نشیمن مهمــان
Parlor Room

محصولات قسمت نشیمن مهمـان
از برند چوبشـار در مجموعه ما

Products & CategoriesSofas

View All

نشیمن مهمان

Parlor Room


Sofas

View All 


Sofas

View All 

Add to Wishlist

کاناپه 3 نفره

دورین | Dorian

89,840,000 تومان
Add to Wishlist

کاناپه 4 نفره

بارونس Baroness B | B

67,650,000 تومان
Add to Wishlist

کاناپه 4 نفره

لارنت | Laurent

64,110,000 تومان
Add to Wishlist

کاناپه 3 نفره

چیپندیل | Chippendale

55,950,000 تومان
Add to Wishlist

کاناپه 3 نفره

چستر وود | Chester Wood

50,170,000 تومان


Armchairs

View All

Armchairs

View All 

 

Armchairs

View All

Add to Wishlist
New

مبل یکنفره

امپرور | Emperor B

33,310,000 تومان
Add to Wishlist
29,580,000 تومان
Add to Wishlist

مبل یکنفره

فلورنت | Florent

30,760,000 تومان
Add to Wishlist
27,740,000 تومان
Add to Wishlist

مبل یکنفره

برژه | Bergès

36,300,000 تومان
Add to Wishlist

مبل یکنفره

ایرلندی | Irlandi

26,530,000 تومان
Add to Wishlist

مبل یکنفره

لارنت | Laurent

28,260,000 تومان
Add to Wishlist

مبل یکنفره

رالف | Ralph

36,320,000 تومان
Add to Wishlist

مبل یکنفره

مونالیزا | Monalisa

22,220,000 تومان
Add to Wishlist

مبل یکنفره

مونالیزا Monalisa B | B

37,340,000 تومان
Add to Wishlist

مبل یکنفره

امپرور | Emperor

24,800,000 تومان

 

Coffee & Side Tables

View All 

Coffee & Side Tables

View All 


Coffee & Side Tables

View All

Add to Wishlist

جلو مبل

باروک | Baroque

28,290,000 تومان
Add to Wishlist

جلو مبل

امپرور | Emperor

24,770,000 تومان
Add to Wishlist
32,660,000 تومان
Add to Wishlist

جلو مبل

نوئلا | Noella

18,340,000 تومان
Add to Wishlist

کنار مبل

هامون | Hamoon

11,420,000 تومان
Add to Wishlist

کنار مبل

رناتا | Renata

11,420,000 تومان
Add to Wishlist
15,110,000 تومان
Add to Wishlist

کنار مبل

لارنت | Laurent

9,460,000 تومان
Add to Wishlist

کنار مبل

امپرور | Emperor

10,560,000 تومان
Add to Wishlist

کنار مبل

رنه | Rene

15,400,000 تومان
Add to Wishlist

کنار مبل

راول | Ravel

10,920,000 تومان
Add to Wishlist

کنار مبل

هامون | Hamoon

9,170,000 تومان


Chairs

View All

Chairs

View All 

 Chairs

View All

Add to Wishlist

صندلی

لارا | Lara

11,360,000 تومان
Add to Wishlist
18,140,000 تومان
Add to Wishlist
14,240,000 تومان
Add to Wishlist
18,240,000 تومان
Add to Wishlist
21,080,000 تومان
Add to Wishlist
17,770,000 تومان
Add to Wishlist
18,480,000 تومان
Add to Wishlist
17,930,000 تومان

 Dining Tables

View All

Dining Tables

View All 


Dining Tables

View All

Add to Wishlist
از: 33,330,000 تومان
Add to Wishlist
76,280,000 تومان
Add to Wishlist
60,480,000 تومان
Add to Wishlist
33,030,000 تومان
Add to Wishlist
از: 46,280,000 تومان

TV Units

View All 

 

TV Units

View All 

 TV Units

View All

Add to Wishlist

میز تلویزیون

باروک | Baroque

37,400,000 تومان

 

Consoles & Vitrins

View All

Consoles & Vitrins

View All 

 Consoles & Vitrins

View All

Add to Wishlist
47,750,000 تومان
Add to Wishlist
58,530,000 تومان
Add to Wishlist
35,930,000 تومان
Add to Wishlist
28,110,000 تومان
Add to Wishlist

ویترین

ونداد | Vandad

52,240,000 تومان
Add to Wishlist

ویترین

آنر | Honor

20,490,000 تومان
Add to Wishlist

ویترین

لارنت | Laurent

37,260,000 تومان
Add to Wishlist

ویترین

لارنت | Laurent

38,370,000 تومان
Add to Wishlist

ویترین

ایگل | Eagle

102,510,000 تومان
Add to Wishlist

ویترین

باروک | Baroque

60,590,000 تومان

Other Products

View All 

Other Products

View All

 Other Products

View All

Add to Wishlist

اتومن

اریکا | Erika

11,060,000 تومان
Add to Wishlist

آینه

نورا | Nora

7,740,000 تومان
Add to Wishlist

جالباسی

رناتا | Renata

11,930,000 تومان
Add to Wishlist

آینه

رینا | Rina

15,280,000 تومان