محصولات قسمت نشیمن خـانواده
از برند چوبشـار در مجموعه ما

Products & CategoriesSofas

View All


نشیمن خانواده

Family Room


Sofas

View All 

Sofas

View All 

Add to Wishlist
New

کاناپه‌

کاروان | Caravan

104,370,000 Tعادی
/88,710,000Tاعضا

Add to Wishlist
New

کاناپه‌

کاروان | Caravan

92,550,000 Tعادی
/78,650,000Tاعضا

Add to Wishlist
New

مبلمان U

کاروان | Caravan

Add to Wishlist
New
Add to Wishlist
New
98,540,000 Tعادی
/83,770,000Tاعضا

Add to Wishlist
New

مبل ال

آراز | Araz

170,660,000 Tعادی
/145,060,000Tاعضا

Add to Wishlist
New

کاناپه 3 نفره

آراز | Araz

100,650,000 Tعادی
/85,550,000Tاعضا

Add to Wishlist
New

کاناپه 3 نفره

روندو | Rondo

70,990,000 Tعادی
/60,340,000Tاعضا

Add to Wishlist

کاناپه 4 نفره

گیسوم | Gisum

81,620,000 Tعادی
/69,380,000Tاعضا

Add to Wishlist

کاناپه 3 نفره

گیسوم | Gisum

71,150,000 Tعادی
/60,480,000Tاعضا

Add to Wishlist

کاناپه 3 نفره

برنان | Barnan

54,200,000 Tعادی

Add to Wishlist

کاناپه 3 نفره

دی | Day

61,510,000 Tعادی
/52,290,000Tاعضا

Add to Wishlist
New

کاناپه 3 نفره

رایان | Rayan

53,450,000 Tعادی
/45,430,000Tاعضا

Add to Wishlist
New

مبل ال

رایان | Rayan

102,360,000 Tعادی
/87,010,000Tاعضا

Add to Wishlist

کاناپه 2 نفره

رایان | Rayan

48,940,000 Tعادی
/41,600,000Tاعضا

Add to Wishlist
New

کاناپه 2 نفره

سیستان | Sistan

56,470,000 Tعادی
/48,000,000Tاعضا

Add to Wishlist
New

کاناپه 3 نفره

سیستان | Sistan

62,270,000 Tعادی
/52,930,000Tاعضا

Add to Wishlist

کاناپه تختخواب شو

البرز | Alborz

52,360,000 Tعادی
/44,510,000Tاعضا

Add to Wishlist

کاناپه 3 نفره

چستر وود | Chester Wood

98,970,000 Tعادی
/84,130,000Tاعضا

Armchairs

View All

Armchairs

View All 

 

Armchairs

View All

 

Add to Wishlist
New

مبل یکنفره

نارنج | Narenj

30,310,000 Tعادی
/25,770,000Tاعضا

Add to Wishlist
New

مبل یکنفره

مادر | Mother

31,310,000 Tعادی
/26,620,000Tاعضا

Add to Wishlist
New

مبل یکنفره

ترنج | Toranj

25,400,000 Tعادی
/21,590,000Tاعضا

Add to Wishlist
New

مبل یکنفره

سیستان | Sistan

34,990,000 Tعادی
/29,740,000Tاعضا

Add to Wishlist

مبل یکنفره

ماسال | Masal

39,410,000 Tعادی
/33,500,000Tاعضا

Add to Wishlist

مبل یکنفره

رایان Rayan S | S

28,930,000 Tعادی
/24,590,000Tاعضا

Add to Wishlist

مبل یکنفره

رایان Rayan B | B

32,640,000 Tعادی
/27,750,000Tاعضا

Add to Wishlist
New

مبل یکنفره

رایان Rayan B | B

32,640,000 Tعادی
/27,750,000Tاعضا

Add to Wishlist

مبل یکنفره

رایان Rayan T | T

32,640,000 Tعادی
/27,750,000Tاعضا

Add to Wishlist

مبل یکنفره

شارانی Sharani B | B

Add to Wishlist

مبل یکنفره

داوین | Davin

23,950,000 Tعادی
/20,360,000Tاعضا

Add to Wishlist

مبل یکنفره

آرون | Aron

27,510,000 Tعادی
/23,390,000Tاعضا

Coffee & Side Tables

View All 


Coffee & Side Tables

View All

 

Coffee & Side Tables

View All 

Add to Wishlist
28,490,000 Tعادی
/24,210,000Tاعضا

Add to Wishlist
25,000,000 Tعادی
/21,250,000Tاعضا

Add to Wishlist
18,910,000 Tعادی
/16,070,000Tاعضا

Add to Wishlist

جلو مبل

ژینن | Zhinen

18,200,000 Tعادی
/15,470,000Tاعضا

Add to Wishlist

جلو مبل

مارون | Maroon

19,950,000 Tعادی
/16,950,000Tاعضا

Add to Wishlist
21,320,000 Tعادی
/18,120,000Tاعضا

Add to Wishlist

جلو مبل

روندو | Rondo

21,170,000 Tعادی
/17,990,000Tاعضا

Add to Wishlist
29,660,000 Tعادی
/25,210,000Tاعضا

Add to Wishlist
23,060,000 Tعادی
/19,600,000Tاعضا

Add to Wishlist
22,950,000 Tعادی
/19,510,000Tاعضا

Add to Wishlist
15,600,000 Tعادی
/13,260,000Tاعضا

Add to Wishlist

جلو مبل

وانا | Vana

37,300,000 Tعادی
/23,000,000Tاعضا

Add to Wishlist

جلو مبل

برنان | Barnan

19,190,000 Tعادی
/16,320,000Tاعضا

Add to Wishlist

کنار مبل

آرا | Ara

13,570,000 Tعادی
/11,540,000Tاعضا

Add to Wishlist
17,990,000 Tعادی
/15,290,000Tاعضا

Add to Wishlist
7,130,000 Tعادی
/6,060,000Tاعضا

Add to Wishlist
11,620,000 Tعادی
/9,870,000Tاعضا

Add to Wishlist
11,990,000 Tعادی
/10,200,000Tاعضا

Add to Wishlist

کنار مبل

ژینن | Zhinen

9,990,000 Tعادی
/8,500,000Tاعضا

Add to Wishlist

کنار مبل

ژینن | Zhinen

6,160,000 Tعادی
/5,230,000Tاعضا

Chairs

View All 

Chairs

View All

 

Chairs

View All

Add to Wishlist
New
23,420,000 Tعادی
/19,910,000Tاعضا

Add to Wishlist
New
21,190,000 Tعادی
/18,020,000Tاعضا

Add to Wishlist
New
22,120,000 Tعادی
/18,810,000Tاعضا

Add to Wishlist
New
26,590,000 Tعادی
/22,610,000Tاعضا

Add to Wishlist
New
17,290,000 Tعادی
/14,700,000Tاعضا

Add to Wishlist
New
20,610,000 Tعادی
/17,520,000Tاعضا

Add to Wishlist
17,010,000 Tعادی
/14,460,000Tاعضا

Add to Wishlist
14,840,000 Tعادی
/12,620,000Tاعضا

Add to Wishlist

صندلی

سلین | Celen

Add to Wishlist
11,900,000 Tعادی
/10,120,000Tاعضا

Add to Wishlist

صندلی

نیوا | Niva

17,170,000 Tعادی
/14,600,000Tاعضا

Add to Wishlist
11,700,000 Tعادی
/9,950,000Tاعضا

Add to Wishlist

صندلی

آرون | Aron

17,470,000 Tعادی
/14,850,000Tاعضا

Add to Wishlist
20,050,000 Tعادی
/17,050,000Tاعضا

Add to Wishlist
12,230,000 Tعادی
/10,400,000Tاعضا

Add to Wishlist

صندلی بار

ایکس | X

9,150,000 Tعادی
/7,780,000Tاعضا

Add to Wishlist

صندلی

ایکس | X

8,740,000 Tعادی
/7,430,000Tاعضا

Add to Wishlist

صندلی

دیمو | Dimo

12,230,000 Tعادی
/10,400,000Tاعضا

Dining Tables

View All 

Dining Tables

View All

 

Dining Tables

View All

Add to Wishlist
New

میز غذاخوری

روندو | Rondo

43,800,000 Tعادی
/37,230,000Tاعضا

Add to Wishlist
New
35,600,000 Tعادی
/30,260,000Tاعضا

Add to Wishlist
45,600,000 Tعادی
/38,760,000Tاعضا

Add to Wishlist
28,970,000 Tعادی
/24,630,000Tاعضا

Add to Wishlist
20,000,000 Tعادی
/17,000,000Tاعضا

Add to Wishlist

میز غذاخوری

رایان | Rayan-Flexible

24,030,000 Tعادی
/20,430,000Tاعضا

Add to Wishlist
50,640,000 Tعادی
/43,050,000Tاعضا

Add to Wishlist
28,060,000 Tعادی
/23,860,000Tاعضا

Add to Wishlist
27,930,000 Tعادی
/23,750,000Tاعضا

 

TV Units

View All

TV Units

View All

TV Units

View All 

Add to Wishlist

میز تلویزیون

پلان | Plan

16,340,000 Tعادی
/13,890,000Tاعضا

Add to Wishlist
44,330,000 Tعادی
/37,690,000Tاعضا

Add to Wishlist

میز تلویزیون

مارون | Maroon

32,940,000 Tعادی
/28,000,000Tاعضا

Add to Wishlist

میز تلویزیون

رایان | Rayan

34,530,000 Tعادی
/29,360,000Tاعضا

Add to Wishlist

میز تلویزیون

مارون | Maroon

16,650,000 Tعادی
/14,150,000Tاعضا

Add to Wishlist

میز تلویزیون

مارون | Maroon

32,990,000 Tعادی
/28,050,000Tاعضا

Add to Wishlist

میز تلویزیون

شارانی | Sharani

33,100,000 Tعادی
/28,140,000Tاعضا

Add to Wishlist
40,340,000 Tعادی
/34,290,000Tاعضا

Add to Wishlist
30,280,000 Tعادی
/25,740,000Tاعضا

Add to Wishlist

میز تلویزیون

ژینن 160 | Zhinen

28,280,000 Tعادی
/24,040,000Tاعضا

Add to Wishlist

میز تلویزیون

ژینن 200 | Zhinen

33,990,000 Tعادی
/28,900,000Tاعضا

Add to Wishlist

میز تلویزیون

روندو | Rondo

30,870,000 Tعادی
/26,240,000Tاعضا

Add to Wishlist

میز تلویزیون

برنان | Barnan

41,950,000 Tعادی
/35,660,000Tاعضا

 

Consoles & Vitrins

View All

Consoles & Vitrins

View All

Consoles & Vitrins

View All 

Add to Wishlist
17,600,000 Tعادی
/14,960,000Tاعضا

Add to Wishlist

کنسول

تیوا | Tiva

41,970,000 Tعادی
/35,680,000Tاعضا

Add to Wishlist
36,070,000 Tعادی
/30,660,000Tاعضا

Add to Wishlist
Add to Wishlist
34,810,000 Tعادی
/29,590,000Tاعضا

Add to Wishlist
Add to Wishlist
14,920,000 Tعادی
/12,690,000Tاعضا

Add to Wishlist

ویترین

رایان | Rayan

34,620,000 Tعادی
/29,430,000Tاعضا

 

Bookshelves & Desks

View All

Bookshelves & Desks

View All 

Bookshelves & Desks

View All

Add to Wishlist

کتابخانه

دنا | Dena

23,040,000 Tعادی
/19,590,000Tاعضا

Add to Wishlist

کتابخانه

براکت 60 | Bracket

24,310,000 Tعادی
/20,670,000Tاعضا

Add to Wishlist

کتابخانه

براکت 90 | Bracket

28,900,000 Tعادی
/24,570,000Tاعضا

Add to Wishlist

کتابخانه

پلان 70 | Plan

26,430,000 Tعادی
/22,470,000Tاعضا

Add to Wishlist

کتابخانه

پلان 110 | Plan

34,030,000 Tعادی
/28,930,000Tاعضا

Add to Wishlist
33,060,000 Tعادی
/28,110,000Tاعضا

Add to Wishlist

میز تحریر - میز آرایش

دنا 120 و 150 | Dena

23,410,000 Tعادی
/19,900,000Tاعضا

Other Products

View All 

 

Other Products

View All

Add to Wishlist
New
27,190,000 Tعادی
/23,120,000Tاعضا

Add to Wishlist
New
8,100,000 Tعادی
/6,890,000Tاعضا

Add to Wishlist
New
7,900,000 Tعادی
/6,720,000Tاعضا

Add to Wishlist
New
33,090,000 Tعادی
/28,130,000Tاعضا

Add to Wishlist
8,700,000 Tعادی
/7,400,000Tاعضا

Add to Wishlist
15,700,000 Tعادی
/13,350,000Tاعضا

Add to Wishlist

آینه قدی

رایان Rayan | M170

19,340,000 Tعادی
/16,440,000Tاعضا

Add to Wishlist
6,880,000 Tعادی
/5,850,000Tاعضا

Add to Wishlist
6,265,000 Tعادی
/5,330,000Tاعضا

Add to Wishlist

جاکفشی

پلان | Plan

13,700,000 Tعادی
/11,650,000Tاعضا

Add to Wishlist

جاکفشی

روندو | Rondo

18,180,000 Tعادی
/15,460,000Tاعضا

Add to Wishlist
12,290,000 Tعادی
/10,450,000Tاعضا