کارگاه مسابقه  ” یک روز طراحی”

Sponsored by Harmony…

 

کارگاه مسابقه‌ی ” یک روز طراحی ” 
29 بهمن 1398 در مجموعه هارمونیک

داوران : مرتضی رحیمی فاراب ، مرتضی صدیق ، احسان مالکی ، یکتا آفرین ، مرجان فرضیان ، آرتور امید آذری

و با حضور قریب چهل تن از جوانان معمار برگزار شد.

این بچه‌ها از شهرهایی چون اهواز، ارومیه، اراک، کرمان، قزوین، قم، اصفهان و شیراز گردهم آمده بودند.

 

موضوع طراحی یک مدرسه‌ی شش کلاسه در آذربایجان در مدت پنح ساعت بود. همزمان داوران به کرکسیون با شرکت کنندگان و تمرین حل مسئله‌ی معماری بصورت سریع از طریق اسکیس پرداختند …

در پایان همان روز برندگان ده میلیون تومان جایزه‌ی نقدی معرفی شدند و جوایز خود را دریافت نمودند. ده رتبه‌ی برتر در مجله هنرمعماری به چاپ خواهند رسید.

 

 حامی انحصاری این برنامه، مجموعه‌ی هارمونی  بود ..