مبلمان هــارمونی
Harmony

داسـتان هــارمونی مـا

The Story of Harmony


داستـان هــارمونی مـا

The Story of Harmony


مجموعه ما، با هدف ارتقاء صنعت مبلمان در کشور و برقراری ارتباط و آشنایی با این صنعتِ بسیار متحول شده در سطح جهان، در سال 1384 (  2005 میلادی ) به ثبت برند هارمونی همت گمارد.
در آن هنگام، ما سالها بود که با اولین برند از مجموعه خود، به نام چوبشار، در حال طراحی و تولید انبوهی از مدلهای گوناگون مبلمان خانگی و عرضه آن به بازار ایران بودیم. اما بزودی، طی تجربیات فراوان خود، دریافتیم که اجرای بسیاری از ایده های خلاقانه  واحد طراحی ما به عنوان قلب تولید مجموعه (که جهت پاسخگویی به انتظارات و نیازهای یک زندگی مدرن شهری برنامه ریزی می گردید.) دیگر امکان پذیر نمی باشد.

بیشتر بخوانید


محصـولات برند هـارمونی در مجمـوعه ما

Harmony

Products & Categories


 


Sofas

View All 

Sofas

View All 

Sofas

View All

New

مبلمان مدولار

T22 Family

New

کاناپه تختخواب شو

STP T 100

33,920,000 تومان
New

کاناپه تختخواب شو

T 140

42,000,000 تومان
New

کاناپه 3 نفره

HA STP 1602

75,400,000 تومان
New

کاناپه 4 نفره

AW S023

69,800,000 تومان
New

کاناپه 3 نفره

AW S023

49,800,000 تومان

مبل ال

ADS 396

158,000,000 تومان

کاناپه 4 نفره

ADS-083

84,000,000 تومان
New

مبل ال

F-8001-L

88,800,000 تومان
New

کاناپه 3 نفره

F-8001

44,600,000 تومان
New

کاناپه 3 نفره

ANS-211

54,500,000 تومان

کاناپه 2 نفره

ADS-190 2s

46,800,000 تومان

کاناپه 3 نفره

ADS-190

59,200,000 تومان

مبل ال

ADS-052

111,000,000 تومان

کاناپه 4 نفره

ADS-128

121,000,000 تومان

کاناپه 3 نفره

AW-S 006-3S

177,300,000 تومان

کاناپه 4 نفره

AHS-316

198,300,000 تومان

کاناپه 3 نفره

S 1602

191,880,000 تومان

کاناپه 3 نفره

S11803

59,800,000 تومان

کاناپه 2 نفره

NA-036-2S-D23

95,700,000 تومان

کاناپه 4 نفره

ADS-132-133

68,400,000 تومان

کاناپه 3 نفره

AHS-036-D10

147,200,000 تومان

مبل ال

AF-S-1283

175,600,000 تومان

کاناپه 2 نفره

AFS-1603

87,000,000 تومان

 

Armchairs

View All

Armchairs

View All 

 
Armchairs

View All

New

مبل یکنفره

STP T 50

18,960,000 تومان
New

مبل یکنفره

STP 363

24,800,000 تومان
New

مبل یکنفره

AR-058

22,600,000 تومان

مبل یکنفره

PC 672

21,200,000 تومان

مبل یکنفره

HA FA 219

28,000,000 تومان
New

مبل یکنفره

F-8001

19,200,000 تومان
New

مبل یکنفره

ANT-S-229

42,400,000 تومان

مبل یکنفره

CY 2635

39,600,000 تومان

مبل یکنفره

CY 1162

11,700,000 تومان

مبل یکنفره

HA-LS-B06

43,400,000 تومان

مبل یکنفره

HA-LS-B07

46,400,000 تومان

مبل یکنفره

B 239

11,500,000 تومان

مبل یکنفره

NA 037 1S D23

46,800,000 تومان

مبل یکنفره

ADS 132-133

17,730,000 تومان

مبل یکنفره

ADS-051

38,800,000 تومان

مبل یکنفره

AFS-337-363

30,500,000 تومان

مبل یکنفره

AFS-1283-F51

64,800,000 تومان

مبل یکنفره

E2758

52,500,000 تومان

مبل یکنفره

AF-S1168

52,300,000 تومان

مبل یکنفره

AFS-1681

48,000,000 تومان

مبل یکنفره

B150

19,400,000 تومان

 

Coffee & Side Tables

View All 

Coffee & Side Tables

View All 


Coffee & Side Tables

View All

New

جلو مبل

CJ3010 B

28,300,000 تومان
New

جلو مبل

CJ3010 A

28,300,000 تومان
New

کنار مبل

J 2262

9,800,000 تومان
New

جلو مبل

CJ 2280

29,600,000 تومان
New

جلو مبل

STP J 3389

13,600,000 تومان
New

کنار مبل

J 3389

9,600,000 تومان
New

جلو مبل

CJ 8822

25,560,000 تومان

جلو مبل

CJ 1036

14,300,000 تومان
New

جلو مبل

CJ 8822

25,560,000 تومان

کنار مبل

PC 689 T

6,500,000 تومان
New

جلو مبل

CJ 8001

19,400,000 تومان
New

جلو مبل

CJ 1384 A

23,700,000 تومان

کنار مبل

CF-CJ1322

6,100,000 تومان
New

جلو مبل

HA-SMART-EVRF

38,700,000 تومان

جلو مبل

BH-J3379A

15,400,000 تومان

جلو مبل

HA-878

17,200,000 تومان

جلو مبل

BH-J1392A

12,700,000 تومان

کنار مبل

BH-J3379C

9,300,000 تومان

کنار مبل

BH-J3379B

9,300,000 تومان

کنار مبل

BHJ-1392B

9,800,000 تومان

جلو مبل

BYJ-2790A

22,500,000 تومان

جلو مبل

ADXC 023-FA 921

16,300,000 تومان

جلو مبل

J 1730-07-BL

24,200,000 تومان

جلو مبل

J 1730 19-WH

24,200,000 تومان

کنار مبل

TB-07

2,120,000 تومان

کنار مبل

RT 601

8,300,000 تومان

جلو مبل

CJ-1302

14,900,000 تومان

کنار مبل

CJ-1061-B

4,600,000 تومان

جلو مبل

CJ 855A

6,900,000 تومان

جلو مبل

BD-J1122A

13,000,000 تومان

جلو مبل

CJ-1089

15,400,000 تومان

جلو مبل

CJ 991 A

4,200,000 تومان

Chairs

View All 


Chairs

View All


 
Chairs

View All

New

صندلی

Cy-2220

11,300,000 تومان
New

صندلی

Cy-1020

10,200,000 تومان

صندلی

Cy-1190

8,800,000 تومان

صندلی

DC 493

8,200,000 تومان

صندلی

CH-CY1309

8,900,000 تومان

صندلی

CH-021

7,150,000 تومان

صندلی

SDC01

11,900,000 تومان

صندلی

AN CY001

16,800,000 تومان

صندلی بار

BY 1302

8,800,000 تومان

صندلی بار

Feng 796

3,800,000 تومان

صندلی بار

Feng 794

3,800,000 تومان

صندلی بار

Feng 791

3,800,000 تومان

صندلی بار

NET BAR

8,500,000 تومان

صندلی بار

BSS 010 C – 17

9,200,000 تومان

صندلی

DC-S049 V

17,000,000 تومان


Dining Tables

View All

Dining Tables

View All 


 
Dining Tables

View All

میز غذاخوری

CT 226

12,700,000 تومان
New

میز غذاخوری

CT 3706

49,400,000 تومان
New

میز غذاخوری

CT-2280

45,200,000 تومان
New

میز غذاخوری

CT-1384

37,600,000 تومان

میز غذاخوری

CT 3605

28,000,000 تومان

میز غذاخوری

RTS 036

13,500,000 تومان

میز غذاخوری

RTS 003

24,200,000 تومان

میز غذاخوری

A 847

35,200,000 تومان

میز غذاخوری

CT 3706

56,800,000 تومان

میز غذاخوری

CT 3721

52,800,000 تومان

TV Units

View All 

 TV Units

View All 


 
TV Units

View All

میز تلویزیون

HD HTAAJ

44,700,000 تومان

میز تلویزیون

HD HTAAM

52,700,000 تومان

 

Consoles & Vitrins

View All

Consoles & Vitrins

View All 

 Consoles & Vitrins

View All

New

کنسول

STN BHC 3399

39,200,000 تومان
New

ویترین

STN BHSP 3396

48,300,000 تومان

کنسول

BYJ-2790

15,800,000 تومان

ویترین

SW 839

19,400,000 تومان

ویترین

SW 0501

28,200,000 تومان

 

 Bedroom

View All 

Bedroom

View All 

 Bedroom

View All

تختخواب

P 058

55,800,000 تومان

تختخواب

W 759

49,200,000 تومان

تختخواب

HA-AP-8611

48,800,000 تومان

کنار تختی

CG 8707-WH

9,600,000 تومان

دراور

YJ-8708-05-WH

24,600,000 تومان

آینه

BGYJ-8705-Wh

6,200,000 تومان

نیمکت

C 727

5,700,000 تومان

تختخواب

AX-P001

63,500,000 تومان

دراور

YJ-8708-05-PG

24,600,000 تومان

آینه

BGYJ-8705-PG

6,200,000 تومان

کنار تختی

CG 8707-PG

9,600,000 تومان

کنار تختی

CG 8912

9,800,000 تومان

تختخواب+تشک

S-1606-BL

120,100,000 تومان

کنار تختی

WF1-013A-BW

9,800,000 تومان

کنسول

KT-018

21,000,000 تومان

تختخواب+تشک

S-1606-WH

120,100,000 تومان

کنار تختی

WF1-013A

9,800,000 تومان

کنار تختی

HX-CG003

9,800,000 تومان

 Other Products

View All 

Other Products

View All 

 Other Products

View All

کمد

AF 01341

69,300,000 تومان
New

اتومن

T22

27,900,000 تومان
New

اتومن

T22

17,400,000 تومان
New

اتومن

T22

13,800,000 تومان

میز تحریر

HXW 006

31,600,000 تومان

اتومن

AF-XC028

11,600,000 تومان

اتومن

AF-S-337-Ottoman

7,500,000 تومان
15,300,000 تومان

آینه قدی

YJ-8609

8,800,000 تومان

آینه

BY-YJ-8616

4,500,000 تومان

آینه

BGYJ-8705-Wh

6,200,000 تومان

نیمکت

C 727

5,700,000 تومان

آینه

BGYJ-8705-PG

6,200,000 تومان

آینه

WF1 013 A

6,100,000 تومان