مبلمان هــارمونی
Harmony

داسـتان هــارمونی مـا

The Story of Harmony


داستـان هــارمونی مـا

The Story of Harmony


مجموعه ما، با هدف ارتقاء صنعت مبلمان در کشور و برقراری ارتباط و آشنایی با این صنعتِ بسیار متحول شده در سطح جهان، در سال 1384 (  2005 میلادی ) به ثبت برند هارمونی همت گمارد.
در آن هنگام، ما سالها بود که با اولین برند از مجموعه خود، به نام چوبشار، در حال طراحی و تولید انبوهی از مدلهای گوناگون مبلمان خانگی و عرضه آن به بازار ایران بودیم. اما بزودی، طی تجربیات فراوان خود، دریافتیم که اجرای بسیاری از ایده های خلاقانه  واحد طراحی ما به عنوان قلب تولید مجموعه (که جهت پاسخگویی به انتظارات و نیازهای یک زندگی مدرن شهری برنامه ریزی می گردید.) دیگر امکان پذیر نمی باشد.

بیشتر بخوانید


محصـولات برند هـارمونی در مجمـوعه ما

Harmony

Products & Categories


 


Sofas

View All 

Sofas

View All 

Sofas

View All

مبل ال

ADS 396

80,700,000 تومان

کاناپه 4 نفره

ADS-083

84,000,000 تومان
New

مبل ال

F-8001-L

80,700,000 تومان
New

کاناپه 3 نفره

F-8001

37,800,000 تومان
New

کاناپه 3 نفره

ANS-211

54,500,000 تومان
فروش ویژه!
%30-

کاناپه 2 نفره

ADS-190 2s

49,000,000 تومان

کاناپه 3 نفره

ADS-190

64,300,000 تومان
فروش ویژه!
%20-

مبل ال

ADS-052-JB629-JB628

88,800,000 تومان

کاناپه 4 نفره

ADS-128

105,000,000 تومان

کاناپه 3 نفره

AW-S 006-3S

124,800,000 تومان

کاناپه 4 نفره

AHS-316

179,400,000 تومان

کاناپه 2 نفره

E-2779

54,900,000 تومان

کاناپه 3 نفره

S-1602-BEL001

139,000,000 تومان

کاناپه 3 نفره

S-1602-D3003

139,000,000 تومان

کاناپه 3 نفره

S11803

59,800,000 تومان

کاناپه 2 نفره

NA-036-2S-D23

87,000,000 تومان

کاناپه 3 نفره

NA-036-3S-D23

110,000,000 تومان
فروش ویژه!
%20-

کاناپه 4 نفره

ADS-132-133

48,000,000 تومان

کاناپه 3 نفره

AHS-036-D10

133,600,000 تومان

مبل ال

AF-S-1283

175,600,000 تومان

مبل ال

AHS-190

196,000,000 تومان

مبل ال

AW-S 006-L

300,500,000 تومان
فروش ویژه!
%20-

مبل ال

ADS-052 L-Brown

88,800,000 تومان
فروش ویژه!
%20-

مبل ال

ADS-052 L

88,800,000 تومان

 

Armchairs

View All

Armchairs

View All 

 
Armchairs

View All

New

مبل یکنفره

AR-058

26,600,000 تومان

مبل یکنفره

ANT-S-229

42,400,000 تومان
فروش ویژه!
%20-

مبل یکنفره

1162JC633

14,480,000 تومان
فروش ویژه!
%20-

مبل یکنفره

CY 1162-BR270

14,480,000 تومان

مبل یکنفره

HA-LS-B06

39,400,000 تومان

مبل یکنفره

HA-LS-B07

42,200,000 تومان

مبل یکنفره

B 239

8,400,000 تومان

مبل یکنفره

NA 037 1S D23

42,500,000 تومان
فروش ویژه!
%25-

مبل یکنفره

ASS-132-133

21,150,000 تومان
فروش ویژه!
%25-

مبل یکنفره

ADS-132-133

21,150,000 تومان
فروش ویژه!
%25-

مبل یکنفره

ADS 132-133-091

21,150,000 تومان
فروش ویژه!
%25-

مبل یکنفره

ADS 132-133-087

21,150,000 تومان
فروش ویژه!
%20-

مبل یکنفره

ADS-051

31,040,000 تومان
فروش ویژه!
%20-

مبل یکنفره

ADS-051

31,040,000 تومان

مبل یکنفره

AFS-337-363

30,500,000 تومان

مبل یکنفره

AFS-1283-F51

56,400,000 تومان

مبل یکنفره

E2758

52,500,000 تومان

مبل یکنفره

04001

27,900,000 تومان

مبل یکنفره

PJS17301

32,000,000 تومان

مبل یکنفره

AF-S1168

45,800,000 تومان

مبل یکنفره

CY2635

37,000,000 تومان

مبل یکنفره

AFS-1681

48,000,000 تومان

مبل یکنفره

PC 672

19,200,000 تومان

مبل یکنفره

B150

11,300,000 تومان

 

Coffee & Side Tables

View All 

Coffee & Side Tables

View All 


Coffee & Side Tables

View All

New

جلو مبل

CJ 1384 A

23,700,000 تومان

کنار مبل

CF-CJ1322

6,100,000 تومان
New

جلو مبل

HA-SMART-EVRF

38,700,000 تومان

جلو مبل

BH-J3379A

13,400,000 تومان

جلو مبل

HA-878

9,360,000 تومان

جلو مبل

BH-J1392A

11,000,000 تومان

کنار مبل

BH-J3379C

8,400,000 تومان

کنار مبل

BH-J3379B

8,400,000 تومان

کنار مبل

BHJ-1392B

8,880,000 تومان

جلو مبل

BYJ-2790A

22,500,000 تومان
فروش ویژه!
%20-

جلو مبل

BG-60120

7,120,000 تومان7,680,000 تومان

جلو مبل

J 1730-07-BL

20,900,000 تومان

جلو مبل

J 1730 19-WH

20,900,000 تومان

کنار مبل

TB-07

1,920,000 تومان

کنار مبل

RT 601

7,500,000 تومان

جلو مبل

CJ-1061-A

9,100,000 تومان

کنار مبل

CJ-1061-STB1

5,250,000 تومان

کنار مبل

CJ-1061-B

4,580,000 تومان

جلو مبل

CJ 855A

6,900,000 تومان
فروش ویژه!
%30-

جلو مبل

CJ1-093-1

13,930,000 تومان

جلو مبل

BD-J1122A

11,860,000 تومان

جلو مبل

CJ 991 A

4,200,000 تومان
فروش ویژه!
%20-

جلو مبل

CJ-1302

11,920,000 تومان
فروش ویژه!
%20-

جلو مبل

CJ-1089

12,320,000 تومان

Chairs

View All 


Chairs

View All


 
Chairs

View All

New

صندلی

Cy-1020

10,200,000 تومان

صندلی

Cy-1190

8,800,000 تومان

صندلی

DC 493

4,100,000 تومان

صندلی

CELEN

4,320,000 تومان

صندلی

CH-CY1309

7,900,000 تومان

صندلی

CH-021

6,500,000 تومان
فروش ویژه!
%20-

صندلی

SDC01

8,720,000 تومان

صندلی

AN CY001

12,400,000 تومان

صندلی بار

BY 1302

7,700,000 تومان

صندلی بار

Feng 796

3,800,000 تومان

صندلی بار

Feng 794

3,800,000 تومان

صندلی بار

Feng 791

3,800,000 تومان
فروش ویژه!
%20-

صندلی بار

NET BAR

6,800,000 تومان

صندلی بار

BSS 010 C – 17

3,270,000 تومان
فروش ویژه!
%40-

صندلی

DC-S049 V

10,200,000 تومان


Dining Tables

View All

Dining Tables

View All 


 
Dining Tables

View All

New

میز غذاخوری

CT-1384

34,200,000 تومان

میز غذاخوری

CT 3605

28,000,000 تومان
فروش ویژه!
%30-

میز غذاخوری

RTS 036

8,540,000 تومان

میز غذاخوری

CT 950

19,800,000 تومان

میز غذاخوری

CT 8817

8,900,000 تومان

میز غذاخوری

RTS 003

24,200,000 تومان
فروش ویژه!
%20-

میز غذاخوری

A 847

28,160,000 تومان29,200,000 تومان

میز غذاخوری

CT 3706

49,400,000 تومان

میز غذاخوری

CT 3721

41,800,000 تومان

TV Units

View All 

 TV Units

View All 


 
TV Units

View All

میز تلویزیون

HD HTAAJ

44,700,000 تومان

میز تلویزیون

HD HTAAM

52,700,000 تومان

 

Consoles & Vitrins

View All

Consoles & Vitrins

View All 

 Consoles & Vitrins

View All

فروش ویژه!
%20-

کنسول

BYJ-2790

12,640,000 تومان

ویترین

SW 839

17,600,000 تومان
فروش ویژه!
%20-

ویترین

SW 0501

22,560,000 تومان
فروش ویژه!
%70-

کنسول

WF5-008-7-8

9,120,000 تومان

 

 Bedroom

View All 

Bedroom

View All 

 Bedroom

View All

تختخواب

HA-AP-8611

48,800,000 تومان

تختخواب

AX-P009

57,200,000 تومان

کنار تختی

CG 8707-WH

9,600,000 تومان

دراور

YJ-8708-05-WH

24,600,000 تومان

آینه

BGYJ-8705-Wh

6,200,000 تومان

تختخواب

AX-P001

57,800,000 تومان

دراور

YJ-8708-05-PG

24,600,000 تومان

آینه

BGYJ-8705-PG

6,200,000 تومان

کنار تختی

CG 8707-PG

9,600,000 تومان

کنار تختی

CG 8912

9,800,000 تومان

تختخواب

S-1606-BL

120,100,000 تومان

کنار تختی

WF1-013A-BW

9,800,000 تومان

کنسول

KT-018

21,000,000 تومان

تختخواب

S-1606-WH

120,100,000 تومان

کنار تختی

WF1-013A

9,800,000 تومان

کنار تختی

HX-CG003

9,800,000 تومان

 Other Products

View All 

Other Products

View All 

 Other Products

View All

میز تحریر

HXW 006

28,650,000 تومان
فروش ویژه!
%30-

اتومن

AF-XC028

8,120,000 تومان

اتومن

AF-S-337-Ottoman

7,500,000 تومان
فروش ویژه!
%20-
9,520,000 تومان

آینه قدی

YJ-8609

8,800,000 تومان

آینه

BY-YJ-8616

4,500,000 تومان

آینه

BGYJ-8705-Wh

6,200,000 تومان

آینه

BGYJ-8705-PG

6,200,000 تومان

آینه

WF1-013-A

6,100,000 تومان

آینه

WF5-008-7

5,900,000 تومان