تاریخ تصویر

600,000 Tعادی

تاریخ تصویر در غارها آغاز شده و فعلا به آی‌پد رسیده است. کسی چه می‌داند بعدش کجا می‌رود؟ ولی یک چیز قطعی است، چالش‌ها همان است: چگونه جهان سه بعدی را روی سطحی دو بعدی بازنمایی می‌کنید؟ در این کتاب با دیوید هاکنی همراه می‌شویم تا پاسخ او را بخوانیم.

The history of the image starts in caves and arrives at the iPad. Who knows where he ‘ll go next? But one thing is certain, the challenge is the same: How do you not leave the three dimensional world on the surface? We ‘ll join David Hockney in this book to read her answer.

مشخصات کتاب | Book Specifications

مشخصات کتاب | Book Specifications


  • نشر : نظر
  • سال چاپ : 1399
  • نوع جلد : گالینگور
  • قطع : وزیری
  • تعداد صفحات : 376 صفحه
  • پدیدآورنده : دیوید هاکنی
  • مترجم : شروین شهامی‌پور
پدید آورنده | The Authors

پدید آورنده | The Authors


David Hockney is one of the world’s most popular painters and the author of the bestselling Secret Knowledge: Rediscovering the Lost Techniques of the Old Masters (2001).

 

کتاب سفری است برای کشف سرزمینهای تازه، ایده‌ها ، انگیزه‌ها و رویاهای شما …

کشف هر کتاب پا گذاشتن به دنیایی است لبریز از امکانات نو و رویدادهای غیر منتظره...

Harmony Bookshop
Call Now Button