نشیمن خـانواده
Family Room

محصولات قسمت نشیمن خـانواده
از برند چوبشـار در مجموعه ما

Products & CategoriesSofas

View All


نشیمن خانواده

Family Room


Sofas

View All 

Sofas

View All 

کاناپه 4 نفره

1408

35,450,000 تومان38,570,000 تومان

کاناپه 3 نفره

1408

31,130,000 تومان33,850,000 تومان

کاناپه 3 نفره

برنان | Barnan

30,420,000 تومان33,150,000 تومان

کاناپه 3 نفره

دی | Day

23,720,000 تومان25,770,000 تومان

کاناپه 3 نفره

رایان | Rayan

21,740,000 تومان23,610,000 تومان

کاناپه 2 نفره

رایان | Rayan

19,830,000 تومان21,570,000 تومان

مبل ال

رایان | Rayan

45,840,000 تومان50,050,000 تومان

کاناپه 4 نفره

نیاک | Niak

29,220,000 تومان31,660,000 تومان

مبل ال

نیاک | Niak

49,830,000 تومان53,930,000 تومان

کاناپه 2 نفره

شارانی | Sharani

18,080,000 تومان19,600,000 تومان

کاناپه 3 نفره

شارانی | Sharani

20,750,000 تومان22,530,000 تومان
18,470,000 تومان20,200,000 تومان

کاناپه تختخواب شو

البرز | Alborz

24,950,000 تومان27,200,000 تومان

کاناپه 3 نفره

چستر وود | Chester Wood

34,610,000 تومان37,590,000 تومان

کاناپه 3 نفره

شارلوت | Charlotte

32,150,000 تومان34,970,000 تومان

Armchairs

View All

Armchairs

View All 

 

Armchairs

View All

 

مبل یکنفره

نیاک | Niak

10,370,000 تومان11,280,000 تومان

مبل یکنفره

1408

18,450,000 تومان20,100,000 تومان

مبل یکنفره

رایان Rayan S | S

14,610,000 تومان15,940,000 تومان
New

مبل یکنفره

رایان Rayan B | B

16,520,000 تومان18,030,000 تومان

مبل یکنفره

رایان Rayan T | T

17,350,000 تومان18,910,000 تومان

مبل یکنفره

شارانی | Sharani

14,030,000 تومان15,260,000 تومان

مبل یکنفره

شارانی Sharani B | B

12,950,000 تومان14,180,000 تومان

مبل یکنفره

داوین | Davin

9,060,000 تومان9,900,000 تومان

مبل یکنفره

آرون | Aron

13,960,000 تومان15,270,000 تومان

مبل یکنفره

ایرلندی | Irlandi

18,900,000 تومان20,630,000 تومان

Coffee & Side Tables

View All 


Coffee & Side Tables

View All

 

Coffee & Side Tables

View All 

جلو مبل

1408-CT01

8,860,000 تومان9,760,000 تومان

جلو مبل

شارانی | Sharani

10,770,000 تومان11,850,000 تومان

جلو مبل

روندو | Rondo

10,500,000 تومان11,560,000 تومان
14,090,000 تومان15,510,000 تومان
14,390,000 تومان15,830,000 تومان
14,390,000 تومان15,830,000 تومان

جلو مبل

رایان | Rayan

8,210,000 تومان9,040,000 تومان

جلو مبل

نیاک | Niak

9,570,000 تومان10,530,000 تومان

جلو مبل

وانا | Vana

13,720,000 تومان15,100,000 تومان

جلو مبل

برنان | Barnan

9,420,000 تومان10,370,000 تومان

کنار مبل

آرا | Ara

6,230,000 تومان6,840,000 تومان
9,560,000 تومان10,520,000 تومان

کنار مبل

رایان | Rayan

3,580,000 تومان3,940,000 تومان
6,800,000 تومان7,470,000 تومان
6,800,000 تومان7,470,000 تومان

کنار مبل

ژینن | Zhinen

5,410,000 تومان5,950,000 تومان

کنار مبل

ژینن | Zhinen

3,450,000 تومان3,800,000 تومان

Chairs

View All 

Chairs

View All

 

Chairs

View All

صندلی

1408

5,980,000 تومان6,540,000 تومان

صندلی

رایان | Rayan

6,120,000 تومان6,700,000 تومان

صندلی

سلین | Celen

5,190,000 تومان

صندلی

رایان | Rayan

5,150,000 تومان5,620,000 تومان

صندلی

نیوا | Niva

7,080,000 تومان7,740,000 تومان

صندلی

هیما | Hima

4,920,000 تومان5,380,000 تومان

صندلی

داوین | Davin

5,390,000 تومان6,150,000 تومان

صندلی

آرون | Aron

7,070,000 تومان7,770,000 تومان
6,630,000 تومان7,260,000 تومان
4,700,000 تومان5,150,000 تومان

صندلی بار

ایکس | X

4,290,000 تومان4,720,000 تومان

صندلی

ایکس | X

4,110,000 تومان4,520,000 تومان
5,920,000 تومان6,490,000 تومان

صندلی

دیمو | Dimo

4,940,000 تومان5,420,000 تومان

صندلی

ریتا | Rita

10,320,000 تومان11,310,000 تومان

Dining Tables

View All 

Dining Tables

View All

 

Dining Tables

View All

میز غذاخوری

1408-DT01

20,600,000 تومان22,660,000 تومان
18,480,000 تومان31,520,000 تومان
22,670,000 تومان31,520,000 تومان
14,880,000 تومان19,040,000 تومان

میز غذاخوری

رایان | Rayan

14,620,000 تومان20,190,000 تومان
28,970,000 تومان31,880,000 تومان
16,530,000 تومان18,180,000 تومان
16,490,000 تومان20,200,000 تومان

 

TV Units

View All

TV Units

View All

TV Units

View All 

24,890,000 تومان27,440,000 تومان

میز تلویزیون

1408

18,900,000 تومان
24,890,000 تومان27,440,000 تومان

میز تلویزیون

رایان | Rayan

15,390,000 تومان16,920,000 تومان

میز تلویزیون

شارانی | Sharani

16,700,000 تومان18,360,000 تومان
19,680,000 تومان21,650,000 تومان
15,110,000 تومان16,620,000 تومان

میز تلویزیون

ژینن 160 | Zhinen

13,360,000 تومان14,720,000 تومان

میز تلویزیون

ژینن 200 | Zhinen

16,530,000 تومان18,180,000 تومان

میز تلویزیون

روندو | Rondo

16,550,000 تومان18,210,000 تومان

میز تلویزیون

برنان | Barnan

20,140,000 تومان22,160,000 تومان

 

Consoles & Vitrins

View All

Consoles & Vitrins

View All

Consoles & Vitrins

View All 

7,770,000 تومان

کنسول

تیوا | Tiva

18,980,000 تومان20,870,000 تومان
19,190,000 تومان21,120,000 تومان
28,320,000 تومان31,160,000 تومان

کنسول

روندو | Rondo

16,880,000 تومان18,560,000 تومان
20,010,000 تومان22,010,000 تومان
19,490,000 تومان21,450,000 تومان

کنسول

رایان | Rayan

8,250,000 تومان9,080,000 تومان

ویترین

روندو | Rondo

6,940,000 تومان7,620,000 تومان

ویترین

رایان | Rayan

17,000,000 تومان18,710,000 تومان
17,960,000 تومان19,760,000 تومان

 

Bookshelves & Desks

View All

Bookshelves & Desks

View All 

Bookshelves & Desks

View All

کتابخانه

دنا | Dena

9,220,000 تومان10,140,000 تومان

کتابخانه

براکت 60 | Bracket

11,920,000 تومان13,120,000 تومان

کتابخانه

براکت 90 | Bracket

14,020,000 تومان15,420,000 تومان

کتابخانه

پلان 70 | Plan

13,170,000 تومان14,490,000 تومان

کتابخانه

پلان 110 | Plan

16,770,000 تومان18,450,000 تومان
14,740,000 تومان16,230,000 تومان

میز تحریر - میز آرایش

دنا 120 و 150 | Dena

10,480,000 تومان12,350,000 تومان

Other Products

View All 

 

Other Products

View All

4,250,000 تومان
7,490,000 تومان

آینه قدی

رایان Rayan | M170

8,180,000 تومان8,990,000 تومان
2,580,000 تومان2,850,000 تومان
2,280,000 تومان2,510,000 تومان

اتومن

رایان | Rayan

6,180,000 تومان6,740,000 تومان

جاکفشی

پلان | Plan

6,720,000 تومان7,400,000 تومان

جاکفشی

روندو | Rondo

8,330,000 تومان9,170,000 تومان
4,760,000 تومان5,240,000 تومان