نشیمن خـانواده
Family Room

محصولات قسمت نشیمن خـانواده
از برند چوبشـار در مجموعه ما

Products & CategoriesSofas

View All

نشیمن خانواده

Family Room


Sofas

View All 

Sofas

View All 

فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

کاناپه 4 نفره

1408 – OPS01

تومان24,260,000تومان26,226,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

کاناپه 3 نفره

1408 – OPS01

تومان21,290,000تومان22,995,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

کاناپه 3 نفره

برنان – Barnan | OPS08

تومان21,690,000تومان23,355,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

کاناپه 3 نفره

برنان – Barnan | OPS07

تومان21,690,000تومان23,355,000

کاناپه 3 نفره

دی – Day | OPS08

تومان17,170,000

کاناپه 3 نفره

دی – Day | OPS07

تومان17,200,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

کاناپه 3 نفره

رایان – Rayan | OPS05

تومان14,830,000تومان15,867,000

کاناپه 3 نفره

رایان – Rayan | OPS04

تومان14,910,000

کاناپه 3 نفره

رایان – Rayan | OPS01

تومان14,830,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

کاناپه 2 نفره

رایان – Rayan | OPS01

تومان13,670,000تومان14,634,000

کاناپه 2 نفره

رایان – Rayan | OPS02

تومان13,630,000

کاناپه 2 نفره

رایان | Rayan

تومان13,630,000

کاناپه ال

رایان – Rayan | OPS03

تومان27,040,000

کاناپه ال

رایان – Rayan | OPS01

تومان27,230,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

کاناپه ال

رایان – Rayan | OPS02

تومان27,230,000تومان28,935,000

کاناپه 3 نفره

رایان – Rayan | OPS03

تومان14,830,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

کاناپه 4 نفره

نیاک – Niak | OPS02

تومان20,410,000تومان22,050,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

کاناپه ال

نیاک – Niak | OPS02

تومان41,740,000تومان44,397,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

کاناپه 4 نفره

نیاک – Niak | OPS01

تومان19,920,000تومان21,609,000
فروش ویژه!
%25-

کاناپه 2 نفره

وانا – Vana | OPS01

تومان12,390,000
فروش ویژه!
%25-

کاناپه 3 نفره

وانا – Vana | OPS01

تومان15,090,000

کاناپه 2 نفره

شارانی – Sharani | OPS05

تومان13,340,000

کاناپه 3 نفره

شارانی – Sharani | OPS05

تومان15,300,000

کاناپه 3 نفره

شارانی – Sharani | OPS06

تومان14,340,000

کاناپه 2 نفره

شارانی – Sharani | OPS06

تومان12,510,000
تومان12,910,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

کاناپه تختخواب شو

البرز | Alborz

تومان17,150,000تومان18,711,000
تومان25,190,000

کاناپه 3 نفره

شارلوت – Charlotte | OPS02

تومان22,130,000

کاناپه 3 نفره

شارلوت – Charlotte | OPS03

تومان22,130,000

Armchairs

View All

Armchairs

View All 

 

Armchairs

View All

 

فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

مبل یکنفره

1408 – OPS01

تومان13,210,000تومان14,193,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

مبل یکنفره

رایان – Rayan | OPS01

تومان10,020,000تومان10,872,000

مبل یکنفره

رایان – Rayan | OPS02

تومان10,020,000
New
تومان11,340,000
New
تومان11,340,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )
تومان11,340,000تومان12,312,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )
تومان11,890,000تومان12,888,000
تومان5,730,000
تومان5,800,000
تومان10,070,000
تومان5,580,000
تومان5,580,000
تومان5,580,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

مبل یکنفره

داوین – Davin | OPS08

تومان6,370,000تومان6,903,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

مبل یکنفره

داوین – Davin | OPS07

تومان6,370,000تومان6,903,000

مبل یکنفره

آرون – Aron | OPS07

تومان9,820,000

مبل یکنفره

آرون – Aron | OPS06

تومان9,900,000

مبل یکنفره

آرون – Aron | OPS05

تومان9,640,000
تومان13,420,000
تومان13,510,000
فروش ویژه!
%25-

مبل یکنفره

وانا – Vana | OPS01

تومان9,660,000

Coffee & Side Tables

View All 


Coffee & Side Tables

View All

 

Coffee & Side Tables

View All 

فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )
تومان7,875,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

جلو مبل

1408-CT01

تومان6,150,000تومان6,786,000

جلو مبل

شارانی | Sharani

تومان7,560,000
New

جلو مبل

روندو | Rondo

تومان6,870,000
تومان9,780,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )
تومان9,990,000تومان11,016,000
تومان9,990,000

جلو مبل

رایان | Rayan

تومان5,950,000

جلو مبل

نیاک | Niak

تومان6,620,000

جلو مبل

وانا | Vana

تومان7,530,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

جلو مبل

برنان | Barnan

تومان6,540,000تومان7,218,000

جلو مبل

شارانی | Sharani

تومان4,480,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

کنار مبل

آرا | Ara

تومان4,320,000تومان4,770,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )
تومان6,630,000تومان7,317,000

کنار مبل

رایان | Rayan

تومان2,480,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )
تومان4,710,000تومان5,193,000
تومان4,710,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

کنار مبل

ژینن | Zhinen

تومان3,740,000تومان4,131,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

کنار مبل

ژینن | Zhinen

تومان2,390,000تومان2,637,000

Chairs

View All 

Chairs

View All

 

Chairs

View All

فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

صندلی

1408 – OPCH01

تومان4,120,000تومان4,500,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )
تومان4,250,000تومان4,608,000
تومان4,250,000
تومان3,540,000
تومان3,540,000
تومان3,540,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )
تومان4,870,000تومان5,310,000
تومان4,870,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )
تومان4,870,000تومان5,310,000
تومان4,870,000
تومان4,870,000
تومان5,330,000
تومان3,380,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )
تومان3,960,000تومان4,293,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )
تومان3,960,000تومان4,293,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )
تومان3,810,000تومان4,158,000
تومان3,720,000
تومان4,980,000
تومان4,570,000
تومان4,570,000
تومان4,700,000
تومان3,290,000
تومان3,240,000

صندلی بار

ایکس | X

تومان3,100,000

صندلی

ایکس | X

تومان2,850,000
تومان4,090,000
تومان3,410,000

صندلی

ریتا | Rita

تومان7,320,000

Dining Tables

View All 

Dining Tables

View All

 

Dining Tables

View All

فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

میز غذاخوری

1408-DT01

تومان14,300,000تومان15,768,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )
تومان12,830,000تومان21,933,000
تومان15,740,000تومان19,890,000
تومان10,330,000تومان12,000,000

میز غذاخوری

رایان | Rayan

تومان10,150,000تومان12,740,000
تومان20,110,000
تومان11,470,000
تومان11,090,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )
تومان11,450,000تومان14,058,000

 

TV Units

View All

TV Units

View All

TV Units

View All 

فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )
تومان17,280,000تومان19,053,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

میز تلویزیون

1408

تومان11,920,000تومان13,140,000
تومان17,280,000

میز تلویزیون

رایان | Rayan

تومان10,680,000

میز تلویزیون

شارانی | Sharani

تومان11,590,000
تومان13,660,000
تومان10,490,000

میز تلویزیون

ژینن 160 | Zhinen

تومان9,270,000

میز تلویزیون

ژینن 200 | Zhinen

تومان11,470,000

میز تلویزیون

روندو | Rondo

تومان9,480,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

میز تلویزیون

برنان | Barnan

تومان13,980,000تومان15,417,000

 

Consoles & Vitrins

View All

Consoles & Vitrins

View All

Consoles & Vitrins

View All 

New
تومان5,390,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

کنسول

تیوا | Tiva

تومان13,170,000تومان14,535,000
تومان13,320,000
تومان19,660,000
تومان13,890,000
تومان13,530,000

کنسول

رایان | Rayan

تومان5,970,000

ویترین

روندو | Rondo

تومان4,810,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

ویترین

رایان | Rayan

تومان11,800,000تومان13,014,000
تومان12,460,000

 

Bookshelves & Desks

View All

Bookshelves & Desks

View All 

Bookshelves & Desks

View All

فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

کتابخانه

دنا | Dena

تومان6,680,000تومان7,371,000

کتابخانه

براکت 60 | Bracket

تومان8,580,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

کتابخانه

براکت 90 | Bracket

تومان10,170,000تومان11,214,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

کتابخانه

پلان 70 | Plan

تومان9,570,000تومان10,557,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

کتابخانه

پلان 110 | Plan

تومان11,690,000تومان12,897,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

کتابخانه

نوجوان | Teen

تومان3,140,000تومان3,465,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )
تومان10,230,000تومان11,286,000

میز تحریر - میز آرایش

دنا 120 و 150 | Dena

تومان7,270,000تومان7,790,000

کتابخانه

پلان 70 | Plan

تومان10,540,000

کتابخانه

پلان 110 | Plan

تومان12,860,000

Other Products

View All 

 

Other Products

View All

فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )
تومان5,680,000تومان6,255,000
تومان1,790,000
تومان1,580,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

اتومن

رایان | Rayan

تومان4,250,000تومان4,635,000
تومان4,350,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )
تومان3,960,000تومان4,374,000
تومان4,620,000
فروش ویژه!
رنگ کربن ( 10%- )

جاکفشی

روندو | Rondo

تومان6,110,000تومان6,741,000