حمایت از بانوان هنرمند در “هفته زن”
زیبایی، لطافت، آرامش، مهربانی، مادر
پاسداشت روز مادر و روز زن در مجموعه هارمونیک از تاریخ ۲۴ بهمن الی ۲۹ بهمن .

Happy Woman’s Day

To a Wonderful Woman !

نمایشگاه آثار جمعی بانوان هنرمند صنایع دستی و
نمایشگاه “خواهم انداخت به آب” 
نمایشگاه دست سازه های مهرنوش و فرنوش دولت آبادی