مبلمان هــارمونی
Harmony

داسـتان هــارمونی مـا

The Story of Harmony


داستـان هــارمونی مـا

The Story of Harmony


مجموعه ما، با هدف ارتقاء صنعت مبلمان در کشور و برقراری ارتباط و آشنایی با این صنعتِ بسیار متحول شده در سطح جهان، در سال 1384 (  2005 میلادی ) به ثبت برند هارمونی همت گمارد.
در آن هنگام، ما سالها بود که با اولین برند از مجموعه خود، به نام چوبشار، در حال طراحی و تولید انبوهی از مدلهای گوناگون مبلمان خانگی و عرضه آن به بازار ایران بودیم. اما بزودی، طی تجربیات فراوان خود، دریافتیم که اجرای بسیاری از ایده های خلاقانه  واحد طراحی ما به عنوان قلب تولید مجموعه (که جهت پاسخگویی به انتظارات و نیازهای یک زندگی مدرن شهری برنامه ریزی می گردید.) دیگر امکان پذیر نمی باشد.

بیشتر بخوانید


محصـولات برند هـارمونی در مجمـوعه ما

Harmony

Products & Categories


 


Sofas

View All 

Sofas

View All 

Sofas

View All

فـروش ویــژه !
%20-

کاناپه 2 نفره

ADS-190 2s

تومان36,700,000 تومان29,360,000
فـروش ویــژه !
%20-

کاناپه 3 نفره

ADS-190

تومان53,400,000 تومان42,720,000

کاناپه ال

AHS-190

تومان118,400,000

کاناپه ال

ADS-052-JB629-JB628

تومان50,200,000

کاناپه 4 نفره

ADS-128

تومان105,000,000

کاناپه 3 نفره

AW-S 006-3S

تومان116,400,000

کاناپه 4 نفره

AHS-316

تومان168,000,000

کاناپه 3 نفره

S-1602-D3003

تومان186,400,000

کاناپه 3 نفره

S11803

تومان59,800,000

کاناپه 3 نفره

S-1602-BEL001

تومان186,400,000

کاناپه 2 نفره

E-2779

تومان45,800,000

کاناپه 4 نفره

ADS-132-133

تومان34,000,000

کاناپه 3 نفره

AHS-036-D10

تومان85,000,000

کاناپه 4 نفره

ADS-052-JB628-JB629

تومان40,800,000

کاناپه ال

AF-S-1283-F50

تومان119,000,000
فـروش ویــژه !
%25-

کاناپه ال

AHS 036-D29

تومان93,000,000 تومان69,750,000

کاناپه ال

AW-S 006-L

تومان292,880,000

کاناپه ال

ADS-052 L-Brown

تومان50,200,000

کاناپه ال

ADS-052 L

تومان50,200,000

کاناپه 2 نفره

AFS-1603 2s Beige

تومان64,000,000

کاناپه 2 نفره

AFS-1603 2s Black

تومان64,000,000

کاناپه 3 نفره

AFS-1603 3s Beige

تومان78,000,000

کاناپه 3 نفره

AFS-1603 3s Black

تومان78,000,000

 

Armchairs

View All

Armchairs

View All 

 
Armchairs

View All

مبل یکنفره

1162JB628

تومان7,900,000

مبل یکنفره

1162JC633

تومان7,900,000

مبل یکنفره

CY 1162-BR270

تومان7,900,000

مبل یکنفره

ASS-132-133

تومان10,600,000
فـروش ویــژه !
%25-

مبل یکنفره

ADS-132-133

تومان10,600,000 تومان7,950,000

مبل یکنفره

ADS 132-133-091

تومان10,600,000

مبل یکنفره

ADS 132-133-087

تومان10,600,000

مبل یکنفره

ADS-051

تومان17,800,000

مبل یکنفره

ADS-051

تومان17,800,000
فـروش ویــژه !
%30-

مبل یکنفره

AFS-337-363

تومان30,500,000 تومان21,350,000

مبل یکنفره

AHS-100

تومان23,700,000

مبل یکنفره

AFS-1283-F51

تومان36,000,000

مبل یکنفره

E2758

تومان36,600,000

مبل یکنفره

04001

تومان27,900,000

مبل یکنفره

PJS17301

تومان32,000,000

مبل یکنفره

AF-S1168

مبل یکنفره

CY2635

تومان37,000,000

مبل یکنفره

AFS-1681

تومان48,000,000

 

Coffee & Side Tables

View All 

Coffee & Side Tables

View All 


Coffee & Side Tables

View All

جلو مبل

BH-J3379A

تومان13,400,000

جلو مبل

BH-J1392A

تومان11,000,000

کنار مبل

BH-J3379C

تومان8,400,000

کنار مبل

BH-J3379B

تومان8,400,000

کنار مبل

BHJ-1392B

تومان8,880,000

جلو مبل

BYJ-2790A

تومان22,500,000

جلو مبل

BG-60120

تومان22,480,000

جلو مبل

J 1730-07-BL

تومان20,900,000

جلو مبل

J 1730 19-WH

تومان20,900,000

جلو مبل

J-2772-Gray

تومان17,300,000

کنار مبل

TB-07

تومان1,920,000

کنار مبل

RT 601

تومان6,400,000
فـروش ویــژه !
%30-

جلو مبل

CJ-1061-A

تومان9,100,000 تومان6,370,000

کنار مبل

CJ-1061-STB1

تومان5,250,000

کنار مبل

CJ-1061-B

تومان2,860,000

جلو مبل

CJ 855A

تومان6,900,000

جلو مبل

CJ1-093-1

تومان11,600,000

جلو مبل

BD-J1122A

تومان11,860,000

جلو مبل

CJ 991 A

تومان4,200,000

جلو مبل

CJ-1302

تومان9,100,000

جلو مبل

CJ-1089

تومان8,800,000

Chairs

View All 


Chairs

View All


 
Chairs

View All

صندلی

Cy-1190

تومان7,700,000

صندلی

CY-611

تومان2,700,000

صندلی

DC 493

تومان4,100,000

صندلی

HA-LS-B06

تومان24,700,000

صندلی

HA-LS-B07

تومان25,400,000

صندلی

CELEN

تومان4,320,000

صندلی

CH-CY1309

تومان5,200,000

صندلی

B 239

تومان5,760,000

صندلی

SDC01

تومان3,600,000

صندلی

AN CY001

تومان12,400,000

صندلی

B 220 – 3

تومان6,870,000

صندلی

BY 1302

تومان6,700,000
فـروش ویــژه !
%30-

صندلی

Feng 796

تومان3,800,000 تومان2,660,000
فـروش ویــژه !
%30-

صندلی

Feng 794

تومان3,800,000 تومان2,660,000
فـروش ویــژه !
%30-

صندلی

Feng 791

تومان3,800,000 تومان2,660,000

صندلی

NET BAR

تومان2,500,000

صندلی

BSS 010 C – 17

تومان3,270,000

صندلی

B150

تومان7,900,000

صندلی

CY 1066

تومان6,540,000

صندلی

PC 672

تومان13,400,000

صندلی

DC-S049 V

تومان5,100,000


Dining Tables

View All

Dining Tables

View All 


 
Dining Tables

View All

میز غذاخوری

RTS 036

تومان7,900,000

میز غذاخوری

CT 950

تومان19,800,000

میز غذاخوری

CT 8817

تومان8,300,000

میز غذاخوری

RTS 003

تومان26,800,000

میز غذاخوری

A 847

تومان18,100,000

میز غذاخوری

CT 3706

تومان49,400,000

میز غذاخوری

CT 3721

تومان41,800,000

TV Units

View All 

 TV Units

View All 


 
TV Units

View All

میز تلویزیون

HD HTAAJ

تومان52,700,000

میز تلویزیون

HD HTAAM

تومان44,700,000
فـروش ویــژه !
%25-

میز تلویزیون

1738-07

تومان33,000,000 تومان24,750,000

 

Consoles & Vitrins

View All

Consoles & Vitrins

View All 

 Consoles & Vitrins

View All

کنسول

BYJ-2790

تومان11,500,000

ویترین

SW 839

تومان16,400,000

ویترین

SW 0501

تومان10,400,000
فـروش ویــژه !
%50-

کنسول

WF5-008-7-8

تومان24,200,000 تومان12,100,000

 

 Bedroom

View All 

Bedroom

View All 

 Bedroom

View All

تختخواب

P-616

تومان59,400,000

تختخواب

AX-P009

تومان48,200,000

کنار تختی

CG 8707-WH

تومان9,600,000
تومان20,700,000

تختخواب

AX-P001

تومان49,500,000

Drawer

YJ-8708-05

تومان20,700,000

کنار تختی

CG 8707-PG

تومان9,600,000

کنار تختی

CG 8912

تومان9,800,000

تختخواب

S-1606-BL

تومان67,000,000

کنار تختی

WF1-013A-BW

تومان9,800,000
فـروش ویــژه !
%35-

کنسول

KT-018

تومان21,000,000 تومان13,650,000

تختخواب

S-1606-WH

تومان67,000,000

کنار تختی

WF1-013A

تومان9,800,000

کنار تختی

HX-CG003

تومان9,800,000

 Other Products

View All 

Other Products

View All 

 Other Products

View All

میز تحریر

HXW 006

تومان28,650,000

اتومن

AF-XC028

تومان6,900,000
فـروش ویــژه !
35%-

اتومن

AF-S-337-Ottoman

تومان7,500,000 تومان4,875,000
تومان8,000,000

آینه

YJ-8609

تومان8,800,000

آینه

BY-YJ-8616

تومان4,200,000

آینه

BGYJ-8705

تومان5,800,000

آینه

BGYJ-8705

تومان5,800,000

آینه

WF1-013-A

تومان6,100,000