لوستـرهای ایتـالیایی
Italian Lightings

“Accompanying hand skills with marvels of mind”

  • شیشه‌های دست‌ساز مورانو (ونیز-ایتالیا)

بی تردید یکی از جذابیتهای منحصر به فرد کشور ایتالیا برای همه جهانیان، اعجاز هنر شیشه گری در جزیره ی زیبای مورانو واقع در ونیزمی باشد که به حق این جزیره کوچک را پایتخت شیشه ی دست ساز جهان گردانیده است. قرن هاست که خلاقیت ذهن، فن و مهارت دست بی نظیر هنرمندان این جزیره سرمایه ای ارزشمند و فاخر برای کاخ ها، موزه ها و کلکسیون شخصی بوده است. شاهکارهایی که گذشت زمان همواره به زیبایی و ارزش آن افزوده است.
ما در مجمـوعه هارمونی سالها است که کوشش می کنیم با ارائه این آثار هنری به معرفی هر چه بیشتر آنها به جامعه هنردوست خود دست گماریم.

نگـاهش کنید . . .


  • Murano Art Glasses (Venice – Italy)

Undoubtedly, one of the unique attractions of Italy for all the world is the miracle of glassmaking on the beautiful island of Murano in Venice, which has rightly made this small island the capital of handmade glass in the world.
For centuries, the unique creativity, technique and skill of the artists of this island have turned into a valuable and glorious asset for the palaces, museums and personal collections. The masterpieces that the passing of time have added to their beauty and value.

Take a look . . .

شیشه‌های دست‌ساز مورانو در هارمونی

Harmony Italian Art Glass

C O L L E C T I O N

Art Light

Handmade Murano Lightings

Art Glass

Handmade Yalos Collection

Art Glass

Handmade Murano Artworks

Art Glass

Handmade Venetian Mirror