محصولات قسمت نشیمن خـانواده
از برند چوبشـار در مجموعه ما

Products & CategoriesSofas

View All


نشیمن خانواده

Family Room


Sofas

View All 

Sofas

View All 

New

کاناپه 3 نفره

آراز | Araz

از: 65,400,000 تومان

کاناپه 4 نفره

گیسوم | Gisum

از: 41,880,000 تومان

کاناپه 3 نفره

گیسوم | Gisum

از: 36,900,000 تومان

کاناپه 3 نفره

دی | Day

از: 30,630,000 تومان

کاناپه 3 نفره

رایان | Rayan

از: 27,930,000 تومان

کاناپه 2 نفره

رایان | Rayan

از: 25,580,000 تومان

مبل ال

رایان | Rayan

از: 59,740,000 تومان

کاناپه 4 نفره

نیاک | Niak

از: 35,400,000 تومان

مبل ال

نیاک | Niak

از: 61,680,000 تومان

کاناپه 2 نفره

شارانی | Sharani

از: 21,290,000 تومان

کاناپه 3 نفره

شارانی | Sharani

از: 24,480,000 تومان
از: 22,100,000 تومان

کاناپه تختخواب شو

البرز | Alborz

از: 27,200,000 تومان

کاناپه 3 نفره

چستر وود | Chester Wood

از: 40,780,000 تومان

Armchairs

View All

Armchairs

View All 

 

Armchairs

View All

 

New

مبل یکنفره

ترنج | Toranj

از: 18,480,000 تومان

مبل یکنفره

نیاک | Niak

از: 12,290,000 تومان

مبل یکنفره

ماسال | Masal

از: 20,680,000 تومان

مبل یکنفره

رایان Rayan S | S

از: 17,390,000 تومان

مبل یکنفره

رایان Rayan B | B

از: 19,680,000 تومان

مبل یکنفره

رایان Rayan T | T

از: 18,910,000 تومان

مبل یکنفره

شارانی | Sharani

از: 16,610,000 تومان

مبل یکنفره

شارانی Sharani B | B

از: 15,500,000 تومان

مبل یکنفره

داوین | Davin

از: 15,080,000 تومان

مبل یکنفره

آرون | Aron

از: 16,700,000 تومان

Coffee & Side Tables

View All 


Coffee & Side Tables

View All

 

Coffee & Side Tables

View All 

از: 16,110,000 تومان
از: 11,780,000 تومان

جلو مبل

ژینن | Zhinen

از: 9,760,000 تومان

جلو مبل

مارون | Maroon

از: 10,740,000 تومان

جلو مبل

شارانی | Sharani

از: 11,850,000 تومان

جلو مبل

روندو | Rondo

از: 12,720,000 تومان
از: 16,110,000 تومان
از: 14,250,000 تومان
از: 14,250,000 تومان
از: 9,950,000 تومان

جلو مبل

نیاک | Niak

از: 12,070,000 تومان

جلو مبل

وانا | Vana

از: 17,390,000 تومان

جلو مبل

برنان | Barnan

از: 11,420,000 تومان

کنار مبل

آرا | Ara

از: 7,530,000 تومان
از: 11,580,000 تومان
از: 3,940,000 تومان
از: 7,470,000 تومان
از: 7,470,000 تومان

کنار مبل

ژینن | Zhinen

از: 5,950,000 تومان

کنار مبل

ژینن | Zhinen

از: 3,800,000 تومان

Chairs

View All 

Chairs

View All

 

Chairs

View All

New
از: 6,790,000 تومان
New

صندلی

ترنج | Toranj

از: 10,200,000 تومان

صندلی

ماسال | Masal

از: 6,820,000 تومان

صندلی

رایان | Rayan

از: 6,700,000 تومان

صندلی

رایان | Rayan

از: 5,900,000 تومان

صندلی

نیوا | Niva

از: 7,740,000 تومان

صندلی

هیما | Hima

از: 4,200,000 تومان

صندلی

داوین | Davin

از: 5,900,000 تومان

صندلی

آرون | Aron

از: 7,970,000 تومان
از: 7,260,000 تومان
از: 5,150,000 تومان

صندلی بار

ایکس | X

از: 4,720,000 تومان

صندلی

ایکس | X

از: 4,520,000 تومان

Dining Tables

View All 

Dining Tables

View All

 

Dining Tables

View All

میز غذاخوری

مارون – 8 نفره | Maroon

از: 27,360,000 تومان
از: 20,340,000 تومان
از: 24,940,000 تومان
از: 16,380,000 تومان

میز غذاخوری

رایان | Rayan-Flexible

از: 16,100,000 تومان
از: 31,880,000 تومان
از: 18,180,000 تومان
از: 18,150,000 تومان

 

TV Units

View All

TV Units

View All

TV Units

View All 

میز تلویزیون

پلان | Plan

از: 10,560,000 تومان
از: 27,440,000 تومان

میز تلویزیون

1408

از: 20,800,000 تومان

میز تلویزیون

رایان | Rayan

از: 21,600,000 تومان

میز تلویزیون

1408

از: 10,740,000 تومان

میز تلویزیون

1408

از: 21,300,000 تومان

میز تلویزیون

شارانی | Sharani

از: 19,800,000 تومان
از: 21,650,000 تومان
از: 16,620,000 تومان

میز تلویزیون

ژینن 160 | Zhinen

از: 16,200,000 تومان

میز تلویزیون

ژینن 200 | Zhinen

از: 19,800,000 تومان

میز تلویزیون

روندو | Rondo

از: 19,800,000 تومان

میز تلویزیون

برنان | Barnan

از: 24,380,000 تومان

 

Consoles & Vitrins

View All

Consoles & Vitrins

View All

Consoles & Vitrins

View All 

از: 8,550,000 تومان

کنسول

تیوا | Tiva

از: 22,970,000 تومان
از: 21,120,000 تومان
از: 31,160,000 تومان

کنسول

روندو | Rondo

از: 18,560,000 تومان
از: 22,010,000 تومان
از: 16,450,000 تومان
از: 9,080,000 تومان

ویترین

روندو | Rondo

از: 7,620,000 تومان

ویترین

رایان | Rayan

از: 19,800,000 تومان
از: 20,700,000 تومان

 

Bookshelves & Desks

View All

Bookshelves & Desks

View All 

Bookshelves & Desks

View All

کتابخانه

دنا | Dena

از: 10,140,000 تومان

کتابخانه

براکت 60 | Bracket

از: 13,120,000 تومان

کتابخانه

براکت 90 | Bracket

از: 15,420,000 تومان

کتابخانه

پلان 70 | Plan

از: 14,490,000 تومان

کتابخانه

پلان 110 | Plan

از: 18,450,000 تومان
از: 16,230,000 تومان

میز تحریر - میز آرایش

دنا 120 و 150 | Dena

از: 12,700,000 تومان

Other Products

View All 

 

Other Products

View All

New

نیمکت

ماسال | Masal

از: 13,960,000 تومان
از: 4,250,000 تومان
از: 7,490,000 تومان

آینه قدی

رایان Rayan | M170

از: 8,990,000 تومان
از: 2,850,000 تومان
از: 2,510,000 تومان

اتومن

رایان | Rayan

از: 6,740,000 تومان

جاکفشی

پلان | Plan

از: 7,400,000 تومان

جاکفشی

روندو | Rondo

از: 9,170,000 تومان
از: 5,240,000 تومان