New Store

 

Harmony in Iran MAll

فروشگاه مبلمان هارمونی
از 8 مهرماه در ایران‌مال

مشخصات پروژه

نام پروژه : فروشگاه مبلمان هارمونی
موقعیت :
تهران، مجتمع تجاری ایران‌مال
طراحی و اجرا :
واحد طراحی و معماری هارمونی
تاریخ شروع :
اردیبهشت‌ماه 1398
تاریخ پایان :
مهرماه 1400
زیر بنا :
2000 متر مربع

Interior Design & Details

تهران، بازار بزرگ ایران (ایران مال) ، طبقه G0 ، واحد RA154

Address of Harmony Iran Mall No.RA154, G0 Floor,The IranMall, Tehran, Iran