,620,000

جلو مبل

وانا | Vana

تومان7,530,000

جلو مبل

برنان | Barnan

تومان6,540,000

جلو مبل

شارانی | Sharani

تومان4,480,000

کنار مبل

آرا | Ara

تومان4,320,000
تومان6,630,000

کنار مبل

رایان | Rayan

تومان2,480,000
تومان4,710,000

کنار مبل

ژینن | Zhinen

تومان3,740,000

کنار مبل

ژینن | Zhinen

تومان2,390,000

Chairs

View All 

Chairs

View All

 

Chairs

View All

تومان3,540,000
تومان3,540,000
تومان4,870,000
تومان4,870,000
تومان4,870,000
تومان5,330,000
تومان3,380,000
تومان3,870,000
تومان3,770,000
تومان3,720,000
تومان3,870,000
تومان4,980,000
تومان4,570,000
تومان4,570,000
تومان4,570,000
تومان3,290,000
تومان3,240,000

صندلی

ایکس | X-BAR

تومان3,100,000

صندلی

ریتا | Rita

تومان7,120,000

صندلی

ایکس | X

تومان2,850,000
تومان4,090,000
تومان3,410,000

Dining Tables

View All 

Dining Tables

View All

 

Dining Tables

View All

تومان15,740,000تومان19,890,000
تومان10,330,000تومان12,000,000

میز غذاخوری

رایان | Rayan

تومان10,150,000تومان12,740,000
تومان20,110,000
تومان11,470,000
تومان11,090,000
تومان11,450,000تومان12,750,000

 

TV Units

View All

TV Units

View All

TV Units

View All 

تومان17,280,000

میز تلویزیون

رایان | Rayan

تومان10,680,000

میز تلویزیون

شارانی | Sharani

تومان11,590,000
تومان13,660,000

میز تلویزیون

پلان | Plan-200

تومان11,590,000
تومان10,490,000

میز تلویزیون

ژینن | Zhinen-160

تومان9,270,000

میز تلویزیون

ژینن | Zhinen-200

تومان11,470,000

میز تلویزیون

روندو | Rondo

تومان9,480,000

میز تلویزیون

برنان | Barnan

تومان13,980,000

 

Consoles & Vitrins

View All

Consoles & Vitrins

View All

Consoles & Vitrins

View All 

New
تومان5,390,000
New

کنسول

تیوا | Tiva

تومان13,170,000
تومان13,320,000
تومان19,660,000

کنسول

روندو | Rondo

تومان11,710,000
تومان13,890,000
تومان13,530,000

کنسول

رایان | Rayan

تومان5,970,000

ویترین

روندو | Rondo

تومان4,810,000

ویترین

رایان | Rayan

تومان11,800,000
تومان12,460,000

 

Bookshelves & Desks

View All

Bookshelves & Desks

View All 

Bookshelves & Desks

View All

کتابخانه

دنا | Dena

تومان6,680,000

کتابخانه

براکت – 60 | Bracket

تومان8,580,000

کتابخانه

براکت – 90 | Bracket

تومان10,170,000

کتابخانه

پلان – 70 | Plan

تومان9,570,000

کتابخانه

پلان – 110 | Plan

تومان11,690,000

کتابخانه

نوجوان | Teen

تومان3,140,000

میز تحریر

نوجوان | Teen

تومان8,160,000

میز تحریر - میز آرایش

دنا 120 و 150 | Dena

تومان7,270,000تومان7,790,000

کتابخانه

پلان | Plan

تومان10,540,000

کتابخانه

پلان | Plan

تومان12,860,000

Other Products

View All 

 

Other Products

View All

تومان1,790,000
تومان1,580,000

اتومن

رایان | Rayan

تومان4,250,000
تومان4,350,000
تومان3,960,000
تومان4,620,000

جاکفشی

روندو | Rondo

تومان6,110,000