توضیحات
کاناپه 3 نفره ( سه نفره ) AHS-036-D10
چرم طبیعی
Sofa – 3 Seater

اطلاعات بیشتر
برند

Harmony

چرم

چرم طبیعی

Environmet

Living Room

Product Type

Sofa – 3 Seater

Technical Information

Technical Information

Catalogue

Catalogue

Catalogue

Product Care & Maintanace