نشیمن مهمــان
Parlor Room

محصولات قسمت نشیمن مهمـان
از برند چوبشـار در مجموعه ما

Products & CategoriesSofas

View All

نشیمن مهمان

Parlor Room


Sofas

View All 


Sofas

View All 

Add to Wishlist

کاناپه 3 نفره

دورین | Dorian

119,240,000 Tعادی
/101,360,000Tاعضا

Add to Wishlist

کاناپه 4 نفره

بارونس Baroness B | B

104,410,000 Tعادی
/88,750,000Tاعضا

Add to Wishlist

کاناپه 4 نفره

لارنت | Laurent

80,150,000 Tعادی
/68,130,000Tاعضا

Add to Wishlist

کاناپه 3 نفره

چیپندیل | Chippendale

78,190,000 Tعادی
/66,470,000Tاعضا

Add to Wishlist

کاناپه 3 نفره

چستر وود | Chester Wood

98,970,000 Tعادی
/84,130,000Tاعضا


Armchairs

View All

Armchairs

View All 

 

Armchairs

View All

Add to Wishlist
New

مبل یکنفره

امپرور | Emperor B

44,260,000 Tعادی
/37,620,000Tاعضا

Add to Wishlist
41,210,000 Tعادی
/35,030,000Tاعضا

Add to Wishlist

مبل یکنفره

فلورنت | Florent

39,890,000 Tعادی
/33,910,000Tاعضا

Add to Wishlist
34,000,000 Tعادی
/28,900,000Tاعضا

Add to Wishlist

مبل یکنفره

برژه | Bergès

53,850,000 Tعادی
/45,770,000Tاعضا

Add to Wishlist

مبل یکنفره

ایرلندی | Irlandi

35,300,000 Tعادی
/30,010,000Tاعضا

Add to Wishlist

مبل یکنفره

لارنت | Laurent

40,940,000 Tعادی
/34,800,000Tاعضا

Add to Wishlist

مبل یکنفره

رالف | Ralph

52,840,000 Tعادی
/44,920,000Tاعضا

Add to Wishlist

مبل یکنفره

مونالیزا | Monalisa

28,320,000 Tعادی
/24,080,000Tاعضا

Add to Wishlist

مبل یکنفره

امپرور | Emperor

33,890,000 Tعادی
/28,810,000Tاعضا

 

Coffee & Side Tables

View All 

Coffee & Side Tables

View All 


Coffee & Side Tables

View All

Add to Wishlist

جلو مبل

باروک | Baroque

37,940,000 Tعادی
/32,250,000Tاعضا

Add to Wishlist
29,150,000 Tعادی
/24,770,000Tاعضا

Add to Wishlist
40,870,000 Tعادی
/34,740,000Tاعضا

Add to Wishlist

جلو مبل

نوئلا | Noella

24,130,000 Tعادی
/20,520,000Tاعضا

Add to Wishlist

کنار مبل

هامون | Hamoon

15,460,000 Tعادی
/13,140,000Tاعضا

Add to Wishlist

کنار مبل

رناتا | Renata

15,460,000 Tعادی
/13,140,000Tاعضا

Add to Wishlist
19,890,000 Tعادی
/16,910,000Tاعضا

Add to Wishlist

کنار مبل

لارنت | Laurent

12,800,000 Tعادی
/10,880,000Tاعضا

Add to Wishlist

کنار مبل

امپرور | Emperor

13,840,000 Tعادی
/11,760,000Tاعضا

Add to Wishlist

کنار مبل

رنه | Rene

20,830,000 Tعادی
/17,710,000Tاعضا

Add to Wishlist

کنار مبل

راول | Ravel

18,060,000 Tعادی
/15,350,000Tاعضا

Add to Wishlist

کنار مبل

هامون | Hamoon

11,650,000 Tعادی
/9,900,000Tاعضا


Chairs

View All

Chairs

View All 

 Chairs

View All

Add to Wishlist

صندلی

لارا | Lara

20,250,000 Tعادی
/17,220,000Tاعضا

Add to Wishlist
22,860,000 Tعادی
/19,440,000Tاعضا

Add to Wishlist
23,880,000 Tعادی
/20,300,000Tاعضا

Add to Wishlist
2,388,000,020 Tعادی
/20,300,000Tاعضا

Add to Wishlist
28,850,000 Tعادی
/24,530,000Tاعضا

Add to Wishlist
22,110,000 Tعادی
/18,800,000Tاعضا

Add to Wishlist
33,040,000 Tعادی
/28,090,000Tاعضا

Add to Wishlist
32,530,000 Tعادی
/27,660,000Tاعضا

 Dining Tables

View All

Dining Tables

View All 


Dining Tables

View All

Add to Wishlist
38,710,000 Tعادی
/32,910,000Tاعضا

Add to Wishlist
89,750,000 Tعادی
/76,290,000Tاعضا

Add to Wishlist
71,160,000 Tعادی
/60,490,000Tاعضا

Add to Wishlist
38,860,000 Tعادی
/33,040,000Tاعضا

Add to Wishlist
57,720,000 Tعادی
/49,070,000Tاعضا

TV Units

View All 

 

TV Units

View All 

 TV Units

View All

Add to Wishlist

میز تلویزیون

باروک | Baroque

43,960,000 Tعادی
/37,370,000Tاعضا

 

Consoles & Vitrins

View All

Consoles & Vitrins

View All 

 Consoles & Vitrins

View All

Add to Wishlist
65,790,000 Tعادی
/55,930,000Tاعضا

Add to Wishlist
72,190,000 Tعادی
/61,370,000Tاعضا

Add to Wishlist
42,210,000 Tعادی
/35,880,000Tاعضا

Add to Wishlist
35,310,000 Tعادی
/30,020,000Tاعضا

Add to Wishlist

ویترین

ونداد | Vandad

66,280,000 Tعادی
/56,340,000Tاعضا

Add to Wishlist

ویترین

آنر | Honor

25,620,000 Tعادی
/21,780,000Tاعضا

Add to Wishlist
53,690,000 Tعادی
/45,640,000Tاعضا

Add to Wishlist
57,130,000 Tعادی
/48,570,000Tاعضا

Add to Wishlist

ویترین

ایگل | Eagle

217,340,000 Tعادی
/184,740,000Tاعضا

Add to Wishlist
73,850,000 Tعادی
/62,780,000Tاعضا

Other Products

View All 

Other Products

View All

 Other Products

View All

Add to Wishlist
16,270,000 Tعادی
/13,830,000Tاعضا

Add to Wishlist
10,230,000 Tعادی
/8,700,000Tاعضا

Add to Wishlist

جالباسی

رناتا | Renata

16,100,000 Tعادی
/13,690,000Tاعضا

Add to Wishlist
17,980,000 Tعادی
/15,290,000Tاعضا