نشیمن مهمــان
Parlor Room

محصولات قسمت نشیمن مهمـان
از برند چوبشـار در مجموعه ما

Products & Categories



Sofas

View All

نشیمن مهمان

Parlor Room


Sofas

View All 


Sofas

View All 

کاناپه 3 نفره

دورین | Dorian

53,410,000 تومان58,280,000 تومان

کاناپه 4 نفره

بارونس Baroness B | B

39,260,000 تومان42,660,000 تومان

کاناپه 4 نفره

لارنت | Laurent

37,920,000 تومان41,300,000 تومان

کاناپه 3 نفره

چیپندیل | Chippendale

تومان34,840,000 تومان

کاناپه 3 نفره

چستر وود | Chester Wood

28,840,000 تومان31,320,000 تومان

کاناپه 3 نفره

شارلوت | Charlotte

26,790,000 تومان29,140,000 تومان


Armchairs

View All

Armchairs

View All 

 

Armchairs

View All

15,630,000 تومان17,090,000 تومان

مبل یکنفره

فلورنت | Florent

17,180,000 تومان18,820,000 تومان
12,660,000 تومان13,880,000 تومان

مبل یکنفره

باروک | Baroque

تومان20,720,000 تومان

مبل یکنفره

برژه | Bergès

21,590,000 تومان23,580,000 تومان

مبل یکنفره

ایرلندی | Irlandi

15,750,000 تومان17,300,000 تومان

مبل یکنفره

لارنت | Laurent

16,460,000 تومان17,930,000 تومان

مبل یکنفره

رالف | Ralph

21,600,000 تومان23,590,000 تومان

مبل یکنفره

مونالیزا | Monalisa

13,740,000 تومان15,100,000 تومان

مبل یکنفره

امپرور | Emperor

15,360,000 تومان16,880,000 تومان

 

Coffee & Side Tables

View All 

Coffee & Side Tables

View All 


Coffee & Side Tables

View All

جلو مبل

باروک | Baroque

16,230,000 تومان17,850,000 تومان

جلو مبل

امپرور | Emperor

11,840,000 تومان13,020,000 تومان
22,480,000 تومان24,740,000 تومان

جلو مبل

نوئلا | Noella

8,760,000 تومان9,640,000 تومان

جلو مبل

لارنس | Lawrence

تومان6,900,000 تومان

کنار مبل

هامون | Hamoon

5,930,000 تومان6,520,000 تومان

کنار مبل

رناتا | Renata

5,930,000 تومان6,520,000 تومان
10,380,000 تومان11,440,000 تومان

کنار مبل

لارنس | Lawrence

4,970,000 تومان5,480,000 تومان

کنار مبل

لارنت | Laurent

5,450,000 تومان5,960,000 تومان

کنار مبل

امپرور | Emperor

6,050,000 تومان6,660,000 تومان

کنار مبل

رنه | Rene

9,460,000 تومان10,420,000 تومان

کنار مبل

راول | Ravel

6,530,000 تومان7,180,000 تومان

کنار مبل

هامون | Hamoon

5,330,000 تومان5,870,000 تومان


Chairs

View All

Chairs

View All 

 Chairs

View All

صندلی

لارا | Lara

7,010,000 تومان7,680,000 تومان
11,020,000 تومان12,000,000 تومان
8,510,000 تومان9,330,000 تومان
11,260,000 تومان12,350,000 تومان
13,120,000 تومان14,430,000 تومان
11,050,000 تومان12,150,000 تومان
10,510,000 تومان11,450,000 تومان
10,510,000 تومان11,450,000 تومان

صندلی

ریتا | Rita

8,600,000 تومان9,420,000 تومان

 Dining Tables

View All

Dining Tables

View All 


Dining Tables

View All

تومان22,520,000 تومان
52,530,000 تومان57,780,000 تومان
41,640,000 تومان45,810,000 تومان
تومان20,670,000 تومان
25,760,000 تومان29,860,000 تومان

TV Units

View All 

 

TV Units

View All 

 TV Units

View All

میز تلویزیون

باروک | Baroque

17,730,000 تومان19,500,000 تومان

 

Consoles & Vitrins

View All

Consoles & Vitrins

View All 

 Consoles & Vitrins

View All

تومان27,390,000 تومان
33,580,000 تومان33,940,000 تومان
20,600,000 تومان22,670,000 تومان
16,130,000 تومان17,740,000 تومان

ویترین

ونداد | Vandad

29,970,000 تومان32,970,000 تومان

ویترین

آنر | Honor

11,740,000 تومان12,920,000 تومان

ویترین

لارنت | Laurent

21,380,000 تومان23,510,000 تومان

ویترین

لارنت | Laurent

21,770,000 تومان23,900,000 تومان

ویترین

ایگل | Eagle

47,060,000 تومان51,760,000 تومان

ویترین

باروک | Baroque

34,770,000 تومان38,250,000 تومان

Other Products

View All 

Other Products

View All

 Other Products

View All

اتومن

اریکا | Erika

5,070,000 تومان5,540,000 تومان

آینه

نورا | Nora

4,440,000 تومان4,880,000 تومان

آینه

رینا | Rina

8,760,000 تومان9,640,000 تومان

جالباسی

رناتا | Renata

7,130,000 تومان7,850,000 تومان