برای سـهــــا ، به یــاد سـهـــا

به یاد سرزنده ای که سالها بخشی از زندگیمان بود …

مراسم یادبود سهای عزیزمان
با حضور خانواده ایشان 
و تعداد محدودی از همکاران، به نمایندگی از تمام همکاران
( جهت رعایت دستورالعملهای بهداشتی ) برگزارشد . . 
و درختی به نام
و یاد او در مجموعه کاشتیم …

ســـهـا رضانــژاد

دختــر طبیعت  یادت همیشه با ماست ، سفرت به سلامت …