نشیمن خـانواده
Family Room

محصولات قسمت نشیمن خـانواده
از برند چوبشـار در مجموعه ما

Products & CategoriesSofas

View All

نشیمن خانواده

Family Room


Sofas

View All 

Sofas

View All 

کاناپه 3 نفره

برنان – Barnan | OPS06

تومان18,890,000

کاناپه 3 نفره

دی – Day | OPS04

تومان14,340,000

کاناپه 3 نفره

دی – Day | OPS07

تومان15,350,000

کاناپه 3 نفره

رایان – Rayan | OPS01

تومان13,140,000

کاناپه 2 نفره

رایان – Rayan | OPS01

تومان11,980,000

کاناپه 2 نفره

رایان – Rayan | OPS02

تومان11,980,000

کاناپه ال

رایان – Rayan | OPS01

تومان23,910,000
New

کاناپه ال

رایان | Rayan

تومان23,910,000

کاناپه 3 نفره

رایان – Rayan | OPS03

تومان13,140,000

کاناپه 4 نفره

نیاک – Niak | OPS01

تومان14,710,000

کاناپه ال

نیاک – Niak | OPS03

تومان34,830,000

کاناپه 2 نفره

وانا – Vana | OPS01

تومان11,670,000

کاناپه 3 نفره

وانا – Vana | OPS01

تومان14,220,000

کاناپه 3 نفره

برنان – Barnan | OPS05

تومان18,280,000

کاناپه 2 نفره

شارانی – Sharani | OPS05

تومان12,120,000

کاناپه 3 نفره

شارانی – Sharani | OPS05

تومان13,870,000
تومان11,350,000

کاناپه 3 نفره

شارانی – Sharani | OPS02

تومان12,730,000

کاناپه 2 نفره

شارانی – Sharani | OPS01

تومان11,110,000
تومان11,180,000

کاناپه 2 نفره

شارانی – Sharani | OPS02

تومان11,110,000

کاناپه 3 نفره

شارانی – Sharani | OPS01

تومان12,730,000
تومان11,180,000

کاناپه تختخواب شو

البرز | Alborz

تومان15,030,000

کاناپه 3 نفره

شارلوت – Charlotte | OPS02

تومان15,500,000

کاناپه 3 نفره

شارلوت – Charlotte | OPS03

تومان15,500,000

Armchairs

View All

Armchairs

View All 

 

Armchairs

View All

 

مبل یکنفره

رایان – Rayan | OPS01

تومان8,830,000

مبل یکنفره

رایان – Rayan | OPS03

تومان8,830,000
New

مبل یکنفره

رایان – Rayan B | OPS01

تومان9,980,000

مبل یکنفره

رایان – Rayan T | OPS01

تومان10,490,000
تومان5,050,000
تومان8,470,000
تومان8,960,000
تومان4,900,000
تومان4,900,000
تومان8,470,000

مبل یکنفره

داوین – Davin | OPS06

تومان5,480,000

مبل یکنفره

داوین – Davin | OPS05

تومان5,480,000

مبل یکنفره

آرون – Aron | OPS06

تومان8,710,000

مبل یکنفره

آرون – Aron | OPS03

تومان8,470,000
تومان8,890,000

مبل یکنفره

وانا – Vana | OPS01

تومان8,600,000

Coffee & Side Tables

View All 


Coffee & Side Tables

View All

 

Coffee & Side Tables

View All 

جلو مبل

شارانی | Sharani

تومان6,570,000

جلو مبل

روندو | Rondo

تومان5,530,000
تومان8,520,000
تومان8,680,000

جلو مبل

رایان | Rayan

تومان5,170,000

جلو مبل

نیاک | Niak

تومان5,750,000

جلو مبل

وانا | Vana

تومان6,540,000

جلو مبل

برنان | Barnan

تومان5,680,000

جلو مبل

شارانی | Sharani

تومان3,890,000

کنار مبل

آرا | Ara

تومان3,750,000
تومان5,760,000

کنار مبل

رایان | Rayan

تومان2,150,000
تومان4,090,000

کنار مبل

ژینن | Zhinen

تومان3,240,000

کنار مبل

ژینن | Zhinen

تومان2,070,000

Chairs

View All 

Chairs

View All

 

Chairs

View All

تومان3,100,000
تومان3,100,000
تومان4,270,000
تومان4,270,000
تومان2,960,000
تومان3,250,000
تومان3,290,000
تومان3,290,000
تومان3,400,000
تومان4,000,000
تومان4,000,000
تومان2,870,000
تومان2,820,000

صندلی

ایکس | X-BAR

تومان2,690,000

صندلی

ریتا | Rita

تومان6,230,000

صندلی

ایکس | X

تومان2,470,000
تومان3,490,000
تومان2,970,000

Dining Tables

View All 

Dining Tables

View All

 

Dining Tables

View All

تومان13,680,000تومان17,290,000
تومان8,980,000تومان10,430,000

میز غذاخوری

رایان | Rayan

تومان8,820,000تومان11,070,000
تومان9,640,000
تومان9,950,000تومان11,080,000

 

TV Units

View All

TV Units

View All

TV Units

View All 

تومان15,050,000

میز تلویزیون

رایان | Rayan

تومان8,530,000

میز تلویزیون

شارانی | Sharani

تومان10,080,000
تومان11,870,000

میز تلویزیون

پلان | Plan-200

تومان10,080,000
تومان9,120,000

میز تلویزیون

ژینن | Zhinen

تومان8,060,000

میز تلویزیون

ژینن | Zhinen

تومان9,970,000

میز تلویزیون

روندو | Rondo

تومان8,240,000

میز تلویزیون

برنان | Barnan

تومان12,180,000

 

Consoles & Vitrins

View All

Consoles & Vitrins

View All

Consoles & Vitrins

View All 

New

کنسول

تیوا | Tiva

تومان11,450,000
تومان11,580,000
تومان17,090,000

کنسول

روندو | Rondo

تومان10,180,000
تومان12,070,000
تومان11,760,000

کنسول

رایان | Rayan

تومان5,190,000

ویترین

روندو | Rondo

تومان4,180,000

ویترین

رایان | Rayan

تومان10,260,000
تومان10,830,000

 

Bookshelves & Desks

View All

Bookshelves & Desks

View All 

Bookshelves & Desks

View All

کتابخانه

دنا | Dena

تومان5,820,000

کتابخانه

براکت | 60 Bracket

تومان7,480,000

کتابخانه

براکت | 90 Bracket

تومان8,840,000

کتابخانه

پلان | Plan

تومان8,320,000

کتابخانه

پلان | Plan

تومان10,170,000

کتابخانه

نوجوان | Teen

تومان2,730,000

میز تحریر

نوجوان | Teen

تومان7,090,000

میز تحریر - میز آرایش

دنا 120 و 150 | Dena

تومان6,320,000تومان6,780,000

کتابخانه

پلان | Plan

تومان9,160,000

کتابخانه

پلان | Plan

تومان11,190,000

Other Products

View All 

 

Other Products

View All

تومان1,550,000
تومان1,370,000

اتومن

رایان | Rayan

تومان3,730,000
تومان3,780,000
تومان3,440,000
تومان4,020,000

جاکفشی

روندو | Rondo

تومان5,530,000